Kurzemes rajona tiesa Ventspilī līdz 12. novembrim atlika tiesas sēdi, kurā plānots skatīt Ventspils brīvostas pārvaldes prasību lauzt ar AS "Kālija parks" noslēgtos zemes un piestātņu nomas līgumus.

To, kurš no lietas dalībniekiem izteica lūgumu atlikt lietas skatīšanu, tiesa neatklāja, norādot, ka lietu skata slēgtā tiesas sēdē.

Lieta tiks izskatīta slēgtā tiesas sēdē, jo šādu lūgumu izteicis "Kālija parks", pamatojot to ar komercnoslēpuma sargāšanu.

Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils tiesā ir cēlusi civilprasību pret AS "Kālija parks", prasot atzīt teritorijas un piestātņu nomas līguma pārkāpumus un lauzt nomas līgumu, kā arī arī atzīt termināļa būvju, kas atrodas uz brīvostas zemes, īpašuma tiesības par labu brīvostai.

Ventspils brīvostas pārvalde uzskata, ka "Kālija parks" nepilda līgumsaistības, proti, neefektīvi izmantoto tam iznomātos aktīvus - teritoriju un dziļūdens piestātnes.

Uzņēmums "Kālija parks" noraida pārmetumus par noslēgto nomas līgumu pārkāpumiem un Ventspils brīvostas pārvaldes tiesā celto prasību par zemes un piestātņu nomas līgumu laušanu savā paskaidrojumā Ventspils tiesai sauc par nepamatotu un juridiski absurdu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: