Ventspils pilsētas pašvaldība Valsts reģionālās attīstības aģentūrai iesniedza projekta pieteikumu valsts budžeta finanšu līdzekļu piesaistei projektam “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un integrētas sabiedrības izpratnes veicināšana Ventspils pilsētā”.

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros paredzēts īstenot divas aktivitātes – vasaras radošo darbnīcu organizēšanu un šūpoļu iegādi un uzstādīšanu bērnu rotaļu laukumos.

Projekta mērķis ir veicināt labvēlīgas dzīves vides pieejamību ģimenēm ar bērniem un pozitīva sabiedrības viedokļa veidošanu par ģimenēm, kurām ir nepieciešams īpašs sabiedrības atbalsts.

Projektā kā sadarbības partneri ir izvēlētas divas nevalstiskās organizācijas, kuru pamatdarbība ir atbilstoša ģimenes vērtību stiprināšanai - nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” un biedrība “Piecas izaugsmes formulas”.

Iecerētā projekta ietvaros “Cimdiņš” organizēs un vadīs vasaras radošās darbnīcas, kurās piedalīsies abu partneru redzeslokā esošo ģimeņu bērni. Darbnīcas darbosies trīs mēnešus piecas reizes nedēļā – darba dienās pa četrām stundām dienā. Projektā paredzēts papildināt bērniem paredzētos infrastruktūras objektus, iegādājoties un uzstādot 5 šūpoles, kuras paredzētas lietošanai dažādās vietās pilsētā. Lai šūpoles varētu izmantot arī bērni ar īpašām vajadzībām, šūpoļu modeļu izvēlē tika iesaistīti partneri. Tiek plānots, ka reizi mēnesī iegādāto šūpoļu uzstādīšanas vietās tiks rīkotas publiskas vasaras radošās darbnīcas, kurās varēs darboties ikviena ģimene ar bērniem.

Atbalsta gadījumā biedrība “Piecas izaugsmes formulas” piedalīsies vasaras radošo darbnīcu organizēšanā un vadīšanā, sniedzot konsultācijas un informējot potenciālos aizbildņus, audžuģimenes un adoptētājus par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vajadzībām pēc ģimeniskas vides, tādējādi motivējot ģimenes apsvērt iespēju šādu bērnu uzņemšanai savā aprūpē.

Plānotās projekta izmaksas ir ap 35 tūkstošiem eiro, no tiem valsts budžeta finansējums paredzēts 20 tūkstošu eiro apmērā.

Paredzams, ka rezultāti būs zināmi maija mēnesī. Projektu atbalsta gadījumā aktivitātes tiks uzsāktas ar šī gada jūnija mēnesi.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    reku 24.04.2018, 15:19:29

    Kurš,pie joda,izdomājis to garo,stulbo penteri - "ar īpašām vajadzībām"???
    Nevajadzētu,protams,lietot arī svešvārdu "invalīdi",bet gan nepelnīti aizmirsto īsti latvisko apzīmējumu "nespējnieki".
    Tie paši pansionāti,kuri tagad pārkrustīti vēl kā citādāk,kādreiz taču saucās nespējnieku nami.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: