No 21. līdz 23. martam trīs dienas Ventspils Sociālā dienesta pārstāvji piedalīsies apmācību programmā Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” ietvaros Klaipēdas Universitātē.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalīsies arī Ventspils Sociālās aprūpes nama “Selga” darbinieki, lai kopīgi apmeklētu projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” ietvaros rīkotās apmācības “Jaunās paaudzes sociālo pakalpojumu instrumentu attīstība ar uzlabotu pieejamību”.

Pagājušā gada sākumā, ar mērķi palielināt veselības aprūpes pieejamību Ventspils pilsētas iedzīvotājiem un pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus, Ventspils Digitālais centrs kopā ar Ventspils pilsētas Sociālo dienestu pieteicās dalībai Eiropas Savienības līdzfinansētā Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā.

Projekta ietvaros plānots paplašināt Digitālā centra projektā “Centrālbaltijas inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs” izstrādāto viedo sensoru tīklu. Ar sensoru tīklu plānots aprīkot Ventspils Sociālās aprūpes namu “Selga”, kā arī pilotprojekta veidā izvietot sociālo pakalpojumu saņēmēju dzīves vietās. Sensoru tīkls nodrošinās operatīvu palīdzību ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem, piemēram, kritiena gadījumos, kā arī citos gadījumos, kas var liecināt par nepieciešamību pēc palīdzības (ilgstoša nekustīga poza, pārāk ilgstoša uzturēšanās gultā, tualetē u.tml.). Minētajos gadījumos automātiski tiks nosūtīts trauksmes paziņojums sociālā nama personālam. Tāpat trauksmes signālu varēs nosūtīt arī pati persona, ja radīsies nepieciešamība pēc personāla palīdzības. Lai nodrošinātu viedo sensoru tīklā pārraidīto palīdzības izsaukumu apkalpošanu, Ventspils pilsētas Sociālais dienests apmeklēs sociālās palīdzības pakalpojumu saņēmējus dzīves vietās. Savukārt, lai būtu iespējama izsaukumu apkalpošana, Ventspils pilsētas Sociālais dienests projekta ietvaros iegādāsies speciāli aprīkotu mikroautobusu.

Projekta realizācijas ilgums ir 24 mēneši, tā kopējais apjoms – EUR 815 275, no tā Ventspils pilsētas iestāžu budžets – EUR 412 000. 85% izmaksu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts budžeta dotācija, bet 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: