Projektā "Kurzeme visiem" izstrādāti reorganizācijas plāni pieciem Kurzemes reģionā esošiem bērnunamiem jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, informēja Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Inese Siliņa.

Plānos piedāvātas vairākas reorganizācijas alternatīvas katrai iestādei - Liepājas Sociālā dienesta bērnunamam, valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiālei "Liepāja", Ventspils sociālās aprūpes namam "Selga", Ventspils novada bērnunamam "Stikli" un Talsu novada Strazdes bērnunamam.

Reorganizācijas plānu mērķis ir piecu gadu periodā līdz 2022. gadam rast risinājumus, kā uzlabot pašlaik bērnunamos dzīvojošo bērnu dzīves kvalitāti, nodrošinot iespēju viņiem saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvajai aprūpei.

Visi izstrādātie bērnunamu reorganizācijas plāni ietver informāciju par konkrētās institūcijas reorganizācijas mērķi un pamatojumu, esošās situācijas aprakstu, priekšlikumus institūcijas reorganizēšanai, kā arī rekomendācijas bērnu situācijas uzlabošanai.

Kurzemes bērnunamu reorganizācijas plānus izstrādāja SIA "AC Konsultācijas" no 2017. gada marta līdz jūlijam. Pēc situācijas analīzes Kurzemes bērnunamos un iepazīstot iesaistīto pašvaldību darbu ārpusģimeņu aprūpes jomā, reorganizācijas plānos minēti dažādi secinājumi un priekšlikumi. Viens no galvenajiem secinājumiem ir, ka primāri bērna aprūpe jānodrošina viņa bioloģiskajā ģimenē vai ģimenes vidē - audžuģimenē vai pie aizbildņa. Tikai gadījumos, kad bērna aprūpe ģimenē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nav iespējama, aprūpe saskaņā ar bērna individuālajām vajadzībām ir nodrošināma ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu veidā - piemēram, jauniešu mājā, grupu dzīvokļos, dienas aprūpes centrā, sociālās rehabilitācijas centrā u.c.

Plānu izstrādātāji secinājuši, ka iesaistītajās pašvaldībās pēdējos trīs gados nav vērojams būtisks aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju skaita pieaugums vai pat ir vērojams to samazinājums. Līdz ar to pašvaldībās nepieciešams pilnveidot vai attīstīt jaunas pieejas un metodes, kā piesaistīt potenciālos aizbildņus, audžuģimenes un adoptētājus. Ekonomiskākais jeb izmaksu apjoma ziņā uz vienu bērnu izdevīgākais risinājums ir bērna aprūpe audžuģimenē un pie aizbildņa, pat ja viņiem tiek sniegts specifisks atbalsts, secinājuši reorganizācijas plānu autori. Gadījumā, kad pašvaldība pieņem lēmumu tuvākā laikā attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus vai jauniešu mājas, samazinoties pieprasījumam tālākā nākotnē, jāpārdomā iespējas minētos pakalpojumus pārkārtot atbilstoši situācijai - piemēram, ģimeņu, audžuģimeņu un aizbildņu atbalstam.

Projekts "Kurzeme visiem" tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā realizētā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošo personu, tostarp bērnu, skaitu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: