Novadā

 • Tārgalnieki baidās no trokšņiem 0

  Kaut arī uzņēmums TCK gatavs ieguldīt līdzekļus iecerētā vēja parka trokšņu samazināšanas pasākumiem un ikgadējiem mērījumiem, iedzīvotājus nepārliecina, ka ģeneratori nekaitēs viņu veselībai.

 • Novadā mācības nenotiek četrās skolās 0

  Laika apstākļu izraisīto elektrolīniju bojājumu dēļ Ventspils novadā mācības šodien pēc brīvlaika nav atsāktas četrās Ventspils novada skolās.

 • Projektu nauda atgriežas 0

  Novada dome saņēmusi finansējumu no Lauku atbalsta dienesta (LAD) par realizētajiem projektiem Piltenē – estrādes rekonstrukciju un Zemnieku un Ķiršu ielas izbūvi.

 • Iebildes sola akceptēt 0

  Novada pašvaldība Piltenes teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājiem rekomendējusi ņemt vērā sabiedriskajā apspriešanā saņemtās Gārzdes ciema iedzīvotāju iebildes pret ciema teritorijas robežu samazināšanu.

 • Iecerēti daudzi vērienīgi projekti 0

  Ventspils novada dome šogad plāno apgūt aptuveni 4 miljonus latu no ES fondiem un realizēt vairākus lielus projektus.

 • Kaimiņš un draugi atceras Jāni Teibi 0

  Pirms 73 gadiem šajā dienā Popes Bēržvados pasaulē nāca Jānis Teibe.  Nu jau četrus gadus par Jānīti runājam pagātnes formā, bet viņa daudzinātais kaimiņš Žanis vēl turas.

 • Legalizē būvobjektus 0

  Novada dome izskatījusi vairākus gadījumus, kad saimnieki lūdz legalizēt savu īpašumu palīgēkas vai žogus. 

 • Nauda atlikusi 0

  Ventspils novada domei iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi 2010. gadā izpildījušies par 95,89%.

 • Iznomā pieturvietas paviljonu 0

  VAS Latvijas Valsts ceļi organizē mutisku izsoli par tiesībām iznomāt autobusu pieturvietas paviljonu Autopietura Ugāles pagastā.

 • Arī Usmā atvērta zupas virtuve 0

  Usmas sociālo pakalpojumu centrs uzsācis darbību, piedāvājot saviem klientiem darbdienās baudīt siltu zupu. Sociālās aprūpes pakalpojumu gan pagaidām neviens neizmanto. 

 • 24% zemju neapstrādāti 0

  Novada dome tāpat kā citas pašvaldības no Lauku atbalsta dienesta saņēmusi paziņojumu par neapstrādāto lauksaimniecības zemju platībām, par ko īpašniekiem tiek aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme 1,5% apmērā.

 • Siltinās skolas un bērnudārzus 0

  Atbalstīts novada domes Vides ministrijā iesniegtais projekts par izglītības iestāžu ēku siltināšanu, kas paredz energoefektivitātes pasākumus Užavas, Tārgales un Puzes pamatskolā, kā arī Ances un Popes bērnudārzā.

 • Izšķiras Vārves teritorijas plānojuma virzība 0

  Lai saglabātu labas kaimiņattiecības, novada dome atlikusi Vārves teritorijas plānojuma grozījumu pieņemšanu. Šodien domes sēdē izšķiras dokumenta tālākais liktenis.

 • Aptur detālplānojumu 0

  Šonedēļ novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē deputāti skatīja uzņēmuma TCK rosināto detālplānojumu Tārgales pagastā.

 • Privātā saimniecībā nodeg pirts 0

  Vakar kādā privātā saimniecībā, kas atrodas Ugāles pagastā netālu no Puzes, pirtī izcēlies ugunsgrēks.