Novadā

 • Valsts prezidents pasniegs ģerboņus 0

  27. aprīlī Rīgā, Valsts prezidenta pilī, notiks devītie Ģerboņu svētki. Savus ģerboņus saņems desmit pašvaldības, tostarp Ventspils novada pašvaldība.

 • Notiks amatierteātru skate 0

  29. aprīlī Ugāles tautas namā plkst. 9 sākies Ventspils novada amatierteātru iestudējumu skate, kurā varēs noskatīties 12 izrādes, pasākumā piedalīsies aktieri no 11 pagastiem. Iestudēti gan latviešu, gan ārzemju autoru darbi.

 • Novadā pārbūvē piecus grants ceļus 2

  Ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā iesniegtais projekts "Pašvaldības autoceļu pārbūve Piltenes pagastā Ventspils novadā". Šajā pagastā pārbūvēs četrus ceļa posmus. Būvdarbus veic SIA "Ostas celtnieks", būvuzraudzību – SIA "BaltLine Globe". Pārbūve Piltenes pagastā sākās marta vidū, darbus paredzēts pabeigt oktobrī.

 • Var pieteikties projektu konkursiem Ventspils novadā 0

  Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursiem par vides kvalitātes uzlabošanu Ventspils novadā un par finansiālo atbalstu Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā.

 • Pasākums novada senioriem – "Sudrabotās melodijas" 0

  18. martā Puzes kultūras namā plkst. 13 sāksies Ventspils novada senioru pasākums "Sudrabotās melodijas", kurā pulcēsies vairāk nekā 250 dalībnieku ne tikai no Ventspils novada, bet arī no Lubes, Rojupes, Laucienes, Sabiles, Stendes, Spāres un Kuldīgas.

 • Ventspils novada vokālo ansambļu skate 0

  10. martā plkst. 19 Tārgales pamatskolas zālē sāksies Ventspils novada vokālo ansambļu skate, kurā piedalīsies astoņi kolektīvi.

 • Zlēkas valsts simtgadi sagaidīs ar kalendāru 1

  Sagaidot valsts simtgadi, Zlēku Attīstības fonds sagatavos 2018. gada kalendāru, kurā atspoguļos pagasta dabas skaistumu, kultūrvēsturiskās vērtības, pasākumus un apkārtējos cilvēkus, uzsverot latviskumu un patriotismu, Zlēkām raksturīgās vietas un notikumus.

 • Izsludina projektu konkursu jauniešu aktivitātēm 2

  Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Jaunietis darbībā 2017", kurš paredzēts Ventspils novada jauniešu iniciatīvu realizēšanai un līdzdalībai novada sabiedriskajā dzīvē.

 • Ugālē pārbūvē vieglatlētikas manēžu 0

  Ugālē uzsākti darbi, lai pārbūvētu Ugāles vidusskolas sporta zāli, kas vienlaikus ir vienīgā vieglatlētikas manēža Ventspils novadā, kuru izmanto arī Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi.

 • Pārbūvēta Ugāles vidusskolas virtuve un palīgtelpas 4

  Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēmis ekspluatācijā būvobjektu "Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un inženierkomunikāciju pārbūve". Ventspils novada pašvaldība objekta rekonstrukciju finansēja, piešķirot 343 831,63 eiro, šim nolūkam izmantots Valsts kases aizdevums.