Novadā

 • Ventspils novada seniori tiksies Popē 0

  1. oktobrī plkst. 11 Popes kultūras namā sāksies ceturtais Ventspils novada senioru saiets. Seniorus sveiks Ventspils novada pašvaldības pārstāvji, viņus uzrunās rakstniece Laura Vinogradova.

 • Jaunciemā pārbūvēs autoceļu 0

  Ventspils novada pašvaldība iesaistījusies kopīgā projektā ar Igauniju labākai sadarbībai un reaģēšanai jūras piesārņojuma katastrofu gadījumā.

 • Plāno reorganizēt Piltenes vidusskolu 2

  Piltenes vidusskolu, kur šajā mācību gadā nav 10. un 11. klases, visticamāk, nāksies reorganizēt par pamatskolu, atzina Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Mačtams.

 • Novadā sāks pārbūvēt sešus grants ceļus 5

  Septembra beigās, izmantojot grants ceļu programmas līdzekļus, Ventspils novadā sāks autoceļu pārbūvi maršrutos "Krojvalks–Mazbānītis" un "Jaunvalki" Popes pagastā, "Ēnas–Sedliņi" Ugāles pagastā, "Stacija–Stikli" Usmas pagastā, "Ēčkalni" un "Ventmala" Zlēku pagastā. Par šo ceļu pārbūvi tika lemts sapulcē ar vietējiem uzņēmējiem.

 • Novadā sveic simtgadnieci 0

  Sociālajā ilgstošās aprūpes un rehabilitācijas centrā Jūrkalnē, kuru pašvaldība iznomā biedrībai "Cilvēks cilvēkam", Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks sveica Lūciju Klaivu, kurai 17. septembrī apritēja 100. Apsveikumu ilgdzīvotājai bija atsūtījis arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

 • Jūrkalnē notiks etnogrāfisks pasākums 0

  23. septembrī plkst. 11. Jūrkalnes pagasta Ugunspļavā sāksies biedrības "Maģie suiti" rīkotais kultūras pasākums "Ābols brauc precībās suitu gaumē".

 • Ancē atdzimst Dzejas dienu tradīcijas 2

  15. septembrī Ances kultūras namā uz tikšanos ar lasītājiem ieradīsies Ventspils dzejnieces Maija Skore, Ilona Krebse, Dace Laksberga un Dace Frīdenberga-Samete, kā arī Herberta Dorbes muzeja "Senču putekļi" vadītāja Inese Aide.

 • Jauns nomnieks sociālajā aprūpes centrā Usmā 1

  15. septembrī īpašumā "Krustceles" Usmas pagastā, kur līdz šim atradās biedrības "Cilvēks cilvēka labā" sociālo pakalpojumu centrs, sāks darboties sabiedriskā labuma organizācija "Latvijas Sarkanais Krusts", turpinot sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 • Zūru pamatskolai jauna direktore 3

  Ventspils novada domes deputāti, atklāti balsojot, domes sēdē par Zūru pamatskolas direktori iecēla Santu Brošu. Vadošā amata vakance radās tādēļ, ka iepriekšējā izglītības iestādes vadītāja Iveta Mātere jūnijā iesniedza pašvaldībai uzteikumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Zūru pamatskolas direktores pienākumu pildīšanas.

 • Zinību diena Ventspils novada skolās 1

  1. septembrī Ventspils novadā uz skolu dosies 957 audzēkņi, kuri mācīsies Ugāles un Piltenes vidusskolā, Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Užavas un Zūru pamatskolā, arī Stiklu internātpamatskolā, kurā būs 68 audzēkņi.

 • Novadā viesosies dejotāji no Polijas 0

  Ances kultūras namā 1. septembrī plkst. 20 sāksies draudzības koncerts, kurā piedalīsies ne tikai vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ance", Ances pagasta senioru deju kolektīvs un vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vāruve" no Vārves pagasta, bet arī folkloras un deju ansamblis no Polijas "Pomorze".

 • Piltenē atkal šosejas skrējiens 27

  26. augustā Piltenē notiks Latvijas čempionāts 10 km šosejas skrējienā un Ventspils novada atklātais čempionāts 10 km un 5 km šosejas skrējienā un 5 km nūjošanas distancē. Skries arī bērni. Starta šāvienu dos vēsturisks lielgabals. Bērni distancē dosies plkst. 14, pieaugušie – plkst. 15.45.

 • Piešķirts finansējums Popes estrādes rekonstrukcijai 3

  Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu "Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve", kas paver iespēju atgriezt funkcionalitāti savulaik ne vien novadā, bet visā Kurzemē populārajā brīvdabas estrādē.

 • Mainīs dabas lieguma "Ances purvi un meži" funkcionālo zonējumu 0

  Mainīs dabas lieguma "Ances purvi un meži" funkcionālo zonējumu, līdzšinējo četru zonu vietā nosakot divas, liecina šodien valdībā atbalstītie dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.