Izpildot Kurzemes apgabaltiesas lēmumu, Ventspils novada dome darbā atjaunojusi Tārgales pagasta pārvaldes juristi Kristu Veitu un tuvākajās dienās plāno iesniegt kasācijas sūdzību Augstākās tiesas senātā.

 Novada dome uzskata, ka apgabaltiesa pieņēmusi nepareizu lēmumu un pieļāvusi vairākas kļūdas. Tāpēc dome sagatavojusi kasācijas sūdzību.

Novada domes pieņemto lēmumu par to, ka pagastu pārvaldēs tiek samazinātas štata vietas – jurists, ekonomists un projektu vadītājs –, tiesa nav atcēlusi, tomēr prasa atjaunot Veitu darbā tādā amatā un ar tādu atalgojumu, kāds bija 2009. gada 1. jūlijā, nevis brīdī, kad viņai darbs uzteikts, skaidro novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.

Novada mērs uzsver, ka Tārgales pagasta pārvalde izveidota tikai 16. jūlijā. Juriste Krista Veita atlaista pērn 9. novembrī, savukārt mēnesi iepriekš brīdināta par uzteikumu. Saskaņā ar tiesas lēmumu, juriste bija jāatjauno darbā nekavējoties. Juriste darbu Tārgales pagasta pārvaldē atsākusi 11. jūnijā.

Kurzemes apgabaltiesa vairākas Veitas prasības arī noraidījusi: par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu, par darba samaksas piedziņu par virsstundu darbu, par līguma atjaunošanu ar Ziru pagasta pārvaldi. Pašvaldībai jāizmaksā vidējā izpeļņa par visu darba piespiedu kavējuma laiku Ls 5576,46 apmērā, no šīs summas Ls 2389,92 izmaksājama nekavējoties. Tiesāšanās izdevumi novada domei prasījuši vēl ap Ls 1000, ziņo Mucenieks. Ja Augstākā tiesa novada domes kasācijas sūdzību uzskatīs par pamatotu, pašvaldība domās, kā no Veitas piedzīt zaudējumus.

Kā uzskata Mucenieks, jurists Tārgales pagasta pārvaldē faktiski nav vajadzīgs, bet tiesas lēmums jāpilda. Savukārt Tārgales pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, ņemot vērā darbu apjomu, par juristes atjaunošanu darbā ir gandarīts. Cita lieta, norāda Laksbergs, viņas atalgojums šobrīd nav samērīgs ar pārējo pašvaldības darbinieku atalgojumu. Šobrīd Veita pārvaldē gatavojot atzinumus iedzīvotāju iesniegumiem, izvērtējot projektu līgumus un citus dokumentus, sniedzot juridiska rakstura konsultācijas novada sociālajam dienestam, veic darbu, kas saistīts ar nodokļiem, drīzumā gatavošot brīdinājuma vēstules iedzīvotājiem par plānotajām komunālo pakalpojumu tarifu izmaiņām.

Mucenieks min, ka Veita regulāri sūtot novada domei sūdzības, piemēram, par to, ka nepareizi aprēķināta kompensācija, kas pašvaldībai bija jāizmaksā juristei par piespiedu kavējuma laiku. Tāpat juriste iesniegusi atzinumu par kādu novada domes Juridiskās nodaļas sagatavotu dokumentu, kas Veitai nav bijis jādara.

Veita uzskata, ka darba devējs – novada dome – viņu nodarbina nepietiekami. Viņasprāt, saskaņā ar amata aprakstu viņai būtu jāskata juridiska rakstura jautājumi plašāk, ne tikai tie, kas attiecas uz Tārgales pagasta pārvaldi.  

Vaicāta, kā juriste jūtas darbā, kurā darba devējam nav vēlama, Veita atbild, ka diskomfortu nejūtot, jo viņas darba vieta ir Tārgalē.

Juriste Krista Veita novada domi 1. instances tiesā iesūdzēja, jo uzskatīja, ka nepamatoti atlaista no darba. Ventspils tiesa lēma, ka lieta nav celta pret īsto atbildētāju. Pēc sprieduma pārsūdzēšanas Kurzemes apgabaltiesā, tā savukārt mudināja abas puses noslēgt mierizlīgumu, taču tas neizdevās. 3. jūnijā Kurzemes apgabaltiesā lieta tika skatīta pēc būtības, un tiesa lēma atzīt par spēkā neesošu Kristai Veitai izsniegto darba devēja uzteikumu un atjaunot viņu iepriekšējā darbā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: