Ventspils novada pašvaldība iesniegusi piecus iesniegumus biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" atklātajā projektu konkursā Eiropas Savienības līdzekļu saņemšanai infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamos objektos.

Projekts "Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā" paredz Ances ciemā atjaunot sporta laukumu, labiekārtojot futbola laukumu un pludmales volejbola laukuma apkārtni, no vienas puses izbūvējot žogu, uzstādot soliņus un atkritumu urnas, kā arī ierīkojot rotaļu laukumu ar mūsdienīgām rotaļu iekārtām un veicot citus labiekārtošanas darbus sporta un brīvā laika pavadīšanas objekta izveidei. Paredzamās izmaksas ir 59 338,59 eiro, 45 000 eiro plānots piesaistīt no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Īstenojot projektu "Mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai Piltenē", iecerēts iegādāties un uzstādīt 17 trenažierus un vingrošanas ierīces trenažieru zālei pielāgotajās telpās Piltenē, Lielajā ielā 13. Paredzamās izmaksas ir 17 576,04 eiro, 15 818,44 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.

Projekta "Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā" mērķis ir labiekārtot teritoriju pie objektiem "Kultūras nams" un "Pūcītes" aptuveni 1,7 ha platībā, ierīkojot "Vecās pagastmājas dārzu", aktīvās atpūtas vietu bērniem, lapeni, ugunskura vietu, auto stāvlaukumus, velonovietnes, vides objektu jaunlaulātajiem, svētku egles laukumu, bruģētas pastaigu takas ar tiltiņiem un soliem, ierīkojot apgaismojumu un veicot citus uzlabojumus. Paredzamās izmaksas ir 267 704,14 eiro, 45 000 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.

Projekta "Sporta laukuma ierīkošana Ziru pagastā" gaitā iecerēts veikt mūsdienīga sporta laukuma ar diviem volejbola, viena futbola un viena basketbola laukuma jaunbūvi pašvaldībai piederošā zemes gabalā "Ainavas" Ziru pagastā. Paredzamās izmaksas ir 57 003 eiro, 45 000 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.

Realizējot projektu "Teritorijas labiekārtošana dzīves līmeņa celšanai Piltenē", paredzēts labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmu Piltenē starp mājām Maija ielā 10, 12, 14 un 14a, uzstādot bērnu rotaļu iekārtas, galdiņu, soliņus, atkritumu urnas un velosipēdu turētājus. Tā kā pašvaldība šajā teritorijā jau ir izbūvējusi brauktuves, gājēju celiņus, autostāvvietas un ierīkojusi apgaismojumu, nepieciešama tikai labiekārtojuma elementu uzstādīšana, lai gan bērni, gan viņu vecāki un seniori savā sētā justos ērti un varētu pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā tīrā un sakoptā vidē. Paredzamās izmaksas ir 15 239,95 eiro, 13 715,95 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.

Informāciju par projektu izvērtēšanas rezultātiem pašvaldība uzzinās trīs mēnešu laikā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: