Pērn izdotie ministru kabineta (MK) noteikumi paģēr pašvaldībām ciematos ielām dot nosaukumus, bet mājām – numurus.

Mājvārdi tādējādi zaudēs savu nozīmi. Ne iedzīvotāji, ne novada pašvaldība, pat ne operatīvie dienesti māju nosaukumu maiņai neredz lietderību. 

Māju nosaukumi lauku apvidos ir kultūrvēsturiska vērtība. Daudzi mājvārdi glabā senus dzimtas stāstus. Skaisti izdaiļotās māju nosaukumu plāksnītes liecina par laucinieku īpašo attieksmi pret savas mājas vārdu. Arī padomju laikos celtās mājas ciematos tika pie saviem individuālajiem nosaukumiem.

Piemēram, zūrnieces Intas Vecvagares ģimene, kad tai 1986. gadā piešķīra jauno līvānu māju, savulaik nolēmusi tai dot nosaukumu Lazdas, kāds bija Intas bērnības mājām Zemgales pusē. Viņas vectēvam kā cara armijas rekrūsim iedota zeme, viņš pats līdis līdumu, un 20-ajos gados uzcēlis savas Lazdas. Vārveniece Emma Ostvalde savas mājas nosaukumu Smildziņas arī izlolojusi no bērnības dienām, tāds nosaukums bijis kaimiņu mājai Talsu pusē. Zūrenieks Ivars Pitkevičs nāk no Latgales, bet savai līvānietei devis vārdu Pucenes. Līdzās mājai saimnieks sastādījis daudz pīlādžu, tāpēc gribējies iedot mājai veco un skaisto apvidvārdu.

Guna Vinholca savas mājas nosaukusi par Atvariem, jo turpat netālu plūst Venta. Kaimiņos atrodas Irbenāji, Vaivari, Meldri, Smilgas – katra ar savu stāstu. Neviens no Ventas Balss aptaujātajiem ciemu iedzīvotājiem nevēlas, lai viņu mājvārdu aizstātu ielas nosaukums un numurs. Ugālē adresēs citviet eksistē ielu nosaukumi, citviet – mājvārdi. Māksliniece un novadpētniece Laimdota Junkara, domā, ka, no vienas puses, ielu nosaukumu piešķiršana atvieglotu pastnieku un operatīvo dienestu darbu, no otras puses, ugālniece satraucas par tām saimniecībām, kurām ir seni mājvārdi. Būtu ļoti žēl, ja tie nākamām paaudzēm zustu. Viens no risinājumiem, viņasprāt, būtu, ja plāksnītē līdzās adresei tiktu norādīts arī senais mājvārds.

MK izdotie Adresācijas sistēmas noteikumi paredz, ka māju nosaukumi drīkstēs būt tikai individuālajām sētām ārpus ciematiem, bet pilsētu un ciemu teritorijās visām mājām ir jāpiešķir numurs, kas piesaistīts ielas nosaukumam. Tieslietu ministrijas Administratīvais departaments uzver, ka īpašumu nosaukums un adrese nav viens un tas pats, un jaunie noteikumi nenosakot, ka tiek atņemti īpašumu nosaukumi. Vienlaikus ministrijas pārstāve Natālija Sivko Ventas Balsij skaidro, ka adreses piešķiršanas vai maiņas gadījumā adresācijas objektam ir viena oficiālā adrese. Tātad, praksē mājvārdi zaudēs savu nozīmi. Nosaukuma maiņa ēkām ciematos, tos aizstājot ar numuriem, pašvaldībām bija jāizdara līdz šī gada 1. septembrim. Lielākā daļa pašvaldību to esot izdarījušas, ziņo Tieslietu ministrija. Par tām pašvaldībām, kuras nav to darījušas, Valsts zemes dienests informēs Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Tiesa, nekāds sods par noteikumu nepildīšanu pašvaldībām nav paredzēts.

Ventspils novads nav pievērsis uzmanību minētajiem MK noteikumiem. Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks Adresācijas sistēmas noteikumus izprot citādi nekā valsts ierēdņi. Proti, viņaprāt, noteikumu 11. punkts paredz piešķirt nosaukumu tikai tām ielām, kas izveidotas no jauna. Novada vadītājs uzskata, ka māju nosaukumu maiņa iedzīvotājiem radītu tikai neērtības.     

Vaicāta par šādu noteikumu lietderību, ministrijas pārstāve min operatīvo transportu, kam secīgi piešķirti numuri ar piesaisti ielas nosaukumam atvieglotu konkrēta objekta atrašanu. VUGD Ventspils brigādes komandieris Andris Šulcs šādu adrešu maiņu brīdī, kad «jārūpējas par katru kapeiku», neuzskata par lietderīgu. Šobrīd glābēji vadās pēc kartēm, kurās norādītas esošās adreses ar mājvārdiem. Līdz šim neesot konstatēti pārpratumi, kad glābējiem būtu problēmu atrast konkrētu māju. Ja adreses mainīsies, būs vajadzīgas jaunas kartes.

Arī pastniece Lienīte |Pūpoliņa, kas apkalpo Vārves pagasta un Ziru iedzīvotājus, vērš uzmanību tam, ka katra maiņa prasa naudu. Viņai kā pastniecei ir pilnīgi vienalga, vai adresē rakstīta iela vai mājvārds. Pastniekam reizēm tāpat nākas būt «ļoti virtuozam», lai saprastu, kam nogādāt sūtījumu. Reizēm tas iespējams, tikai pateicoties tam, ka pastnieki pazīst vietējos cilvēkus.                 

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: