Ventspils Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu 2018. gada finansēšanas konkursa II kārtu un projektu konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 2018. gada finansēšanas konkursa II kārtu.

Pieteikumi jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centra 15.kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, līdz 2018. gada 21.maijam plkst. 17.00.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu 2018. gada finansēšanas konkursa II kārta:

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Sīkāka informācija pieejama Kultūras centrā, kontaktpersona – Egita Murauska, tālrunis: 636 23796, e-pasts: egita.murauska@ventspils.lv un Ventspils Kultūras centra mājas lapā - www.kulturascentrs.ventspils.lv/konkursi.

Apakšprogramma “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 2018. gada finansēšanas konkursa II kārta:

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var Ventspils Augstskolas studenti (fiziskas personas), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, studentu organizācijas (juridiskas personas) un Ventspils Augstskolas Studentu padome. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 10 000,00 EUR. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 2000,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Sīkāka informācija Ventspils Kultūras centra mājas lapā www.kulturascentrs.ventspils.lv/konkursi un Ventspils Augstskolas mājas lapā www.venta.lv.

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta līdz 2019. gada 31. maijam.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: