Šonedēļ Ventspils 2. vidusskola svin 75. dzimšanas dienu. Svētku reizē īpaši gribas izcelt tos pedagogus un skolas darbiniekus, kuri ir arī šīs izglītības iestādes absolventi.

Šodien Ventspils 2. vidusskolā mācās 496 skolēni, bet strādā 49 skolotāji un 20 tehniskie darbinieki. 13 no pedagogiem un skolas darbiniekiem ir arī šīs skolas absolventi – kāds te mācījies tikai pamatskolas klasēs, cits – vidusskolas gadus, bet vairākiem šī bijusi viņu pirmā skola, kurā mācījušies no 1. klasītes līdz pēdējai vidusskolas klasei.

Vizuālās mākslas skolotāja Lilija Sapronova Ventspils 2.vidusskolu beidza pirms 46 gadiem. Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados te mācījās tagadējā latviešu valodas skolotāja Irina Ivanova un direktores vietniece saimnieciskajā darbā Irina Anosova. Astoņdesmito gadu absolventi ir sporta skolotāja Svetlana Puhova un krievu valodas skolotāja Svetlana Kuranova (viņas bija klasesbiedres), skolas medmāsa Žanna Kisļicina, ēdnīcas vadītāja Anželika Visocka. Astoņdesmito gadu beigās pamatskolā mācījās angļu valodas skolotāja Tatjana Biktaševa. 1990. gadā 2. vidusskolu absolvēja klasesbiedri Oļegs Mihailovs un Ļubova Jeļisejeva, kas vēlāk skolā satikās kā kolēģi – Mihailovs māca vēsturi un ekomoniku, bet Jeļisejeva ir matemātikas skolotāja un direktores vietniece mācību darbā. Deviņdesmito gadu beigās skolas izlaidumu svinēja Ilona Volodina, kas tagad ir sākumskolas skolotāja. Deviņdesmitie gadi ir arī angļu valodas skolotājas Nataļjas Malašonokas skolas gadi. Bet salīdzinoši nesen skolu absolvējusi angļu valodas skolotāja un direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Matvejeva, kurai šis ir tikai pirmais darba gads 2.vidusskolā.

Atceroties savus skolas gadus, absolventi stāsta par skolas formām, par dziedāšanu korī un dalību Dziesmu svētkos, par dežūrām, kad skolēnam uzticēja iezvanīt stundas sākumu un beigas, par ierindas skatēm, civilās aizsardzības dienām, sestdienas talkām, makulatūras vākšanu un darba nometnēm. Bija kopīgas ekskursijas un pasākumi, kuriem skolēni gatavoja priekšnesumus.

Agrāk skolā bijušas trīs un pat četras paralēlklases, tāpēc mācību darbs tika organizētas trīs maiņās, vakarskolas klases ieskaitot. Tādējādi skola bijusi atvērta no plkst. 6 rītā līdz 12 naktī. Skolotāji un tehniskie darbinieki novērtē, ka gadu gaitā skola ir mainījusies vizuāli, tā kļuvusi gaišāka un plašāka – skolai ir vairākas piebūves, jauna ēdnīca, skaisti izremontēti kabineti. Taču skolas gaisotne dažādos laikos ir tā pati. Oļegs Mihailovs min «sasniegumu garu» – gan agrāk, gan tagad skolēni tiecas pēc panākumiem un cenšas aizstāvēt skolas godu gan mācībās, gan sporta sacensībās, gan kultūras pasākumos. 2. vidusskolas skolēni, pedagogi un citi darbinieki vienmēr bijuši savas skolas patrioti. Tāpat skolas kolektīvs visos laikos ir novērtējis izpalīdzību.

Domājot par to, kas tagad ir citādi nekā viņu skolas gados, Nataļja Malašonoka min skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecības. Tagad tās ir tuvākas. Agrāk viņa nevarēja iedomāties piezvanīt savai skolotājai, lai kaut ko noskaidrotu. Arī kolēģi piekrīt, ka skolotājs agrāk bija liela autoritāte, «nesasniedzama personība». Ļubova Jeļisejeva atminas, kā, būdama skolniece, reiz ieraudzījusi savu skolotāju veikalā, viņa bijusi tik pārsteigta, ka arī skolotāji mēdz iepirkties. Šodien skolēni tāpat ciena skolotājus, taču nebaidās viņiem ko pajautāt, reizēm uzticot arī savas personīgās problēmas. Bērni kļuvuši atvērtāki, mainījusies arī sabiedrības attieksme.

Daudzi no skolas absolventiem sirdī glabā siltas atmiņas par saviem bijušajiem skolotājiem. Piemēram, angļu valodas skolotāja Malašonoka savulaik vēlējusies kļūt par mūzikas pedagogu, jo augstu vērtēja savu mūzikas skolotāju Ludmilu Vihrovu. Sporta skolotāja Svetlana Puhova ar labu vārdu piemin viņas bijušo sporta skolotāju Viktoru Jarovenko, kas ļoti viņu atbalstījis pirmajos darba gados. Līdzīgi Lilija Sapronova ar pateicību atceras direktori Annu Mundeciemu un savus bijušos skolotājus. Katram no absolventiem ir savi «skolotāji ar lielo burtu». Bija pedagogi, uz kuru stundām bija kauns doties, ja nebiji sagatavojies.

Agrāk ar skolu saistījās ne tikai mācību process, bet arī dažādas pēcstundu aktivitātes. Pēcpusdienās notika pasākumi, kuriem vajadzēja gatavoties. Tagad skolēniem ir plašas iespējas ārpus skolas – kāds steidzas uz Jaunrades nama pulciņiem, cits mācās valodu skolā Meridiāns vai apmeklē vēl citas nodarbības.

2. vidusskolas kolektīvs lepojas ar savas skolas tradīcijām, ar mācību darba kvalitāti un ar absolventiem, kas katras savā jomā guvuši panākumus. Īpašs gandarījums ir par ģimenēm, kas 2. vidusskolu par savu skolu sauc jau vairākās paaudzēs. «Kaut laiku mainās, mēs esam šeit, skolā,» ar lepnumu teic skolotāja Ļubova Jeļisejeva, «turpinām strādāt un saglabāt skolas tradīcijas». Viņai piekrīt arī kolēģi. Ikviens 2. vidusskolas absolvents izjūt lepnumu par savu skolu un priecājas par tās sasniegumiem.

Foto: Daļa no skolas absolventiem, kuriem 2. vidusskola ir arī viņu darbavieta.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    grosh 27.11.2020, 21:09:07

    Skolotājs Mihailovs ir ļoti labs skolotājs. Man bija iespēja kopā strādāt vienā projektā ar Oļegu, tas ir brīnišķīgi!

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: