Ventspils Izglītības pārvalde šajā mācību gadā iedibinājusi īpašu vadītāju izaugsmes programmu (VIP), kas ļauj pedagogiem pilnveidot savas kompetences, bet pārvaldei – sagatavot nākotnes vadītājus.

Ventspils Izglītības pārvades vadītāja Ineta Tamane, stāstot par VIP akadēmijas izveidi, min, ka pēdējā pusgada laikā pārvalde organizēja vairākus konkursus uz vadošiem amatiem izglītības iestādēs. Uzklausot pretendentus, bija jaušams, ka viņiem ir vēlme un enerģija strādāt, taču zināšanu, jo īpaši par budžetu, par iestādes attīstības plānošanu un komandas vadību, varētu būt vairāk. Tā radusies iecere izveidot VIP akadēmiju – lai pilnveidotu pedagogu profesionālās zināšanas un prasmes izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības procesu vadīšanās, kā arī palīdzētu sagatavoties karjeras veidošanai izglītības iestādē. «Un pat ja programmas dalībnieki nekļūs par vadītājiem, tas, ko viņi šajās nodarbībās iegūs, darbā lieti noderēs,» pārliecināta Izglītības pārvaldes vadītāja.

VIP akadēmijas nodarbības apmeklē 28 pedagogi. Viņi programmā darbojas pēc skolas direktora vai pirmsskolas iestādes vadītāja rekomendācijas. Lielākoties VIP akadēmijas nodarbības apmeklē cilvēki bez pieredzes vadošā amatā, bet daži programmas dalībnieki šajā gadā uzsākuši darbu kā iestādes vadītāji vai direktora vietnieki.

Viena no VIP akadēmijas dalībniecēm ir Ventspils 1. pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā Lāsma Ozola. Viņa ar prieku atsaucās skolas direktores piedāvājumam un novērtē praktiskos piemērus, ar kuriem dalījušies pirmo nodarbību vadītāji. «Ļoti, ļoti pozitīvi novērtēju šādu iespēju,» atzīst Ozola. Arī pirmsskolas izglītības iestādes Vāverīte skolotāja Linda Eizenbārde dalību VIP akadēmijā uzsākusi pēc iestādes vadītājas ieteikuma, un tāpat augstu vērtē iespēju pilnveidoties. Linda neizslēdz, ka nākotnē viņa varētu startēt kādā konkursā vadošā amatā, vienlaikus gan apzinoties, ka līdz tam vēl daudz jāmācās, jāgūst pieredze, kā arī jāuzlabo savs pašvērtējums.

Reizi mēnesī VIP akadēmijas dalībniekiem bez maksas tiek piedāvātas dažādas klātienes nodarbības, kuru mērķis ir izkopt sevī līderības prasmes. Pirmajā nodarbībā oktobrī dalībniekus uzrunāja Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane, kas dalījās savā pieredzē par konkrētas vīzijas un mērķa spēku, veiksmīgu darbinieku koordinēšanu un motivēšanu, kā arī par organizācijas kultūru un lietišķo etiķeti. Novembra nodarbībā Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Jana Jansone runāja par izglītības iestādes dokumentāciju, akreditāciju, darba plānošanu un pašnovērtējumu. Savukārt šonedēļ pie VIP akadēmijas dalībniekiem viesojās ideju grupas Radošuma pils pārstāves Inese Zlaugotne un Dina Jaunzeme, lai runātu par efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu procesu vadīšanu, spēju veidot pozitīvas attiecības starp mācību procesā iesaistītajiem, prasmi plānot un iekšējās motivācijas stiprināšanu. Programmas laikā vēl plānots pievērsties tādām tēmām kā stratēģiskā plānošana un pārmaiņu vadīšana, līderība un tās nozīme izglītībā, izglītības iestādes vadītāja darba specifika un tēls, komandas darbs skolā, izglītības iestādes vadītāja kompetence bērnu tiesību jautājumu kontekstā, kā arī koučings jeb mērķvadīta saruna ar darbiniekiem. Nodarbības vadīs nozares profesionāļi. Piemēram, janvārī plānota psihologa Reiņa Upenieka lekcija. Tāpat iecerēta VIP akadēmijas dalībnieku viesošanās Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, kuru vada direktors Helvijs Valcis. «Mēs cenšamies šajā VIP akadēmijā parādīt vairākas pieejas, kā vadīt izglītības iestādi,» programmas ideju iezīmē Jana Jansone.

Foto: VIP akadēmijas nodarbībā iesaistījušās arī Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotājas Iveta Rubene un Ilona Ivanova.

Apmaksāta informācija

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: