Jaunā izglītības satura reforma bērnudārzos tiks ieviesta nākamgad, 2019. gada septembrī, savukārt skolās – gadu vēlāk, 2020. gadā. Tādēļ skolās un pirmsskolās notiek aktīvs darbs pie jauno kompetenču ieviešanas mācību procesā.

Ceļā uz jauno kompetenču pieeju

Jaunais mācību saturs pirmsskolās paredz lielāku izglītojamo pašiniciatīvu un patstāvīgu darbošanos. Izglītības pārvaldes pirmsskolas metodiķe Sandra Gūtmane atzīst, ka tieši pirmsskolas vecumā ir svarīgi attīstīt šīs prasmes, kad veidojas ieradumi, attieksmes un iemaņas visai dzīvei. Varavīksne ir vienīgā pirmsskola pilsētā, kas kā pilotskola ievieš jauno izglītības saturu visās iestādes grupiņās un dalās savā pieredzē arī ar pārējām Ventspils pirmsskolām. Piemēram, trīs dienu garumā, no 23. līdz 25. oktobrim, visu pirmsskolu pedagogi profesionāli pilnveidojās un guva jaunus priekšstatus, kā jauno izglītības saturu ievieš Varavīksne. Pavisam 105 skolotājiem bija iespēja piedalīties mācību procesā. Varavīksnes vadītāja Kristīne Boitmane atzīst, ka, strādājot pēc jaunās pieejas, bērni aizrautīgi dara izvēlēto darbu, ir patstāvīgi, nestrīdas un ir labestīgi cits pret citu. Savukārt 13. decembrī 99 pirmsskolas pedagogi piedalījās seminārā, ko vadīja kompetenču pieejas eksperte Inita Irbe. Lektore kopā ar skolotājiem aplūkoja konkrētus piemērus un situācijas, kā jauno pieeju veiksmīgāk ieviest ikdienas darbā.

Arī Ventspils skolas gatavojas jauno kompetenču ieviešanai. Ventspilī jauno mācību saturu aprobē Ventspils 1. pamatskola un Ventspils 4. vidusskola. Mācību saturs paredz, ka tas būs organizēts septiņās nozīmīgās jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fizisko aktivitāšu. Katrā no tām ir izvirzīti pamat­jēdzieni, kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli. Pamatskolā skolēni dziļāk attīstīs iepriekšminētās pamatprasmes, savukārt vidusskolas posmā viņi strādās un iedziļināsies vairāk individuāli, atbilstoši saviem mērķiem. Tāpat kā Ventspils bērnudārzu skolotāji, arī skolu pedagogi apmeklē dažādus kursus un seminārus, kā arī savstarpēji dalās pieredzē par jauno mācību saturu un kā efektīvāk to ieviest savās skolās.

Metodiskais dienests palīdz izstrādāt skolotāju rokasgrāmatu

Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskais dienests iesaistījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra īstenotajā Erasmus+ projektā Skola, kas mācās (Leading to Learn Together). Projektā piedalījās arī partneri no Līdsas pilsētas pašvaldības (Anglija), fonda EDU-RES (Polija), Tartu Universitātes (Igaunija) un Utenas Izglītības centra (Lietuva).

2017. gadā projekta ietvaros notika piecas mācību vizītes uz visām projektā iesaistītajām valstīm. Vizīšu laikā partneriem bija iespēja parādīt savu unikālo pieredzi skolu pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā, apmeklējot dažādas izglītības iestādes. Mūsu pilsētā sadarbības partneri viesojās pagājušā gada 21. septembrī, kad viņi apmeklēja Ventspils Pārventas pamatskolu, Ventspils 1. pamatskolu, Ventspils Valsts 1. ģimnāziju un Ventspils 6. vidusskolu.

Projekta rezultātā tika sagatavota rokasgrāmata skolu vadības komandām un skolotājiem, kurā aprakstīta gūtā pieredze un dažādi praktiski piemēri. Rokasgrāmata sniedz iespēju mācīties no citu pieredzes, kas nav tik pazīstama, dzirdēta un redzēta, jo tā aptver dažādas valstis, dažādas iestādes, izglītības sistēmas un pieejas. Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula jūtas gandarīta par iespēju piedalīties projektā, jo prasme mācīties no savas un citu pieredzes ir viena no svarīgajām iezīmēm skolas attīstībā un katra skolotāja profesionālajā izaugsmē.

Ar projekta Skola, kas mācās rokasgrāmatu var iepazīties Izglītības pārvaldes mājaslapā www.vip.ventspils.lv.

Skolu un pirmsskolu paveikto varēs redzēt Metodiskajās dienās

2019. gada augusta beigās, kad tradicionāli norisinās Ventspils skolu Metodiskās dienas, notiks pasākums Ideju Terminālis, kurā gan pirmsskolu, gan skolu pedagogi plakātu sesijās, pieredzes apmaiņas darbnīcās un grupu diskusijās dalīsies ar sabiedrību savas labās prakses piemēros.  

Būtiski, ka Ideju Terminālī neviens no pasākuma dalībniekiem nebūs pasīvs vērotājs. Turpinot mācīties citam no cita, ar sava darba rezultātiem – inovatīvajām idejām, mācību paņēmieniem un dažādām iniciatīvām, kā uzlabojams mācību darbs, – pieredzē dalīsies ikviens pasākuma dalībnieks.

Ventspils skolu un pirmsskolu vadības komandas pieredzes apmaiņas vizītē Utenā, Lietuvā.

Pašvaldības apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: