Atkritumu apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām valstī vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā. Ventspils pilsētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma veidota, loģiski plānojot katru atkritumu apsaimniekošanas posmu un lielu uzmanību pievēršot veikto darbību ietekmei uz vidi.

Mērķis – aprites ekonomika

Jau vairākus gadu desmitus pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētā un ikvienam iedzīvotājam un komersantam nodrošina iespēju atbrīvoties no radītajiem atkritumiem videi un cilvēkiem drošā veidā. Kopš uzņēmums sniedz dažādu veidu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, ir ievērojami mainījušās prasības, kas jāievēro atkritumu apsaimniekošanas jomā. Agrāk izgāztuvju slēgšana un poligona izveide bija vērtējama kā milzīgs ieguldījums vides aizsardzībā, bet tagad tiek izvirzītas arvien jaunas prasības, kuru galvenais mērķis ir līdz minimumam samazināt apglabājamo atkritumu apjomu poligonos, pārejot uz aprites ekonomiku jeb palielinot atkritumu otrreizēju izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju. Lai sagatavotos jaunajiem izaicinājumiem, pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts turpina darbu pie sadzīves atkritumu dalītas vākšanas infrastruktūras attīstības un poligona modernizācijas.

Līdz ar to atkritumu šķirošanai nākotnē būs arvien lielāka loma sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Dabas resursu un enerģijas lietderīgāka izmantošana, pārstrādājamus atkritumus atgriežot atkārtotā apritē kā jaunas lietas vai materiālus, poligonā apglabāto atkritumu apjoma samazināšana un sakopta vide – tie ir tikai daži ieguvumi no atkritumu šķirošanas. Neraugoties uz atkritumu šķirošanas kopējo pozitīvo ietekmi uz vidi un resursu lietderīgu izmantošanu, cilvēki nereti uzdod jautājumu: kāds tieši būs mans personīgais ieguvums no atkritumu šķirošanas?

Šķirošana – daļa no kopējās sistēmas

Dalīti vākto atkritumu apsaimniekošana nav vērtējama kā atsevišķa sistēma – tā darbojas sasaistē ar pārējo sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tostarp ietekmējot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru, kas ir būtiski ikvienam ventspilniekam. Neraugoties uz straujajām Dabas resursu nodokļa likmes un citu izmaksu izmaiņām, atkritumu apsaimniekošanas maksu iespējams saglabāt stabilu, pateicoties gan ieņēmumiem no tālākai pārstrādei derīgo atkritumu realizācijas, gan poligonā īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem.

Kā papildu izdevību ietaupīt līdzekļus un iegūt labas balvas šķirojot pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts aicina iedzīvotājus izmantot iespēju piedalīties akcijā Vide bez atkritumiem. Vērtējot akcijas rezultātus, ar gandarījumu varam atzīmēt, ka ik gadu arvien vairāk ventspilnieku piedalās šajā akcijā – tātad šķiro atkritumus. Par akcijas dalībnieku var kļūt ikviens iedzīvotājs, kurš šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a – nodevis pārstrādājamus at­kritumus (plastmasas (PET, HDPE, LDPE) un stikla iepakojums, makulatūra, kartons, metāla iepakojums) un akcijas kartītē sakrājis 12 zīmodziņus. Par pilnu akcijas kartīti dalībnieks var saņemt viena mēneša abonentmaksas atlaidi daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās neatkarīgi no deklarēto personu skaita dzīvoklī vai viena konteinera bezmaksas izvešanu individuālajās mājās. Savukārt divas reizes gadā no iesniegtajām kartītēm izlozē veicināšanas un galveno balvu ieguvējus. Veicināšanas balvas katru reizi ir atšķirīgas, bet galvenās balvas ir divas – septiņus kubikmetrus ietilpīga lielgabarīta atkritumu konteinera uzstādīšana un izvešana, kā arī atkritumu izvešana viena gada garumā jeb 12 reižu bez maksas.

Vairāk nekā 30 jaunu punktu

Šogad, turpinot paplašināt šķirošanas iespējas Ventspils pilsētā, pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts izveidojusi vairāk nekā 30 jaunus punktus sadzīves atkritumu dalītai vākšanai. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos var nodot pārstrādei derīgus atkritumus, sadzīvē radušos un videi kaitīgos atkritumus, liela izmēra atkritumus, piemēram, mēbeles, laika periodā no maija līdz novembrim – arī zaļos atkritumus, kā arī stikla un plastmasas iepakojums nododams nu jau 78 atkritumu dalītas savākšanas punktos daudzdzīvokļu namu pagalmos, pie lielveikaliem, skolām un bērnudārziem.

Tā kā darbs pie atkritumu dalītas vākšanas sistēmas attīstības tiks turpināts arī nākamajā gadā, aicinām iedzīvotājus izteikt priekšlikumus par vietām, kurās būtu nepieciešams izveidot jaunus atkritumu dalītās savākšanas punktus.

Atkritumu šķirošana var būt veiksmīga tikai tad, ja apzināmies, ka atkritumu rašanās process sākas jau veikalā – apdomīgāk iepērkoties un apzināti izvēloties preces pārstrādājamos iepakojumos un mājās tos šķirojot. Sabiedrībā aizvien pastāv stereotips – mājās šķirot atkritumus ir sarežģīti, nepieciešamas investīcijas mājokļa pārplānošanai vai papildaprīkojuma iegādei, bet patiesībā ir nepieciešama tikai vēlme to darīt. Visus sašķirotos atkritumus var uzkrāt atsevišķos maisos vai atsevišķās urnās, kas periodiski tiek iztukšotas. Tā kā sašķirotajam materiālam ir jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma paliekām, tad nekādas nepatīkamas smakas, smērēšanās vai citas nevēlamas blakusparādības neradīsies.

Plāno būvēt reģenerācijas iekārtu

Paralēli atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstībai pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts turpina darbu pie tālākas sadzīves atkritumu poligona Pentuļi attīstības apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanai. Sadarbojoties Ventspils pilsētas domei, pašvaldības SIA Ventspils siltums un pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, tiek strādāts pie projekta No atkritumiem iegūta kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Talsu ielā 69, Ventspilī. Šī projekta realizācija būs sadzīves atkritumu poligonā Pentuļi izveidotās infrastruktūras loģisks turpinājums, kas nodrošinās sagatavotā kurināmā reģenerāciju, turklāt reģenerācijas rezultātā iegūstot energoresursus – siltumu un elektroenerģiju.

Šogad pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts izveidojusi vairāk nekā 30 jaunus punktus sadzīves atkritumu dalītai vākšanai.

Noderīga informācija!

Vairāk informācijas par pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts sniegtajiem pakalpojumiem varat uzzināt, zvanot pa tālruni 63626920, personīgi ierodoties Pils ielā 12, 1. stāvā, vai apmeklējot mūsu tīmekļa vietni www.vlk.lv.

Ja rodas neskaidrības saistībā ar saņemtajiem rēķiniem, lūgums rakstīt e-pastu uz adresi rekini.vlk@ventspils.lv.

Abonentu daļas pieņemšanas laiks – pirmdienās no plkst. 8 līdz 18, no otrdienas līdz piektdienai – no plkst. 8 līdz 15.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi Siguldas ielā 8a un Jēkaba ielā 47 atvērti katru dienu no plkst. 10 līdz 19, izņemot pirmdienas.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: