Šodien sākas pieteikšanās Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņiem. Piedāvāto nodarbību klāsts arī 2018./2019. mācību gadā būs plašs un daudzveidīgs. Lai apgūtu programmēšanu, 3D modelēšanu, fotogrāfiju apstrādi, digitālo montāžu, filmēšanu un vēl daudz ko citu, bērni un jaunieši aicināti pieteikties 20 dažādiem tehnoloģiju pulciņiem 46 grupās.

Jaunais 2018./2019. mācību gads Digitālajā centrā tuvojas ar virkni jaunumu. Ir papildināts tehnoloģiju pulciņu klāsts, pilnveidots esošo nodarbību saturs, audzis pedagogu kolektīvs, kā arī uzlabots interešu apguves process. «Viss tas, ko mēs pulciņos ieviešam, mainām un papildinām, ir balstīts ne tikai uz mūsu pieredzi, bet arī uz vecāku, bērnu, pedagogu ieteikumiem un pārmaiņām izglītības sistēmā kopumā,» norādīja Digitālā centra direktores vietnieks Raitis Roze.

Lielā daļā pulciņu tehnoloģijas tiek izmantotas ne tikai tāpēc, lai apgūtu to izmantošanas iespējas, bet arī kā palīgi, lai veiksmīgāk apgūtu un izzinātu citas nozares un dažādus mācību priekšmetus. Digitālā centra programmas vadītāja Guna Stepiņa uzsvēra, ka audzēkņiem dators tiek pasniegts nevis kā spēļmantiņa un brīvā laika nelietderīgs kavēklis, bet gan kā ļoti daudzpusīgs un vērtīgs zināšanu apguves rīks.

Pilnveidots mācību saturs

Gatavojoties jaunajam mācību gadam un domājot par to, lai dalība nodarbībās būtu kā izzinoša, tā arī interesanta, ir pilnveidots un dažādots teju visu esošo tehnoloģiju pulciņu saturs. Šogad audzēkņiem būs iespēja darboties ar jauniem programmējamiem konstruktoriem Makey Makey, tiks piedāvāts apgūt jaunas programmas 3D grafikas apguvei – Roblox un Unity –, kā arī pirmo reizi būs iespēja veidot spēles Minecraft modifikāciju Java programmēšanā. Ar datora palīdzību bērniem būs iespēja izmēģināt un apgūt mūzikas komponēšanu, audzēkņi varēs līdzdarboties arī stereogrammu un hologrammu veidošanas procesā.

Jauni pulciņi

Pagājušajā mācību gadā Digitālais centrs aicināja pieteikties 17 dažādos tehnoloģiju pulciņos 44 grupās, taču šogad to skaits ir pieaudzis līdz 20 un nodarbības notiks jau 46 grupās.

Viens no jaunumiem – Angļu valoda digitāli. Nodarbības paredzētas pašiem mazākajiem – sešgadniekiem un 1. klases skolēniem. Ar spēļu, rotaļu un dažādu tehnoloģiju palīdzību bērniem būs iespēja apgūt angļu valodas zināšanas. Pulciņu vadīs Vineta Smilga.

Bērni, kas mācās no 3. līdz 6. klasei, var pieteikties Minecraft skolai. Nodarbību laikā audzēkņi darbosies atvērtās pasaules tipa spēlē Minecraft: Education Edition, attīstot radošumu, tehnisko domāšanu, kā arī apgūstot prasmi sadarboties un rast risinājumu sarežģītās situācijās. Turklāt spēles būtība paredz, ka informācijas tehnoloģijas ir sasaistītas ar dabaszinībām, ģeogrāfiju, vēsturi, matemātiku un vēl citiem mācību priekšmetiem. Pulciņu vadīs Ilze Grinfogele un Ģirts Edvarts Stepiņš.

Savukārt 5. un 6. klašu skolēni no jaunā mācību gada varēs līdzdarboties arī Digitālajā mākslā. Par audzēkņu zināšanu apguvi gādās Lāsma Mencendorfa un Elīna Skore.

Domājot par to bērnu un viņu vecāku ērtībām, kas dzīvo pilsētas labajā krastā – Pārventā –, paplašināts arī Pārventas pamatskolā piedāvāto pulciņu klāsts. No jaunā mācību gada tur varēs apgūt Digitālo mākslu, Datorzinību pamatus, Programmēšanas pamatus, Datorzinības 1. klasei un Minecraft skolu.

Audzis pedagogu kolektīvs

Paplašinot tehnoloģiju pulciņu piedāvājumu, audzis arī Digitālā centra pedagogu kolektīvs. Sagaidot jauno mācību gadu, Digitālajam centram pievienojušās trīs jaunas pasniedzējas – Kitija Kuduma (Robotika), Elīna Skore (Digitālā mājturība) un Santa Līce (Digitālā mājturība).

Skolotāja Kuduma ir liepājniece. Dzimtajā pilsētā Liepājā viņa strādā vairākās darba vietās, taču pamatā Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā, kur vada tehniskās jaunrades pulciņus. Tiecoties pēc jauniem izaicinājumiem, viņa lēma par labu darbam Ventspils Digitālajā centrā. Jaunā skolotāja ir apņēmības pilna un uzskata, ka 100 km ceļā tāds nieks vien ir.

Kudumu uzrunājis Digitālā centra tehnoloģiskais nodrošinājums un daudzveidīgās iespējas kā audzēkņiem, tā arī pedagogiem. «Tas nozīmē, ka mācām ne tikai skolēnus, bet nemitīgi mācāmies arī paši,» motivāciju pauda pasniedzēja. Plānojot pulciņa Robotika saturu, viņa ir iecerējusi nodarbības pasniegt jēgpilni. Ar robotu konstruēšanas palīdzību skolotāja cer bērniem iemācīt dažādas dzīvē noderīgas prasmes, tostarp arī spēju rast pārdomātus risinājumus problēmsituācijās.

Ar vēl lielāku vērienu šogad darbosies Dronu skola. Digitālais centrs ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar biedrību RC Ventspils. Speciālisti – biedrības pārstāvji – audzēkņiem nodrošinās daudzveidīgu dronu pilotēšanas prasmju apguvi.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, Digitālajā centrā darbosies kopumā 17 profesionāli pedagogi.

Vērtēs katru nodarbību

Mācību procesa uzlabošanas nolūkos pirmo gadu tiks izmantota Moodle tālmācības tiešsaistes sistēma. Turpmāk e-vidē tiks ievietoti mācību materiāli, saglabāti paveiktie darbi, kā arī regulāri tiks ievietota informācija par turpmākajiem darbiem. Tādējādi audzēkņi un viņu vecāki veiksmīgāk varēs sekot līdzi mācību procesam gan ikdienā, gan arī, piemēram, slimības gadījumā.

Jauninājumi ieviesti arī mācību procesa vērtēšanā. Paralēli aprakstošajām liecībām, kas, līdzīgi kā iepriekš, tiks izsniegtas divas reizes gadā, bērni saņems vērtējumu arī par katrā nodarbībā paveikto: + (apgūts); / (daļēji apgūts); – (vēl jāmācās). Vērtējums šo simbolu formā pēc katras nodarbības tiks ievietots e-vidē, lai informētu gan skolēnus, gan arī viņu vecākus par ikdienas sasniegumu dinamiku un motivētu turpmākam mācību darbam. Kopīgu sarunu rezultātā secināts, ka atgriezeniskā saikne ir ļoti nozīmīga, piebilda Stepiņa.

Šogad tiks turpināta robotu integrēšana bērnudārzu mācību procesā, kā arī informācijas tehnoloģiju skoliņu organizēšana brīvlaikos.

  •  Nodarbībām var pieteikties visi Ventspils mācību iestāžu 1.–12. klašu skolēni, sākot no 6 gadu vecuma, kā arī Ventspils Tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņi.
  • Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, un to ilgums ir 90 minūtes (izņemot Robotiku 2. grupām).
  •  Nodarbības nodrošina pašvaldība ar Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās finansējumu, tādējādi dalība pulciņos ir bez maksas.
  • Ieguvumi audzēkņiem: aprakstošā liecība, sertifikāts, par izcilām sekmēm – Teicamnieka apliecība, kā arī iespēja piedalīties konkursos un sacensībās.
  • Pieteikties iespējams elektroniski, meklējot pieteikuma anketu Digitālā centra mājaslapā, un arī klātienē Akmeņu ielā 3.
  •  Reģistrēšanās notiks divas nedēļas – līdz 13. septembrim.
  • Plānots, ka nodarbības sāksies 25. septembrī.

Paulis Jēkabsons, 6. klase

– Lai pulciņus apvienotu ar skolu, nācās iemācīties organizēt savu laiku, un man tas izdevās. Tas, ko māca Digitālajā centrā, mūsdienās ir ļoti noderīgs. Esmu priecīgs, ka iemācījos programmēt un sastellēt datoru. Noteikti turpināšu apmeklēt Digitālo centru, un ar tehnoloģijām, visticamāk, saistīšu arī savu nākotni.

Pāvels Mihailovs, 12. klase

– Tik plaši un daudzpusīgi par tehnoloģijām skolā nemāca, un paša spēkiem to visu būtu grūti apgūt, tāpēc pirms trim gadiem nolēmu sākt apmeklēt Digitālo centru. Jauniegūtās zināšanas noder gan skolā, gan ikdienā. Digitālajā centrā strādā pretimnākoši un radoši pedagogi, kas vienmēr sniedz padomu.

Aiva Šama, Ventspils Augstskolas studente

– Tehnoloģijas mani jau iepriekš ļoti interesēja, un Digitālais centrs tolaik sniedza iespēju pārliecināties, ka tā ir nozare, kas mani tiešām interesē. Tāpēc pagājušajā mācību gadā iestājos Ventspils Augstskolā, lai apgūtu programmu Datorzinātnes. Aicinu arī citus pieteikties tehnoloģiju pulciņiem, jo tas interesanti.

Nodarbību grafiks
Pārventas pamatskola (PP)

PIRMDIENA

14.45–16.15

Digitālā foto un video pamati

1. gr.

Robotika 1.A gr.

Digitālā māksla 1.A gr.

Datorzinību pamati

1.B gr. PP

16.30–18.00

Datorgrafikas un datoranimācijas pamati

Robotika 2.A gr.

Minecraft skola 2. gr.

Dronu skola 1.A gr.

18.15–19.45

Digitālā foto un video pamati

3. gr.

Mājaslapu un mobilo

aplikāciju dizains

Java programmēšana 1. gr.

OTRDIENA

14.45–16.15

Digitālā foto un video pamati

2. gr.

Digitālā mājturība 1.B gr.

Prāta spēles

Digitālā māksla 1.B gr. PP

16.30–18.00

3D datorgrafikas pamati 1. gr.

Digitālā mājturība 2.B gr.

Digitālā inženieru laboratorija

Digitālā māksla 2. gr. PP

18.15–19.45

3D datorgrafikas pamati 2. gr.

19.15–20.45

3D datorgrafikas pamati 3. gr.

TREŠDIENA

14.45–16.15

Robotika 1.B gr.

Digitālā mājturība 1.A gr.

Datorzinību pamati 1.A gr.

Datorzinības 1. klasei

1.C gr. PP

16.30–18.00

Robotika 2.A gr.

Digitālā mājturība 2.A gr.

Tehnoloģijas lietpratējiem

Dronu skola 2. gr.

Minecraft skola 1.B gr. PP

18.15–19.45

Java programmēšana 2. gr.

Datorsistēmu administrēšana

CETURTDIENA

14.45–16.15

Robotika 1.C gr.

Angļu valoda digitāli

Programmēšanas pamati 1.A gr.

Programmēšanas pamati

1.B gr. PP

16.30–18.00

Robotika 2.B gr.

Digitālā mājturība 3. gr.

Programmēšanas pamati 2.A gr.

Programmēšanas pamati

2.B gr. PP

18.15–19.45

Robotika 2.C gr.

Mājaslapu programmēšana

PIEKTDIENA

14.45–16.15

Robotika 1.D gr.

Datorzinības 1. klasei 1.A gr.

Datorzinības 1. klasei 1.B gr.

16.30–18.00

Robotika 2.B gr.

Minecraft skola 1.A gr.

Dronu skola 1.B gr.

18.15–19.45

Robotika 2.C gr.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: