Jau kopš 2014. gada 1. septembra pilsētas vispārizglītojošajās skolās no 1. līdz 3. klasei reizi nedēļā tiek piedāvāts fakultatīvs Mazais pētnieks. Ir pagājuši pirmie 3 gadi un metodiskās apvienības sanāksmē tikās sākumskolas skolotājas, lai dalītos pieredzē.

2013./2014. mācību gadā projektā „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām” bija iesaistīti bērni vecumā no 4 - 7 gadiem un 2014. gada 1. septembrī 7 gadus vecie bērni uzsāka mācības vispārizglītojošo skolu 1. klasēs. Aktualizējās jautājums – kā šiem bērniem nodrošināt tālāku pētniecisko prasmju izkopšanu, lasītprasmes attīstīšanu, lai pirmsskolā iegūtās iemaņas netiktu pazaudētas? Lai turpinātu iesākto darbu nākamajā izglītības posmā, kā arī nodrošinātu veikto ieguldījumu ilgtspēju, tapa ideja par Mazo pētnieku, kurā bērniem reizi nedēļā tiek piedāvāta nodarbība, kurās skolēni praktiski strādā dabaszinātnēs, lasītprasmē un matemātikā.

Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Eva Zariņa stāsta, ka sākumskolas skolotāji katrs savā skolā strādā pie savas nodarbību programmas izstrādes. Lai saprastu un uzzinātu, kādas prasmes skolēniem attīsta Mazo pētnieku nodarbībās, katru mēnesi skolotājas devās ciemos uz citām Ventspils skolām, lai vērotu atklātās nodarbības.

Metodiskās apvienības sanāksmē skolotāji un skolu pārstāvji dalījās pieredzē ar saviem veiksmīgāk realizētajiem piemēriem, stundām, materiāliem, darba lapām un citiem pasākumiem, kas tika darīts nodarbību Mazais pētnieks ietvaros, tādējādi daloties pieredzē un sniegtu atbalstu viens otram.

Eva Zariņa atzina, ka dalīšanās pieredzē ir ļoti vērtīga, turklāt arī nepieciešama, jo rodas dažādas idejas, kā, piemēram, izveidot vienotu datu bāzi, kurā skolotāji varētu ievietot savas labākās idejas, lai tās būtu pieejamas ikvienam pilsētas skolotājam. E. Zariņa izsaka lielu pateicību Izglītības pārvaldei par finansiālu atbalstu, jo katru gadu tiek piešķirti līdzekļi nepieciešamo materiālu iegādei.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: