Noslēgušās nodarbības šajā mācību gadā pedagogu mācīšanās grupām un mācīšanās grupu vadītājiem.

Rīcības programmas mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas pilnveidei pilsētas izglītības iestādēs 2016. – 2018. gadā ietvaros šajā gadā sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (LU DZM IC) speciālistiem turpinājās mācības sākumskolas dabaszinību un matemātikas skolotājiem, Ventspils 4. un 6. vidusskolu pedagogu mācīšanās grupām, un mācīšanās grupu vadītājiem.

Ar Ventspils pilsētas domes iniciatīvu 2013. – 2015. gadā Ventspils skolotāji un skolu vadība darbojās projektā “Pedagogu darba efektivitātes paaugstināšana Ventspils vispārizglītojošās skolās”. Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra ekspertu vadībā tika strādāts visās 10 Ventspils skolās, katrā skolā fokusējoties uz specifiskiem tās attīstībai būtiskiem mērķiem. Projekts noslēdzās 2015. gada maijā, bet, lai turpinātu iesāktos darbus, Rīcības programmas ietvaros sadarbība turpinās.

Šajā gadā tika turpinātas mācības sākumskolas dabaszinību un matemātikas skolotājiem jaunas pieejas apguvē mācību satura un metožu izmantošanā, akcentējot skolotāju sadarbību mācību materiālu veidošanā un izmantošanā, savstarpējā stundu vērošanā un metodikas apguvē. Tāpat turpinājās nodarbības mācīšanās grupās, fokusējoties uz iedziļināšanos savā profesionālajā darbībā un efektīvu mācīšanos no prakses, vienojoties par kopējiem un individuāliem mācīšanās mērķiem. Paralēli šai skolotāju profesionālās sadarbības formai, notika mācīšanās grupu vadītāju apmācība. Katrai skolai tika sagatavots viens vai divi mācīšanās grupas vadītāji, lai sākot ar 2017. gadu varētu nodrošinātu pedagogu mācīšanās grupas katrā skolā atbilstoši skolas izvirzītajam mērķim un ar savu vietējo grupas vadītāju.

11. maijā notika pēdējā nodarbība šajā mācību gadā mācīšanās grupu vadītājiem, sākumskolas dabaszinību un matemātikas skolotājiem, kā arī Ventspils 4. un 6. vidusskolu pedagogu mācīšanās grupām.

Ventspils 2. pamatskolas skolotāja, mācīšanās grupu vadītāju apmācības dalībniece Anželika Šilberga priecājas, ka nodarbībās ir iegūtas vērtīgas zināšanas, kā veidot sadarbību starp kolēģiem. „Ir iegūtas vērtīgas metodes, kā varam darboties grupā, kuras jau skolā pielietojam,” atklāj A. Šilberga. Arī Ventspils vakara vidusskolas direktore, mācīšanās grupu vadītāju apmācības dalībniece Ija Lasmane atklāj, ka nodarbības bijuša ļoti vērtīgas. „Ja pirmajās nodarbībās mēs tā piesardzīgāk runājām un viens otru uztvērām, tad tagad jau esam ieguvuši savstarpējo uzticību. Es jau sen esmu bijusi par to, ka skolotājiem savā starpā ir jāsarunājas un jāsadarbojas,” stāsta I.Lasmane, uzverot, ka šīs nodarbības ir devušas pārliecību, ka tas, kas un kā tiek darīts skolā, ir bijis pareizi.

„Par mācīšanās grupu vadītājiem runājot, sākumā bija grūti, bija jālauž ledus, lai cilvēki atraisītos un iesaistītos, bet skolotāji katru reizi uz nodarbībām nāca sagatavojušies, ar savām idejām un dalījās ar tām. Ar katru reizi šī dalīšanās bija arvien atvērtāka, jo pazuda barjera, ka es esmu no vienas skolas un man tagad jādalās ar kolēģiem no citas skolas,” stāsta LU DZM IC eksperte Ilze Gaile. Viņa piebilst, ka katram pedagogam bija sava ideja, kas līdz galam tika arī realizēta. Pedagogi ieguva pierādījumu savam darbam un tam, ka šāds mācīšanās formāts ir pieņemams un tas dod labus rezultātus.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: