Ventspils brīvostas pārvalde tagad ir tiešā Ministru kabineta pārraudzībā un ieguvusi publiski atvasinātas publiskas personas statusu.

Saeima ārkārtas sēdē vakar galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus likumā par ostām, kurus valsts prezidents Valdis Zatlers iepriekš nodeva otrreizējai caurlūkošanai.

Ventspils brīvostas pārvaldnieks, Imants Sarmulis skaidro, ka līdz ar šiem grozījumiem, ostām tiek noteikts vienāds statuss un arī Ventspils brīvostas pārvalde savai darbībai nepieciešamās ēkas, kas celtas uz tai valdījumā nodotās valsts vai pašvaldības zemes, varēs reģistrēt kā savas. Kā norāda pārvaldnieks, tas ir būtiski, lai varētu pretendēt uz Eiropas kohēzijas fonda finansējumu.

Nododot likumus atkārtotai caurlūkošanai, prezidents norādīja, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, tikai Rīgas ostas un Liepājas speciāli ekonomiskās zonas pārvalde varētu pretendēt uz patstāvīgām īpašumtiesībām uz nekustamā īpašuma objektiem. Pārējām ostu pārvaldēm, kas ir attiecīgo pašvaldību izveidotas iestādes, šādas īpašumtiesības būtu liegtas.

Tāpat vakar pieņemtie grozījumi paredz, ka ostas pārvaldes ar uzņēmējdarbību turpmāk varēs nodarboties dibinot meitas uzņēmumus. Sarmulis atklāja, ka Ventspils ostas darbā šie likuma grozījumi būtiskas izmaiņas neieviesīs un pārmaiņas netiek plānotas. Arī līdz šim iespēja nodarboties ar komercdarbību ostas pārvaldēm ir bija. Vienīgā atšķirība, ka tagad tas nostādītas brīvas konkurences apstākļos līdz ar komersantiem un darbosies saskaņā ar Komerclikumu.

Ventas Balss jau rakstīja, ka Ventspils domes opozīcijas deputāti aktīvi cīnījās pret grozījumiem, piedāvājot aizliegt pārvaldei sniegt komercpakalpojumu, ja kāds no komersantiem izteicis vēlēšanos ar to nodarboties. Sarmulis norādīja, ka šis priekšlikums bija pretrunā ar Eiropas Savienības direktīvām un nemaz nevarēja tikt atbalstīts.

Vērtējot vakar apstiprināto likuma redakciju, Ventspils domes opozīcijas deputāti ir izteikuši savu neapmierinātību, ka Ventspils brīvostas pārvalde turpmāk būs Ministru Kabineta tiešā pārraudzībā. Pēc opozīcijas domām šādā veidā tiek legalizēts līdz šim piekoptais pieņemto lēmumu slepenības kurss. Ventspils brīvostas pārvaldnieks, šādu apgalvojumu apgāž, norādot, ka brīvostas darbs tiek ļoti plaši un nopietni pārraudzīts un lēmumus pieņem valde, kas sastāv no četriem pašvaldības un četriem valsts pārstāvjiem. Valsts un pašvaldība lēmumus pieņem kopā.

Jāatzīmē, ka Ministru Kabinets vakar lēma, ka ostu valdēs strādājošie, varēs saņemt speciālas ikmēneša piemaksas pie savas darba algas. Lai noteiktu ostas valdes priekšsēdētāja un ostas valdes locekļa mēnešalgu, ostas iedalīs trīs grupās - maza, vidēja un liela. Patlaban Ventspils atbilst klasifikācijai - liela osta, kas saskaņā ar šiem noteikumiem, nozīmē 2800 latu lielu algu valdes priekšsēdētājam. Mazā ostā tā ir 600 lati, bet vidējas - 1500 lati.

Noteikumi paredz, ka lielās un vidējās ostas valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis saņem ikmēneša speciālo piemaksu pie mēnešalgas gadījumā, ja ostas kravu apgrozījums iepriekšējā kalendāra gadā pārsniegs ostas kravu apgrozījumu, kāds bija gadā pirms iepriekšējā kalendāra gada.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: