Ceturtdien, 8. februārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināti Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada līdzdalības budžeta izdevumi. Līdzdalības budžeta veidošana ir process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pašlaik līdzdalības budžets tiek īstenots vairāk nekā 1 000 pašvaldībās dažādās pasaules valstīs. Tas ir veids, kā iesaistīt cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā. Vienlaikus ar līdzdalības budžeta palīdzību iedzīvotāji tiek informēti par pašvaldības darbību, tās budžeta plānošanu un budžeta izdevumiem, kā arī tiek veicināta iedzīvotāju piederības sajūta konkrētai pašvaldībai un sekmēta iedzīvotāju ieinteresētība par pašvaldības darbu.

Pašvaldības līdzdalības budžetu izmanto, lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. Ventspils valstspilsētas pašvaldība kopš 2021. gada realizē Pašvaldības līdzdalības budžetu. Lielākā daļa no iepriekšējo gadu plānotajām līdzdalības budžeta pozīcijām ir sekmīgi realizētas, tādējādi atzīmējama līdzdalības budžeta pozitīvā ietekme iedzīvotāju iesaistei pašvaldības budžeta plānošanā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2024. gada budžeta sagatavošanā ir izvērtējusi gan iedzīvotāju, gan biedrību un nodibinājumu iesniegumus un ierosinājumus – vēršoties pie pašvaldības budžeta iestādēm, komentāru un ierosinājumu formā Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē, kā arī aptauju veidā, kuras regulāri rīko pašvaldība. Tiek ņemti vērā arī ierosinājumi, kas pašvaldībai iesniegti, piezvanot uz «karsto telefonu» 636 01119, ievietojot iesniegumu kādā no 30 dažādās vietās pilsētā izvietotajām pastkastēm, atsūtot vēstuli uz Ventspils domes administrāciju, kā arī piezvanot uz laikraksta „Ventas Balss” rubriku „Hallo, „Ventas Balss” klausās!”. Iedzīvotāju ierosinājumi pašvaldības budžeta sagatavošanā tiek izvērtēti nozaru komisijās atbilstoši ierosinājuma piekritīgajai jomai, piemēram, Kultūras komisijā, Izglītības komisijā, Pilsētas attīstības un vides komisijā, Sociālo lietu komisijā u.c.

Izskatot Pašvaldības 2024. gada budžeta projektu, ir identificēti vairāk nekā 110 iedzīvotāju, biedrību un nodibinājumu ierosinājumi 3,3 milj. EUR apmērā. Kopējie 2024. gadā apstiprinātie sabiedrības priekšlikumi Pašvaldības līdzdalības budžetam veido ap 10% no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem pēdējos trīs gados. Minēto ierosinājumu realizācija radīs būtiskus uzlabojumus izglītības, kultūras un sporta nozarēs, kā arī paplašinās pilsētas sniegto sociālo pakalpojumu klāstu. Ievērojamu finansējuma daļu paredzēts atvēlēt pilsētas labiekārtojuma uzlabošanai saskaņā ar iedzīvotāju ierosinājumiem.

Kā finansiāli nozīmīgākais pasākums izglītības jomā saskaņā ar vecāku ierosinājumiem minams video novērošanas sistēmu un tehniskās apsardzes sistēmu izbūve septiņās skolās, kas ļaus uzlabot skolu drošības pasākumus un optimizēt ēku uzturēšanas izdevumus. Video novērošanas sistēmas izbūve paredzēta – Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Ventspils 2.vidusskolā, Ventspils 3.pamatskolā, Ventspils 4.vidusskolā, Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspils 6.vidusskolā un Ventspils 1.pamatskolā.

Sociālajā jomā saskaņā ar dažādu sociālo sfēru pārstāvošu biedrību ierosinājumiem plānoti pasākumi un projekti, kas vērsti uz atsevišķu sabiedrības grupu (senioru, cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, bērnu un jauniešu u.c.) iekļaušanu sabiedrībā. Plānota sadarbība ar kopumā 15 biedrībām dažādās sabiedrībai sociāli svarīgās jomās.

Saskaņā ar iedzīvotāju ierosinājumiem ievērojamu finansējuma daļu 2024. gadā paredzēts atvēlēt pilsētas labiekārtojuma uzlabošanai, lielu uzmanību pievēršot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai kopumā 2024. gadā plānots atvēlēt 265 tūkst. EUR gan iesāktu pagalmu labiekārtošanas darbu pabeigšanai, gan jaunu darbu uzsākšanai saskaņā ar iedzīvotāju iesniegumiem. Kā pārējie būtiskākie 2024. gadā plānotie pilsētvides uzlabošanas darbi – Embūtes ielas 49 iekšpagalma pārbūve, Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Baldones ielai, džungļu takas Jūrmalas parkā atjaunošana, kā arī rotaļu iekārtu un gumijas segumu remonts bērnu rotaļu laukumos. Plānots turpināt darbu pie apgaismojuma uzlabojumiem daudzīvokļu māju iekšpagalmos.

Ar pašvaldības atbalstu arī 2024. gadā iedzīvotājiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu savas daudzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem – siltināšanas un citiem darbiem, lai uzlabotu energoefektivitāti un dokumentācijas izstrādei minēto darbu plānošanai.

Kultūras nozarē paredzēts atbalstīt dažādu nacionālo kultūras biedrību ierosinātus pasākumus un amatiermākslas kolektīvu darbību, pamatojoties uz amatiermākslas kolektīvu iesniegumiem. Tāpat kā iepriekšējos gados, iedzīvotājiem un biedrībām 2024. gadā tiks dota iespēja piedalīties Kultūras projektu konkursā, Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursā un Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa apakšprogrammas – Ventspils Augstskolas projektu konkursā. Kā jaunas aktivitātes minamas Lībiešu kultūras dienas Ventspilī, kas notiek reizi divos gados, un Kurzemes fotodienas.

Tāpat kā iepriekšējos gadus pašvaldība paredzējusi atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā ietvaros tiek pieņemti iesniegumi finansējuma piešķiršanai Ventspils pilsētā esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai.

Savukārt, sporta jomā paredzēts turpināt sadarbību ar 19 sporta klubiem, lai nodrošinātu iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties ar dažādiem tiem interesējošiem sporta veidiem, kā arī sniegt finansiālu un organizatorisku atbalstu sporta klubu rīkotiem pasākumiem. Kā jauna aktivitāte minama atbalsts taku skrējienam “Stirnu buks” Ventspils posmam.

2024. gadā, pamatojoties uz sabiedrības interesi un lai veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu Ventspils pilsētā, sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu plānots veidot konkursu “Reemigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”. Atbalsts konkursa kārtībā tiks piešķirts uzņēmumiem, kas rada jaunas darbavietas remigrantiem, un/vai jaunizveidotiem remigrantu uzņēmumiem.

Lai risinātu mājokļu pieejamības problēmu un nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī, pašvaldība 2024. gadā paredzējusi īstenot atbalsta pasākumus jaunu dzīvojamo īres māju būvniecībai vai dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanai un izīrēšanai mājsaimniecībām. Maksimālais pašvaldības atbalsts ir 110 EUR bez PVN par katru dzīvojamās īres mājas dzīvokļa kvadrātmetru, bet ne vairāk kā 500 tūkst. EUR visā pilnvarojuma līguma darbības periodā. Lai pretendētu uz pašvaldības atbalstu īres mājai jābūt vismaz 60 dzīvokļiem vai vairāk.

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc augsti kvalificēta medicīnas personāla Kurzemes reģionā, ar pašvaldības atbalstu 2024. gadā tiks turpināta SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” cilvēkresursu piesaistes programma.

Lasi vēl

Komentāri (14)

 • 0
  ventspilnieks 36,7 Pirms 3 nedēļām, 4 dienām

  Šito gan neviens neņem aubē
  https://www.ventasbalss.lv/aptaujas/1225
  Pareizais viedoklis 17.11.2023, 11:41:50
  KAD tas tika saskaņots ar iedzīvotājiem?! NEVAJAG mums sabojātu reņķa dārzu! Reņķa dārzs ir vienīgā vieta pilsētā, kur ir iespēja pastaigāt pa parku! Nevajag to sabojāt! Visādas velotrases varat taisīt pie Lemberga hūtes vai lidlauka! Nevajag, lai Reņķa dārzā ir klaigas un bardaks no rīta līdz vakaram!!!

 • -7
  Kristiāna Pirms 3 nedēļām, 1 dienas

  Cik interesanti, ka neliela iedzīvotāju daļa, kas ir pret šo trasi ļoti uzstāj, ka būtu jāņem vērā tieši un tikai un vienīgi viņu viedoklis par to, ka viņiem šo trasi nevajag, nevis pārējā sabiedrības daļa, kuri uzskata, ka vajag vai kuriem šāds Reķņa dārza papildinājums netraucētu. Tāda kā dubultā morāle, ne tā?

 • 0
  Covid 19-24.ventspils.lv Pirms 3 nedēļām, 1 dienas

  Vēl jau ir viens,tā sacīt,kompromisa variants.Ja nu galīgi vairs nevienu vietu pilsētā nevar atrast,lai būvē tur,Reņķa dārzā.
  Bet,lai no pārējās Reņķa dārza daļas tas objekts tiktu norobežots ar pietiekami augstu sienu,lai nebūtu ne redzams,ne dzirdams.Un nokļūšana tur vienīgi no Kuldīgas ielas puses.Vai uz tādu variantu valdošie neparakstītos?

 • -2
  yolo Pirms 3 nedēļām, 1 dienas

  Tik ļoti smieklīgi ir šie uzstājèji, kas nekādu labumu paši nav spējīgi saviedrībai dot, tikai uzstāt uz savu taisnību un izvirzīt savas prasības. Skābekļa zagļi :)))

 • 0
  edmundos Pirms 3 nedēļām, 1 dienas

  Ko Tu te muldi? Kāda mazākā daļa no sabiedrības ir pret? Tieši otrādi mazākums ir par šo velo parku!!! Pati visu laiku uzsver oficiāla informācija. Kur ir tie dati, kas grib šo veloparku? Tāpēc jau nerīko sabiedrisko apspriešanu, ka bail aplauzties.

 • 0
  ventspilnieks 36,7 Pirms 3 nedēļām, 1 dienas

  Kurš liedz publiski apspriest:
  1. Vai tāds veloparks vispār vajadzīgs
  2. Vietu, kur viņu būvēt.
  Kautkāda mistiskā, nevienam nezināmā sabiedrības daļa, kurai to vajag. Tādi kā vispār bez morāles, ne tā?

 • -5
  Kristiāna Pirms 3 nedēļām, 1 dienas

  Tie, kas ir par, tie klusē, jo notiek pa viņu prātam. Brēc te ap 10 cilvēkiem forumā, vēl kādi kaut kur savā nodabā cepas.
  Vāciet parakstus tie , kas ir pret, tā taču ir bijis, cik reizes nav mainīti lēmumi, piemēram, par koku zāģēšanu, pamatojoties uz cilvēku iesniegumiem, parakstiem.
  Kādēļ tagad būtu jāskaidrojas tiem, kuri savu vēlmi jau pauda pirms tam, kad trases plānā nebija un to gadiem prasīja, mēs savu darbu padarījām. Mēs izteicām savu vēlmi, par to runājām, rakstījām pašvaldībai, mūs uzklausīja.
  Ja jums nepatīk - sāc kaut ko darīt.

 • 0
  edmundos Pirms 3 nedēļām

  Mēs, mēs, mēs, kas tie tādi Jūs esat no kurienes izlīduši, ka varat mainīt atpūtas parka dizainu? Tā nav saldējuma tirgotavas būdiņa, ko var stūrī uzsliet. Dēļ tādiem Jūs arī to domi neieredz jo vairāk! Taisa kaut, ko nezin ko un kam. Labāk pārventā kādu kādu kultūras namu uzbliezuši!
  Nu konkrētāk Kristiāna, cik tad bija to Jūs? Varu salīgt uz sitiena varēšu atrast tik pat pretinieku.
  Ķērc un brēc tādi kā Kristiāna, kas ar loģiku nedraudzējas!

 • 0
  edmundos Pirms 3 nedēļām

  Līdzdalības budžets- kurš to izdomāja? galīgi tos iedzīvotājus par tūtiņiem tur. Kā iedzīvotāji var piedalīties šai procesā? Tā pat, kā izvirzīt sporta balvas kandidātus? Farss un nekas vairāk.

 • -2
  Kristiāna Pirms 3 nedēļām

  Kā es saprotu, ka līdzdalības budžets ir pašvaldības līdzekļi, budžeta daļa, kas tiek novirzīta, lai īstenotu dažādas iedzīvotāju iniciatīvas. Bet prakse kā to īsteno ir dažāda. Ir pilsētas, pa radio pa laikam var dzirdēt, kas aicina balsot, kuru projektu atbalstīt. Doma laba, bet tur vienmēr uzvarēs tā ideja, kam ir aktīvāki balsotāji, balsošana parasti internetā. Tātad starp ideju "jauns rotaļu laukums" un "ērtāka,drošāka pārvietošanās senioriem" vienmēr uzvarēs rotaļu laukums, jo šī ir aktīvāka auditorija, jaunie vecāki paši balsos aktīvā, plus pierunās draugus. Kamēr seniori ir pasīvāki.
  Man tad tomēr liekas labāka doma to īstenot kā pie mums -ir iedzīvotāju ierosinājumi, tie gada laikā tiek apkopoti un starp tiem tiek sadalīts finansējums, analizējot to, kam un kas ir vairāk vajadzīgs, nevis kas spēj vairāk sabalsot.

 • 0
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome Pirms 2 nedēļām, 6 dienām

  Atbild Finanšu nodaļa:
  Pateicamies par izrādīto interesi līdzdalības budžeta veidošanā. Kā jau rakstā minēts, iedzīvotāji var savas idejas un ierosinājumus izteikt, vēršoties pie pašvaldības budžeta iestādēm atbilstoši to piekritīgajai jomai. Priekšlikumus iespējams izteikt ventspils.lv portālā sadaļā Iedzīvotāju Līdzdalība: https://www.ventspils.lv/iedzivotaju-lidzdaliba/. Pašvaldība regulāri rīko iedzīvotāju aptaujas, kurās iespējams rosināt savas idejas.

 • 0
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome Pirms 2 nedēļām, 6 dienām

  Tāpat tiek ņemti vērā arī ierosinājumi, kas pašvaldībai iesniegti, piezvanot uz «karsto telefonu» 636 01119, ievietojot iesniegumu kādā no 30 dažādās vietās pilsētā izvietotajām pastkastēm, atsūtot vēstuli uz Ventspils domes administrāciju, kā arī piezvanot uz laikraksta „Ventas Balss” rubriku „Hallo, „Ventas Balss” klausās!”. Saņemtie priekšlikumi tiek izvērtēti pašvaldības izveidotajās nozaru komisijās atbilstoši to piekritīgajai jomai. Atbalstu guvušās idejas tiek iekļautas kārtējā gada līdzdalības budžetā. Arī pēc budžeta apstiprināšanas ir iespēja izteikt savas idejas un ierosinājumus, jo līdzdalības budžets tiek papildināts arī gada laikā. Tāpat sabiedrībai regulāri – 2 reizes gadā tiek sniegtas atskaites par līdzdalības budžeta izpildes progresu.

 • 0
  ventspilnieks 36,7 Pirms 3 nedēļām

  "Varas mehānismu izmantošana sabiedrības apziņas ietekmēšanai vienmēr ir bijusi politisko lēmumu pieņēmēju instruments, un tas nekad nav ticis saskaņots ar sabiedrības vairākumu. Ar šī instrumenta izmantošanu ir līdzīgi kā pērtiķim ar nazi, kurš, nokļuvis muzejā, var sagriezt visdārgāko gleznu, bet var aizmirst par nazi un šūpoties lustrā, visiem rādot to, kas no apakšas vislabāk ir redzams."
  (O.Spārītis)

 • 0
  žurka Pirms 3 nedēļām

  Kristiānai:
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kopējie finanšu resursi 2024. gadā plānoti 85,1 milj.EUR apmērā, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi 69,9 milj. EUR, līdzekļu atlikums gada sākumā 13 milj. EUR un piesaistīto aizņēmumu, aizdevumu un aizņēmumu atmaksu saldo plānots 2,2 milj. EUR.

  Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, t.sk. iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai 2024. gadā paredzēti 82,4 milj. EUR apmērā. Tādejādi 2024. gada beigās paredzams naudas līdzekļu atlikums 2,7 milj. EUR apmērā.

  Tātad jūs plānojat no 13 mlj. atlikuma gada sākumā - gada beigās dabūt vien 2,7 milj. atlikumā! Kurš te ir ir idiots? Lembja partijai interesē tikai savu vēlētaju atdabūt, un to var izdarīt uz reklāmas kampaņas rēķina - kādi mēs labiņi, ceļam visu laiku kaut ko jaunu! Bet, neaizmirstiet, ka tā ir mūsu - nodokļu maksātāju nauda, no kuras nodokļos 1/3 vismaz aiziet!!!

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: