Nolūkā uzlabot sadzīves apstākļus mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Ventspilī deklarētajās mājsaimniecībās, kompensējot tām daļu no komunālo maksājumu izdevumiem, 5. oktobrī, Ventspils dome apstiprinājusi grozījumus tās 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 ''Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību''.

Attiecīgās izmaiņas apstiprinātas, nosakot turpmāk šādus pabalsta apmērus Ventspils valstspilsētas pašvaldībā:
    1. trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras aprūpē vienu vai divus nepilngadīgus bērnus – vienu reizi gadā decembrī – no 30,00 euro uz 50,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;
    2. trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus gada otrajā pusē – decembrī – no 30,00 euro uz 50,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;
    3. nepilngadīgiem bērniem ar invaliditāti – divas reizes gadā:
        3.1. gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – no 29,00 euro uz 35,00 euro;
        3.2. gada otrajā pusē – decembrī – no 43,00 euro uz 50,00 euro.
    4. pensionāriem, kuri ir sasnieguši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pensionēšanās vecumu, personām, kurām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir piešķirta izdienas pensija, personām ar invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, ar nosacījumu, ja iepriekš minēto personu Latvijas vai citas valsts vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, apdrošināšanas atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, valsts sociālā pabalsta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam apmērs mēnesī nepārsniedz 495,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) – divas reizes gadā:
4.1. gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – no 29,00 euro uz 35,00 euro;
4.2. gada otrajā pusē – decembrī – no 43,00 euro uz 50,00 euro.
    5. Pabalstu nepilngadīgiem bāreņiem atsevišķu situāciju risināšanai gada otrajā pusē – decembrī no 43,00 euro uz 50,00 euro. Ņemot vērā finansiālā atbalsta palielināšanu, tiek palielināts

Ventspils valstspilsētas pašvaldības sniegtais finansiālais atbalsts iepriekš minētajām mājsaimniecībām.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • -1
    Kàpèce 12.10.2023, 12:36:45

    Ta nu gan brangs palielinājums pie vairākkārtējas inflācijas,veseli 6 euro!!!

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: