Jauno pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi līdzfinansēs valsts, katrai pašvaldībai paredzot līdz 36 200 eiro lielu finansējumu, nolēma Ministru kabinets, pieņemot šo dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību.

Kā informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu minēto dokumentu projektu izstrādei.

Līdz 2021. gada 30. jūnijam šī pašvaldība arī vada attiecīgā plānošanas dokumenta izstrādi. Noteikto kārtību piemēro arī kopīgu plānošanas dokumentu izstrādei Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kas veidos jaunizveidojamo Augšdaugavas novadu, Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, Ventspils valstspilsētas pašvaldībai un Ventspils novada pašvaldībai, Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai un pašvaldībām, kas veidos jaunizveidojamo Jelgavas novadu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kas veidos jaunizveidojamo Rēzeknes novadu.

Lai pieteiktos valsts finansiālajam atbalstam, jaunizveidojamajā novadā ietilpstošā pašvaldība ar lielāko iedzīvotāju skaitu, līdz 2020. gada 30. oktobrim Valsts reģionālās attīstības aģentūrā iesniedz pieteikumu, tostarp norādot, kā noritēs savstarpējā sadarbība jaunā, kopējā dokumenta izstrādē.

Pašvaldībām ir rīcības brīvība izvēlēties, kura dokumenta - ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādei izlietot piešķirto līdzfinansējumu.

Ar šo valsts mērķdotāciju paredzēts finansēt izmaksas, kas saistītas ar jaunu kopīgu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes darbībām, piemēram, plānošanas dokumentu izstrādes vadība, speciālistu un ārējo ekspertu piesaiste plānošanas dokumenta vai tā daļu izstrādei, plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas organizēšana un nodrošināšana.

Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām projekta izstrādei paredzēts izmaksāt divos maksājumos - 50% piešķirtās summas izmaksā avansā un 50% pēc izstrādātā plānošanas dokumenta nodošanas publiskajai apspriešanai.

Būtiski, lai attīstības plānošanas dokumentu izstrādē piedalās visas jaunizveidojamā novada pašvaldības, jo nākotnes attīstības jautājumi un attīstības projektiem pieejamais finansējums būs tiešā cēloņsakarībā ar vispusīgi izvērtētu un pilnvērtīgi sagatavotu dokumentu, akcentē VARAM.

Katra jaunā vietvara varēs pretendēts uz līdzfinansējumu ne vairāk kā 36 200 eiro apmērā. Valsts mērķdotāciju piešķirs no VARAM valsts budžeta programmas.

Nākamajos divos gados šim mērķim paredzēts nedaudz vairāk nekā miljons eiro.

Kā norāda VARAM, īstenojot pašvaldību reformu, vietvaras sagaida būtiskas pārmaiņas, tāpēc pašvaldībām tām jāgatavojas savlaicīgi.

VARAM sagatavotā rokasgrāmata "Metodika 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai" ietver praktiskus ieteikumus par procesiem, kas pašvaldībām ir jāveic jau tagad, un vadlīnijas šo procesu organizācijai, koordinēšanai un vadīšanai. Būtiskākie uzdevumi ir reorganizācijas plāna sagatavošana, administratīvās struktūras projekta izstrāde un attīstības plānošanas dokumentu - stratēģijas un attīstības programmas projektu izstrāde. Šo uzdevumu veikšanai pašvaldībām arī paredzēta mērķdotācija.

Lasi vēl

Komentāri (1)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: