Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sāk pieņemt iesniegumus par valsts atbalsta sniegšanu tūrisma nozares uzņēmumu darbinieku algu līdzfinansēšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība", pavēstīja LIAA.

Paredzēts, ka tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbildīs noteiktajiem kritērijiem, varēs saņemt atbalstu 30% apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 000 eiro. Atbalsta izmaksu administrēs LIAA, un iesniegumus par atbalsta saņemšanu varēs iesniegt līdz 30. septembrim. Kopējais atbalsta programmas finansējums ir 19,2 miljoni eiro.

Pieteikties atbalstam var elektroniski aizpildot iesnieguma veidlapu, kura pieejama LIAA mājaslapā. Iesniegumu iespējams iesniegt kā elektroniski parakstītu dokumentu iesūtot pa e-pastu pasts@liaa.gov.lv vai izmantot šo pakalpojumu ar valsts un pašvaldību vienotā portāla Latvija.lv starpniecību.

"Interese par atbalsta programmu tūrisma nozares uzņēmumiem ir liela, un prognozējam, ka uz atbalstu varētu pretendēt līdz pat 7000 uzņēmumu. Tādēļ aicinām uzņēmējus rūpīgi iepazīties ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem un korekti sagatavot savus iesniegumu, lai LIAA tos varētu apstrādāt pēc iespējas ātrāk. Jārēķinās, ka no iesnieguma iesniegšanas līdz atbalsta saņemšanai var paiet līdz pat piecām nedēļām, bet gadījumos, ja iesniegumā norādītā informācija būs jāprecizē, arī ilgāks laiks," norāda LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, aptuveni mēneša laikā pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu darba dienu laikā izmaksās atbalstu uz uzņēmuma norādīto kontu.

Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Pēc atbalsta sniegšanas LIAA veiks pēcuzraudzību par atbalsta izlietojumu. Ja saņemtais atbalsts netiks izlietots darbinieku algām noteiktajā termiņā līdz 2020. gada 31. decembrim, tas pilnībā vai daļēji būs jāatmaksā valsts budžetā.

Lai pretendētu uz atbalstu uzņēmumam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nedrīkst būt VID administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

No tūrisma nozarē strādājošajiem uzņēmumiem atbalstu varēs saņemt izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi, kas nodarbojas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā inventāra izīrēšanu, ar tūrisma nozari saistīto profesionālo pakalpojumu sniedzēji, tūrisma pakalpojumu biroji un operatori, ar darījumu tūrismu saistītu pasākumu un izstāžu organizatori, atrakciju un atpūtas parki, izklaides un atpūtas pakalpojumu sniedzēji kā arī dažādi privātie muzeji un kultūras iestādes.

Atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem, atbalstam kvalificēsies tie tūrisma nozares uzņēmumi, kas līdz 2020. gada 1. martam darbības veidu ir reģistrējuši atbilstoši šādiem NACE kodiem: 5510 - izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās, 5520 - izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās, 5530 - kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība, 5590 - pārējo apmešanās vietu darbība, 5610 - restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, 5621 - izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma, 5629 - cita veida ēdināšanas pakalpojumi, 5630 - bāru darbība, 7739 - citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings, 7490 - citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, 7911 - ceļojumu biroju pakalpojumi, 7912 - tūrisma operatoru pakalpojumi, 7990 - citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības, 8230 - sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi, 9004 - kultūras iestāžu darbība, 9321 - atrakciju un atpūtas parku darbība un 9329 - cita izklaides un atpūtas darbība.

Atbalstu varēs saņemt uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 30%.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: