Ventspils brīvostas pārvaldes (VBP) vadītais vides attīrīšanas projekts, kura īstenošana iespējama pateicoties Norvēģijas granta finansējumam, straujiem soļiem tuvojas veiksmīgam noslēgumam.

Sanācijas objektā norisinājās vēsturiskā piesārņojuma attīrīšana (virs gruntsūdens peldošā naftas slāņa atsūknēšanas darbi), kā arī jau 2023. gada 7. decembrī tika nodota ekspluatācijā filtrējošā-attīrošā barjera 302.9 m garumā paralēli Baltijas jūras krastam, kas nākotnē nodrošinās piesārņojuma tālāku neizplatīšanos jūras virzienā.

2024. gada 28. martā sanācijas objektā notika pēdējie projekta ietvaros (līdz 30.04.2024) plānotie naftas produktu peldošā slāņa (NPPS) mērījumi. Darbu Izpildītājs, AS “VentEko” mērījumus veica Pasūtītāja, VBP un Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes pārstāvju klātbūtnē, un iegūtie rezultāti visās monitoringa akās apstiprināja to, ka ir sasniegts viens no galvenajiem projekta mērķiem, kas paredz NPPS slāņa samazināšanu līdz <0,01 m 2,3 ha lielā teritorijā.

NPPS dinamika projekta laikā – 22.02.2023 (a); 28.07.2023 (b); 21.11.2023 (c) un 28.03.2024 (d).

NPPS mērījumu veikšanas process 28.03.2024 Valsts vides dienesta pārstāvju klātbūtnē.

Savukārt 2024. gada 11. aprīlī sanācijas objektā notika pasākums, kura laikā visi interesenti (tostarp pārstāvji no Valsts vides dienesta, Reģionālās vides pārvaldes, mediji u.c.) tika iepazīstināti ar izbūvētās filtrējošās-attīrošās barjeras atrašanās vietu un marķējumu dabā. Tāpat klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar NPPS mērījumu veikšanas praktisko izpildījumu, un bija iespēja pārliecināties par to, ka piesārņojums sanācijas objektā vairs nav sastopams, izvēloties konkrētu mērījumu vietu, kā arī paņemot ūdens kolonnas paraugu no noteiktas monitoringa akas (3. attēls). Kopumā sanācijas procesā no piesārņotās teritorijas tika atsūknēts un apstrādāts 8521 m3 ar naftas produktiem piesārņots gruntsūdens, savukārt utilizācijai/pārstrādei tika nogādāti 171 m3 šķidrie bīstamie atkritumi. Apsekojot sanācijas teritoriju pasākuma dalībniekiem bija iespēja arī aplūkot pēcsanācijas monitoringa sistēmas ietvaros ierīkotās monitoringa akas (4. attēls), ņemot vērā, ka sanācijas laikā sasniegtie rezultāti tiks monitorēti vismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma. Uz jautājumiem par projekta realizāciju un sasniegtajiem rezultātiem pasākuma laikā bija gatavi atbildēt VBP un AS “VentEko” pārstāvji.

Piemēri no 2024. gada 11. aprīļa pasākuma sanācijas darbu objektā.

Ierīkoto pēcsanācijas monitoringa aku piemēri.

Visbeidzot, 2024. gada 16. aprīlī projekta partneris, nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks", Ventspils Gāliņciema bibliotēkā prezentēja savus sasniegtos rezultātus projekta ietvaros (5. attēls). Realizētās sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņas “Zaļā misija” ietvaros tika organizēti dažādi ar klimata pārmaiņām un vides aizsardzību saistīti pasākumi, piemēram Klimata nodarbības, Klimata darbnīcas, kā arī akcija, kuras laikā iedzīvotāji tika aicināti bez maksas dizaina darbnīcā RADE atjaunot savu veco apģērbu. Īstenotos pasākumus apmeklēja vairāk nekā 2000 iedzīvotāji, tomēr kopējā kampaņas ietvaros sasniegtā auditorija ir krietni lielāka. 2024. gada 16. aprīļa pasākuma ietvaros tika atklāta izstāde "Atjaunotā vērtība", kas tapusi sadarbībā ar dizaina darbnīcu RADE un Ventspils Mākslas skolu. Darbus izstrādāja audzēkņi, atjaunojot savu veco apģērbu. Izstāde skatāma bibliotēka vēl līdz šī gada 30. aprīlim.

2024. gada 16. aprīļa pasākums Gāliņciema bibliotēkā.

Projektu "Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI "Ūdeka" (Kad.Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija" īsteno Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā ar Norvēģijas partneri – nodibinājumu "International Development Norway AS" un Latvijas projekta partneri – nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks". Projekta budžets: 5 117 000 EUR. Norvēģijas finanšu instrumenta (Norvēģijas grants) līdzfinansējums ir 4 349 450 EUR. Projekta īstenošanas periods ir no 2021.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: