No Ventspils ostas teritorijas plānots svītrot ostas attīstībai neizmantojamus zemesgabalus, liecina Ministru kabinetā saskaņošanai nodotie noteikumi par Ventspils ostas robežu noteikšanu.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Ventspils ostas robežu noteikšanu" ir sagatavots, lai atbilstoši Ostu likumam un Ventspils brīvostas likumam tiktu noteikta tāda Ventspils ostas teritorija, kurā iekļautas teritorijas, kas, ņemot vērā ģeogrāfisko stāvokli, varētu izmantot ostas perspektīvai attīstībai, tostarp valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas platības.

Šobrīd Ventspils ostas teritorijā atrodas divas ar pirmsskolas izglītības iestādēm saistītas teritorijas, divas kapu teritorijas un vairākas ar dzīvojamām mājām un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām saistītas teritorijas, kā arī citas teritorijas, kuras, ņemot vērā to ģeogrāfisko stāvokli un pilsētas teritorijas plānojumu, nevarētu tikt izmantotas ostas perspektīvai attīstībai.

Noteikumu projekts paredz svītrot no ostas teritorijas zemesgabalus, kas nevar tikt izmantoti ostas perspektīvai attīstībai.

Lasi vēl

Komentāri (7)

 • -1
  an2ru 06.08.2023, 12:40:07

  Beidzot valdībā vismaz vienā jautājumā veselais saprāts sāk atgriezties.

 • -1
  Optika 07.08.2023, 00:24:46

  Valdība jau nav vainīga, ka tās teritorijas vispār tika ieliktas ostas teritorijā! Jautājums pie tiem, kas šīs teritorijas nodeva ostas pārvaldes rīcībā!

 • 0
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 07.08.2023, 14:59:40

  Atbild: p.i. “Ventspils osta”
  Tieši valdība, virzot jauno Likumu par ostām, pasludināja lielāko daļu pašvaldības īpašumu, tai skaitā teritorijas ar pirmsskolas izglītības iestādēm, kapu teritorijas un vairākas ar dzīvojamām mājām saistītas teritorijas, par brīvostas valdījumā esošiem. Šīs teritorijas līdz ostu reformai nav bijušas ostas teritorijā.

 • 0
  Sandris Akmens 08.08.2023, 10:32:55

  3. pants. Ostas robežu noteikšana

  Ostas robežas, iekļaujot tajās teritorijas, kuras, ņemot vērā ģeogrāfisko stāvokli, varētu izmantot ostas perspektīvai attīstībai, tai skaitā valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas platības, nosaka Ministru kabinets pēc Satiksmes ministrijas attiecīgās pašvaldības, ostas pārvaldes un valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieteikuma.

  (11.05.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.02.2022. likumu, kas stājas spēkā 27.04.2022.)

  Cerams, ka 2025. gadā Ventspils domē un citās iestādēs beigsies melu un puspatiesību ēra....

 • 0
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 08.08.2023, 15:01:36

  Atbild: p.i. “Ventspils osta”
  Jūsu citētā tiesību akta (11.05.2000. likuma redakcija ar grozījumiem, kas stājas spēkā 27.04.2022.) 4.panta 3.punktā ir teikts sekojošais: “Attiecīgās ostas pārvaldes valdījumā atrodas: 1) valsts un pašvaldības zeme un akvatorija.” Savukārt Ostu likuma iepriekšējā redakcijā, kas bija spēkā līdz 26.04.2022., 4. panta 3.punktā bija noteikts, ka […] Pašvaldības zemi nodod valdījumā (attiecīgās ostas pārvaldei) ar attiecīgās pilsētas domes vai pagasta padomes lēmumu. Šajā rakstā minētos īpašumus, kā arī pārējo pašvaldības zemi apmēram 230 ha platībā, pašvaldība nebija nodevusi ostas pārvaldes valdījumā.

 • 0
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 08.08.2023, 15:01:53

  Pašvaldības īpašumi, neprasot pašvaldības piekrišanu, tika pasludināti par brīvostas valdījumā esošiem līdz ar jaunā Ostu likuma izsludināšanu 2022.gada aprīlī. Nav zināma neviena cita osta ārpus Latvijas, kur pašvaldības īpašumi šādi būtu pārņemti beztermiņa un bezatlīdzības lietošanā. Tieši tādēļ Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2022.gada augustā ir vērsusies Satversmes tiesā par Ostu likuma un Ventspils brīvostas likuma neatbilstību Latvijas Republikas Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai, un Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu par Ventspils ostas pārvaldes reformu.

 • 0
  an2ru 08.08.2023, 18:48:12

  Ventspils brīvostas teritorija ir 2451,39 hektāri, kas ir aptuveni 44% no visas Ventspils teritorijas. No kopējās teritorijas tikai 242 hektāri ir pati ostas akvatorija. Pārējais – zeme, kas nepieciešama ostas termināļu darbībai, rūpnieciskajiem uzņēmumiem, kā arī zeme, kas šobrīd vēl ir pieejama jauniem projektiem. Ventspils ostas teritorijas robežas mainījušās vairākkārt. Viskrasākās izmaiņas bija 90-to gadu beigās, kad Ventspils brīvostai ar likumu tika noteikts jauns pienākums – rūpniecības attīstība ostas teritorijā. Brīvostas teritorijā tika iekļauti ne tikai tie zemesgabali, kurus jau izmantoja ostas vajadzībām, bet arī tās teritorijas, ko potenciāli varētu izmantot industriālajai attīstībai. Reāli tas nozīmēja to, ka Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā nonāca vairāki simti hektāru, kur labākajā gadījumā bija vien zaļa pļava, bet sliktākajā – nojaucami grausti.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: