Nepilnu gadu Ventspilī darbojas Biznesa atbalsta centrs, kas izveidots ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parka, kura viens no dibinātajiem ir Ventspils brīvostas pārvalde, līdzdalību un pašvaldības finansiālu atbalstu. Biznesa atbalsta centrs kļuvis par savdabīgu tiltu starp vairākām struktūrām, kas veicina uzņēmējdarbību, – tiltu iesācējiem biznesa jūrā.

Pirmās bezdelīgas ligzdu pametušas

Uzņēmēji Ventspilī atbalstu saņem vairākās iestādēs – Ventspils brīvostas pārvalde piedāvā rūpnieciskās telpas un gatavu infrastruktūru ražotņu izveidošanai, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) nodaļa – konsultācijas, apmācību, seminārus, mazā un vidējā biznesa interešu aizstāvību, palīdzību partneru un noieta tirgu meklējumos; Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Ventspils Biznesa inkubators – starta biroja atbalstu, grantus, mentoru konsultācijas. Vēl ir arī citas struktūras, kā Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Altum, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris, Ventspils Digitālais centrs, Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs. Ventspils Biznesa atbalsta centrs (BAC) vieno visas šīs struktūras, kļūdams par tiltu, pa kuru uzņēmējs iesācējs vai vēl tikai biznesa idejas autors var mierīgi pāriet no vienas struktūras otrā, ievērojami atvieglojot un paātrinot savu starta periodu. Biznesa atbalsta centru vada Ilze Valdmane, viņas komandā darbojas pieredzējušais Salvis Roga, kurš vada Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri, un projektu vadītājs Jānis Kūlbārdis.

Darbojoties nepilnu gadu (BAC tika izveidots pagājušā gada septembrī, praktisku darbību pašreizējās telpās Pils ielā 17 iesāka februārī), jau četri uzņēmēji, kas uzsāka savu ceļu biznesā BAC telpās, tagad turpina attīstību Ventspils LIAA Biznesa inkubatorā, stāsta BAC vadītāja Valdmane. Jaunajiem uzņēmējiem ir ļoti svarīgi, ka BAC telpās viņi var saņemt ne tikai konsultācijas un nepieciešamo informāciju, bet arī apmeklēt seminārus un bez maksas izmantot koprades telpas. Ja ir nepieciešamas atsevišķas telpas birojam, ir iespēja tās iznomāt Pils ielā 17 vai Ventspils Augstskolas ēkā ar dažādām pilsētas pašvaldības subsīdijām, piebilst Valdmane.

Izmanto koprades telpas

Uzņēmējs Didzis Videmanis, vebdizaina mājaslapu un mobilo aplikāciju izveides, kā arī dažādu risinājumu ieviešanas un kampaņu rīkošanas sociālajos tīkos u.c. uzņēmuma īpašnieks, pateicoties BAC piedāvātajām iespējām, jau dažus mēnešus sevi dēvē par ventspilnieku. Kopš maija viņš regulāri izmanto koprades telpas BAC. Viņam tā ir ļoti laba iespēja turpināt savu biznesu jaunā vietā. «Tikko atbraucot uz Ventspili, uzreiz atrast biroja telpas nebūtu vienkārši – sākumā gribētos saprast situāciju ar telpu īres cenām,» stāsta uzņēmējs. Ierodoties Ventspilī, Didzis sāka meklēt īres telpas, jo pirms tam Rīgā viņš visu laiku bija īrējis biroju. Koprades telpu piedāvājums Ventspils BAC, turklāt vēl arī bez maksas, viņam kļuva par patīkamu pārsteigumu. Didzis saskata arī citas iespējas biznesa atbalstam, ko piedāvā BAC, – seminārus, speciālistu konsultācijas un citus interesantus pasākumus biznesa atbalstam.

Vairāk nekā desmit gadus Didzis Videmanis dzīvoja un strādāja Rīgā. Aptuveni pirms diviem gadiem viņš izveidoja mikrouzņēmumu Vide Man. Kad ģimenē piedzima divas meitas, dzīvesbiedri sāka domāt par dzīvesvietas maiņu. Meklējot piemērotu vietu, ģimene izbraukājusi daudzas vietas Latvijā, līdz sapratusi, ka vislabākā vieta ir mūsu pilsēta. Šā gada maijā Videmaņi pavisam pārcēlās uz Ventspili un nopirka šeit nekustamo īpašumu, kas šobrīd tiek remontēts. Netālu no dzīvesvietas meitām tika piedāvātas vietas bērnudārzā. «Tas ir ļoti pozitīvi, salīdzinot ar Rīgu,» atzīst Didzis.

Prioritārais atbalsts IKT

Viens no Ventspils BAC galvenajiem mērķiem – veicināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstību, piesaistot mūsu pilsētā jaunus šīs nozares speciālistus un uzņēmumus, norāda Vald­mane. Pašvaldības palīdzība IKT uzņēmumiem izpaužas, piešķirot subsidētas nomātas telpas birojam – pirmajā gadā atlaide tām ir 100%, kā arī darbinieku piesaistīšanā, jaunu kontaktu veidošanā. «Darām visu, lai atvieglotu dzīvi tiem speciālistiem un viņu ģimenēm, kas pārceļas uz dzīvi Ventspilī,» skaidro BAC vadītāja.

Ar BAC atbalstu Ventspilī savu darbību uzsākuši/nodibinājuši jau desmit uzņēmumi (lielākā daļa tieši IKT nozarē), bet vēl diviem palīdz iekārtoties mūsu pilsētā. Toskait BAC palīdz atrast pretendentu SIA Telemarket pārdošanas grupas vadītāja amatam. Tas ir starptautiskais zvanu centrs, kurā nodarbināti vairāk nekā 200 darbinieku visā Latvijā. Ventspilī Telemarket zvanu centru plānots veidot no nulles. BAC telpās nesen izveidots vēl viens informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kas jau paguvis atrast pirmos klientus un strādā ar tādiem zināmiem tirdzniecības zīmoliem kā Bosch un Makita.

Patlaban Ventspilī arvien aktuālāka kļūst programmētāju un citu IKT speciālistu sagatavošana pietiekamā daudzumā, pieprasījums pēc viņiem pieaug ļoti strauji. BAC tāpat piedalās šī dienišķā jautājuma risināšanā, norāda Valdmane. Drīzumā sadarbībā ar VeA, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri un Ventspils esošajiem IKT uzņēmumiem sāksies interesantā un svarīgā projekta īstenošana, kas ļaus jaunajiem ventspilniekiem un novada iedzīvotājiem apgūt pamatzināšanas IKT nozarē. Un sniegs iespēju pēc tam turpināt apmācību un darbu kādā no Ventspils IKT uzņēmumiem.

Grandiozi nākotnes plāni

Vēl grandiozāki ir BAC nākotnes plāni. Nākamajā gadā projektā Baltic Games Industry sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku tiek plānots uzsākt Latvijas videospēļu Biznesa inkubatora izveidi Ventspilī, toskait – sniegt atbalstu videospēļu izstrādātājiem, apmācot specifiskām iemaņām – modelēt 3D, izstrādāt scenārijus u.c. BAC palīdzēs apmeklēt starptautiskus seminārus un konferences, piesaistīt investorus un virzīt spēles uz tirgu. Šobrīd videospēļu industrija ir spēcīga Somijā, Zviedrijā un Vācijā. Ventspils BAC izvirza ambiciozu mērķi – padarīt mūsu pilsētu un reģionu daudz redzamāku videospēļu izstrādes jomā Eiropā, stāsta Valdmane, neizslēdzot iespēju, ka drīzumā Ventspilī parādīsies kāds no starptautiskajiem spēļu izstrādātājiem.

Uzņēmējdarbības koordinācijas vieta
Jānis Vītoliņš, Ventspils domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos:

– Ventspils pašvaldība aktīvi iesaistījās Biznesa atbalsta centra izveidē, jo mēs nebijām apmierināti ar to, kā strādā pirms diviem gadiem izveidotais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubators. LIAA Biznesa inkubators diemžēl līdz šim ir bijis vienīgi kā atbalsta piešķiršanas vieta, turklāt ar birokrātiskām un lēnām procedūrām. Iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā, kad Biznesa inkubatoru apsaimniekoja Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP), tā bija vieta, kur uzņēmēji varēja gan saņemt konsultācijas, gan iegūt finansiālo atbalstu savu biznesa ideju attīstībai, gan iznomāt telpas uz atvieglotiem nosacījumiem. Toreiz BI veicināja Ventspils uzņēmēju sadarbības paplašināšanu, lai viena uzņēmuma izaugsme palīdzētu arī citiem. Lai nepasliktinātu uzņēmējdarbības vidi pilsētā, radās ideja par BAC izveidi, kā sava veida pirmo pieturu topošajam komersantam, kurš ierodas mūsu pilsētā.

Pašvaldība veica nepieciešamos ieguldījumus, lai aprīkotu telpas, VATP nodrošināja nepieciešamos speciālistus. Uzskatu, ka Ilze Valdmane un viņas komanda ir labi pastrādājuši, lai Biznesa atbalsta centrā katrs sajustos gaidīts un saņemtu nepieciešamo atbalstu. Šeit ir izveidotas arī tā saucamās koprades telpas, kur jaunie uzņēmēji var sadarboties un attīstīt savas idejas. Pašvaldības uzstādījums ir – atbalsts vispirms tiek nodrošināts IKT jomas uzņēmumiem, bet atraidīts netiek neviens. Pateicoties centra darbībai, pilsētā darbu uzsākuši jau vismaz pieci jauni IT jomas uzņēmumi. Mūsu stratēģija virzīta tieši uz to, lai attīstītu IKT nozari, kurā saskatām nākotni ne tikai pilsētai, bet arī visai Latvijai. Esmu pārliecināts, ka, pateicoties centra darbībai, ieguvējs būs arī Biznesa inkubators – BAC piegādās inkubatoram jaunus uzņēmumus, kuri varēs pretendēt uz ES fondu atbalstu.

Pašlaik pašvaldība ir uzņēmusies centra darbības finansēšanu, bet ceram, ka nākotnē centrs pats varēs sagādāt finansējumu, iesaistoties projektos un sniedzot pakalpojumus.

Atspēriena punkts uzņēmējiem
Igors Udodovs, Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks:

– Viens no Ventspils brīvostas galvenajiem uzdevumiem ir piesaistīt investorus jaunu projektu realizācijai Ventspilī, bet šis process nav ne ātrs, ne vienkāršs. Mūsu pieredze vairākkārt pierādījusi, ka sakārtots atbalsta mehānisms uzņēmējam tā darbības sākumposmā ir ļoti liela daļa no izdošanās. Pašā sākumposmā investoram Ventspilī nav ne biroja, ne darbinieku, pat ne juridiskās adreses. Plānošanas stadijā investoram nav laika ieguldīt resursus šādu jautājumu risināšanā. Un te nu Biznesa atbalsta centram ir ļoti nozīmīga loma. Mūsdienīgas biroja telpas, iespēja reģistrēt uzņēmumu un konsultācijas praktisku jautājumu risināšanā ne vien būtiski atvieglo darba sākšanu, bet, kas arī nav mazsvarīgi, rada pozitīvu iespaidu par biznesa vidi pilsētā. Centra darbības sākums un vēlme darbu darīt pēc labākajiem pasaules paraugiem liek ļoti cerīgi uz to skatīties nākotnē. Ticam, ka tas būs efektīvs atspēriena punkts gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem.

Mēs palīdzēsim spert pirmo soli
Ilze Valdmane, Ventspils BAC vadītāja:

– Mani vērojumi, darbojoties pirmo pusgadu BAC vadītājas amatā, liecina par to, ka ikviens idejas, kas tiek lolota, bet kuru nav bijusi iespēja īstenot, autors var to sākt īstenot ar mūsu atbalstu. Saliekot kopā esošos atbalsta instrumentus un speciālistu palīdzību, pilnīgi reāli ir pāriet no idejas pie konkrēta uzņēmuma izveides un uzsākt uzņēmējdarbību. Taču ir jābūt drosmīgiem un nevajag baidīties spert šo pirmo soli. BAC palīdzēs spert tālākos soļus parādot pareizo virzienu un iespējamos atbalsta mehānismus. Dažreiz līdz reālai uzņēmējdarbības uzsākšanai pietrūkst pavisam mazs solis, piemēram, pie mums vērsās uzņēmējs pēc padoma, kā nosaukt uzņēmumu. Izrādījās, ka tas bija galvenais šķērslis uzņēmuma dibināšanā! Mēs palīdzējām šo problēmu novērst piecpadsmit minūšu laikā. Vēl viens uzņēmējs pastāvīgi strādājot BAC koprades telpā un izmantojot centra konsultācijas, prata izveidot divus jaunus IKT uzņēmumus un atrast savam biznesam darbiniekus. Cits uzņēmējs, izmantojot koprades telpas ikdienā, veiksmīgi attīsta savu biznesu, lai gan dzīvo mūsu pilsētā pavisam nesen. Tā ir mūsu komūnas priekšrocība, kur cilvēki iepazīstas savā starpā, atrod partnerus un kopā attīsta savu biznesu.
 

UZZIŅAI:
Koprades (coworking) telpas, kas paredzētas kopīgai radīšanai, – pēdējā laikā ļoti populārs pakalpojums visā pasaulē. Tās ir telpas, kuras ikviens var izmantot kā savu darba vietu pēc vajadzības – ikdienas darbam, sapulču rīkošanai, lai tiktos ar klientiem. Koprades telpas aizstāj tradicionālo biroju, tādējādi uzņēmējiem vai pašnodarbinātajām personām nav nepieciešamības nomāt biroju.

Foto: Didzis Videmanis, pārceļoties ar ģimeni uz Ventspili, attīsta savu IKT uzņēmumu, aktīvi izmantojot Biznesa atbalsta centra iespējas.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: