Ventspils pilsētas dome saņēmusi no Kurzemes reģionālās vides pārvaldes sākotnējo izvērtējumu Komunālās pārvaldes plānotai darbībai - apvienotā gājēju/veloceliņa izbūve 3m platumā Bangu ielas sarkanajās līnijās no Staldzenes ielas līdz Staldzenes stāvkrasta stāvlaukumam.

Darbības vieta daļēji atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā, kas izveidota, lai samazinātu ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu.

Plānotā gājēju/veloceliņa izbūve nav pretrunā ar šīm prasībām un nodrošinās iespēju ērtāk piekļūt pludmalei gājējiem un velobraucējiem, tādējādi sakārtojot transporta un gājēju plūsmu uz un no pludmales.

Pārvalde norādījusi, ka veicot būvdarbus, jāņem vērā, ka daļa teritorijas ietilpst aizsargājamā biotopa ''Mežainas piejūras kāpas'' platībā. Tas ir Latvijā īpaši un Eiropas savienībā aizsargājams biotops. Tie ir ilgstoši dabiski vai daļēji dabiski veidojušies meži uz piejūras kāpām ar labi attīstītu kokaudzes struktūru un ar mežu saistīto sugu kopu.

Būvdarbi tiks organizēti, nodrošinot vērtīgāko koku aizsardzības pasākumus un netraumējot koku saknes. Gājēju/veloceliņa izbūve neskars pļavas silpureņu atradni, tā atrodas ap 30m no plānotā celiņa. Pļavas silpurenes ir Latvijā nevienmērīgi izplatīts augs, aug lielākoties piejūras zemienē, skrajās grupās piejūras un kontinentālās kāpās, sausos priežu mežos, smilšainās nogāzēs. Tā ir ierakstīta Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā un Latvijas Sarkanajā grāmatā komerciāli apdraudēto sugu kategorijā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: