Lai nodrošinātu atkritumu šķirošanas iespējas tuvāk dzīvesvietai, daudzdzīvokļu namu pagalmos un arī citās vietās pilsētā izvietoti dalītās vākšanas konteineri stikla un plastmasas iepakojumiem. Turpinājumā lasiet, kādas ir iedzīvotāju iespējas un kā atkritumus šķirot pareizi.

Patlaban Ventspilī ir kopskaitā 88 atkritumu dalītās vākšanas punkti, kurus izveidojusi pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts. Konteineri šķirotajiem atkritumiem izvietoti abos pilsētas krastos: vairāk nekā 20 atrodas Pārventā, bet pārējie – pilsētas kreisajā krastā. Jāpiemin, ka vairākus šķirošanas punktus uzņēmums izveidojis arī Ventspils un Alsungas novadā, jo tās ir uzņēmuma tiešās apkalpošanas teritorijas. Ventspils novadā punkti izveidoti Tārgalē, Jūrkalnē, Užavā, Zirās, Usmā, Ancē un daudzviet citur.

Katrā punktā ir vismaz divi konteineri, kas paredzēti sašķiroto stikla un plastmasas iepakojumu izmešanai. Tie atrodas ne tikai daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos, bet arī pie veikaliem, skolām un citās publiskās vietās.

Lai ar atkritumu šķirošanu tiktu sasniegts galvenais mērķis, proti, no visiem atkritumiem tiktu atdalīti atkārtoti izmantojami un pārstrādājami iepakojumi, ļoti svarīgi ir šķirot pareizi, vēsta Ventspils labiekārtošanas kombināts. Pievēršoties šķirošanai, uzņēmuma Sanitārās tīrīšanas iecirkņa vadītāja vietniece Inese Mičule iedzīvotājiem iesaka vispirms ielāgot, ko var šķirot, lai saprastu, kas otrreizējai pārstrādei nav derīgs. «Tā būs daudz vienkāršāk, nekā, piemēram, iepazīties ar visiem plastmasas veidiem un tad sākt domāt, kas būtu šķirojams un kas ne,» turpināja uzņēmuma pārstāve.

Stikls – tikai burkas un pudeles

Stiklam paredzētajos konteineros (parasti zaļā krāsā) drīkst izmest tikai stikla burkas un pudeles. Minētie stikla iepakojumi var būt jebkurā krāsā un jebkādā formā. Pirms iemešanas konteinerā pudeles un burkas vēlams izskalot, taču rūpīga mazgāšana ar tam paredzētiem speciāliem līdzekļiem nav nepieciešama. Etiķetes neatkarīgi no to materiāla – plēve, folija, papīrs – var palikt, un tas attiecas uz visiem šķirojamiem materiāliem. Etiķetes tiks atdalītas otrreizējā pārstrādes procesā. Vāciņi burkām un pudelēm ir jānoņem. Īpaši jāpievērš uzmanība, lai stiklam paredzētajā konteinerā netiktu iemesti plastmasas vāciņi. Pudeles un burkas var būt arī saplēstas.

Līdz ar to šajos konteineros nedrīkst mest spuldzes, logu un spoguļu stiklu, porcelāna un stikla traukus, keramikas izstrādājumus, automašīnu logu stiklus un citus sadzīves un lielgabarīta atkritumus, jo tiem ir cits ķīmiskais sastāvs un līdz ar to arī atšķirīgs pārstrādes process.

Interesanti, ka viena pārstrādāta stikla pudele nodrošina enerģijas ietaupījumu, kas ļauj 100 W lampiņai degt četras stundas vai televizoram strādāt 30 minūtes, vēstīts Latvijas Zaļā punkta mājaslapā.

Plastmasai jāievēro marķējums

Daudzus plastmasas veidus ir iespējams pārstrādāt otrreizējās izejvielās, taču ne visi tiek vākti ar dalītās vākšanas konteineru starpniecību no iedzīvotājiem.

Šķirojot plastmasu, svarīgi pievērst uzmanību marķējumam. Plastmasas materiāla veids ir iekodēts uz iepakojuma (visbiežāk aizmugurē) ar īpašu marķējumu jeb materiāla nosaukuma apzīmējumu. Šķirošanai ir derīgi pārtikas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumi ar marķējumu HDPE, LDPE un PET. Tās ir šampūnu pudeles, grīdas un trauku mazgājamo līdzekļu iepakojums u.tml. Savukārt uz PET galvenokārt attiecas dzērienu iepakojums, kam ir jābūt gaismu caurlaidīgam. Šķirošanai ir derīgi arī vējstiklu mazgāšanas un automašīnu dzinēja dzesēšanas šķidruma iepakojumi.

Līdzīgi kā ar stiklu, arī sašķirotajiem plastmasa iepakojumiem ir jābūt izskalotiem jeb bez pārtikas un dažādu vielu pārpalikumiem. Vietas un līdz ar to arī resursu taupīšanas nolūkos PET pudeles vēlams saplacināt. Cietā plastmasa jāsaplacina iespēju robežās. Arī etiķetes un plastmasas korķus var atstāt.

Vērts iegaumēt, ka šķirošanai nav derīgi vienreizlietojamie trauki un galda piederumi, kā arī jogurta, krējuma un margarīna trauciņi. Plastmasai paredzētajos konteineros nedrīkst izmest arī salātu un ogu trauciņus (arī ar marķējumu – PET), gaismu necaurlaidīgas PET pudeles (piemēram, piena, kefīra, atsevišķu veļas mīkstinātāju, šķidrā pulvera u.c. iepakojumus). Nešķiro arī plastmasas un putuplasta olu kastītes, rotaļlietas, plastmasas sadzīves priekšmetus un pudeles, kurās bijušas ķīmiskas vielas, kas nav sadzīves ķīmija. Izņēmumi ir jau minētie auto vējstiklu mazgāšanas un dzesēšanas šķidrumu iepakojumi.

Interesanti, ka pēc pārstrādes procesa no PET pudelēm mēdz izgatavot arī tekstilšķiedru, no kuras savukārt ražo apģērbu, segas, paklājus un citus izstrādājumus. No 27 PET pudelēm var iegūt tik daudz šķiedras, cik nepieciešams viena džempera izgatavošanai.

Vērojamas pozitīvas tendences

Ventspils labiekārtošanas kombināta darbinieki atkritumu dalītās vākšanas konteinerus izved vismaz divas reizes mēnesī. Taču tajos daudzdzīvokļu namu kvartālos, kuros māju ir vairāk un atkritumi tiek šķiroti aktīvāk, ņemot vērā piepildījumu, konteinerus mēdz iztukšot biežāk, stāstīja Mičule. Īpaši viņa uzslavēja Aleksandra ielas 9 iekšpagalmu, kur šķirošanai paredzētie konteineri piepildās īpaši ātri. Tāpēc, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot un taupītu resursus, daudzviet izvietots pa diviem konteineriem katrai frakcijai vai lielākas ietilpības.

Pēc tam, kad plastmasu un stiklu sašķirojuši iedzīvotāji, tie vēlreiz tiek pāršķiroti, lai atbilstoši noteikumiem sapakotu un nosūtītu pārstrādes uzņēmumiem. «Darba process pēc atkritumu savāšanas ir ilgs un sarežģīts, jo savāktā krava vēl tiek pāršķirota un sašķirota pa atkritumu veidiem,» ieskatu sniedza uzņēmuma pārstāve.

Iedzīvotāji tiek aicināti šķirot godprātīgi, jo gadījumos, kad atkritumu dalītās vākšanas konteineros ir pārāk liels citu materiālu piejaukums, tie pārtop par sadzīves atkritumiem, kuru mūžs beidzas poligonā Pentuļi.

Ventspils labiekārtošanas kombināta darbinieki novērojuši, ka vasarā sašķiroto atkritumu – stikla un plastmasas – apjoms ir lielāks. Un, salīdzinot ar pārējām sezonām, vairāk ir tieši PET pudeļu.

Kopš izveidoti punkti, kopējais sadzīves atkritumu apjoms nav samazinājies, taču to konteineri vairs nav tik pārpildīti, kā tas bija novērojams agrāk. Vērtējot iedzīvotāju iesaisti, uzņēmuma pārstāve uzskata, ka situācija kopumā liecina par pozitīvām tendencēm, jo īpaši – ņemot vērā to, ka mūsdienu sabiedrībā mājsaimniecībās atkritumu apjoms tikai pieaug. Turklāt daudzās vietās atkritumu dalītās vākšanas konteineri izvietoti salīdzinoši nesen, kas nozīmē, ka par rezultātiem pagaidām ir pāragri spriest.

Plāno ieviest jaunumu

Tuvāko mēnešu laikā šķirošanas punkti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un arī citviet pilsētā piedzīvos ievērojamas pārmaiņas. Ventspils labiekārtošanas kombināts plāno paplašināt konteineros ievietojamo atkritumu veidu skaitu. Īstenojot projektu, vienā konteinerā varēs izmest gan metālu (skārdu), gan arī plastmasu un makulatūru (papīru, kartonu). Atkritumu sašķirošanu pa veidiem veiks Ventspils labiekārtošanas kombināta darbinieki. Savukārt stiklam tiks saglabāts atsevišķs konteiners – līdzīgi, kā tas ir šobrīd. Plānojot īstenot projektu, patlaban uzņēmums strādā pie tehnisko iespēju nodrošināšanas, jo šķirošanas process būs krietni atšķirīgs no pašreizējās prakses.

Iesācēja statusā

«Neesmu jau nekāda baigā šķirotāja,» tā par sevi sarunas ievadā sacīja Ieva. Viņa uzskata, ka, dzīvojot dzīvoklī, atkritumu šķirošana mēdz sagādāt neērtībās, «jo vieglāk jau visu iemest vienā atkritumu spainī». Zaļais dzīvesveids, tostarp arī atkritumu šķirošana, viņasprāt, ir 21.  gadsimta modes lieta, kurai, par laimi, ir daudz pozitīvākas sekas nekā daudzām citām. Ieva neslēpj, ka atkritumu šķirošanā ir iesācēja un ka ar to negrasās pārspīlēt. PET un stikla pudeles, kā arī stikla burciņas pamatā ir vienīgie atkritumi, ko viņa neizmet kopējā konteinerā. Virtuves skapītī, kurā stāv atkritumu spainis, esot pietiekami daudz brīvas vietas, kur novietot šķirojamos atkritumus, lai tie ikdienā nemaisītos pa kājām. Viņa pamanījusi, ka arī kaimiņi mēdz atsevišķi izmest stiklu un plastmasu, kas priecē.

Vajadzētu vienkāršot sistēmu

Ventspilniece Madara dzīvo deviņstāvu mājā, kur sadzīves atkritumu konteineri izvietoti līdzās kāpņutelpai. Dalītās vākšanas konteineri atrodas attālāk, tāpēc visu nevajadzīgo viņa izmet sadzīves atkritumos. Ja abu veidu konteineri būtu līdzās, viņa labprāt izmantotu piedāvāto iespēju.

Runājot par atkritumu šķirošanu kopumā, Madara uzskata, ka kārtībai, kā tas darāms, ko drīkst šķirot un ko ne, valstī kopumā vajadzētu būt daudz vienkāršākai. Sieviete uzskata, ka iedzīvotājiem nav jāpārzina tik specifiskas nozares nianses. Tas, viņasprāt, ir viens no galvenajiem iemesliem, kas attur arī citus iedzīvotājus. Par iepakojuma pārstrādi vajadzētu domāt pirmajam posmam – ražotājiem –, lai, iegādājoties viņu produkciju, patērētājam nebūtu jālauza galva, ko iesākt ar iepakojumu un kam tas ir derīgs.

Šķirošanai derīgie atkritumi dalītajos konteineros

Stikls:

 • burkas;

 • pudeles.

Plastmasa:

 • pārtikas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumi ar marķējumu HDPE, LDPE, PET;

 • vējstiklu tīrīšanas, dzesēšanas šķidrumu iepakojumi;

 • gaismu caurlaidīgas PET pudeles.

Iepakojumiem jābūt izskalotiem!

Projekts: DZĪVES VIDES NOSPIEDUMI VAKAR, ŠODIEN, RĪT.

Lasi vēl

Komentāri (5)

 • 0
  Kru57nk9 04.10.2019, 10:45:18

  Tikai kāpēc nevar šķirotos atkritumus izvest tad, kad ir konteiners pilns nevis principiāli turēties pie grafika, lai vai kas?

 • -1
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 10.10.2019, 09:11:50

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” informē, ka dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanai ir izveidots grafiks, līdzīgi kā jebkuru atkritumu savākšanai.

  Piemēram, vasarā sašķiroto atkritumu apjoms mēdz būt lielāks un atsevišķi konteineri piepildās ātrāk, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti informēt uzņēmumu par šādiem gadījumiem, lai iespējami ātrākā laikā šie konteineri tiek iztukšoti arī ārpus izveidotā grafika.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Sīkāka informācija:
  Tālr. 63626920
  e-pasts: vlk@ventspils.lv

 • -1
  Nah Nahs VII 04.10.2019, 20:17:11

  Liels mīnuss ir tas,ka daudzi neapdomīgi izmet pie stikla atkritumiem arī tādas pudeles,kuras pieņem par reālu naudu.
  ja reiz pats esi par slinku,lai nodotu,tad vismaz nemet kopā ar pārējām,lai tiek klāt cilvēki,kuriem tā naudiņa ir savarīga!

 • 0
  Peļu junkuriene 06.10.2019, 14:24:22

  par velti šķiro tikai .....

 • -3
  STOPVACZISM 10.10.2019, 09:21:28

  Maksāju nodokļus. Brīvprātīgo darbu atkritumu nozarē neesmu uzņēmies.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: