Pašvaldība saņēmusi vēstuli no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ar Dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikumu par ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Staldzenes stāvkrasts” paplašināšanu.

Šobrīd dabas piemineklis - Staldzenes atsegums - atrodas Baltijas jūras krastā 4 km uz ZA no Ventspils ostas Ziemeļu mola. Tas ir 4 līdz 8 m augsts tipisks abrāzijas tipa krasts, kurā apmēram 400 m garumā atsedzas dažādās Baltijas jūras stadijās veidojušies nogulumi. Atsegums ir pakļauts jūras erozijas darbībai. Pēc jūras piekrastes monitoringa datiem ir aprēķināts, ka katru gadu abrāzijas krasts atkāpjas vidēji par 1 metru uz ziemeļiem no Lošupes. Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu priekšlikums paredz papildus iekļaut dabas pieminekļa teritorijā izteiksmīgākos jūras krasta posmus, kuros konstatēti dažāda vecuma un izcelsmes kvartāra nogulumu atsegumi, paplašinot īpaši aizsargājamo teritoriju arī uz dienvidiem. Eksperti vērtējuši unikālo vērtību esamību, ainaviskumu, stratigrāfiju, uzbūvi, erozijas procesus un dabas pieminekļa zinātnisko nozīmīgumu. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pieņemot lēmumu par īpaši aizsargājamām teritorijām, ņem vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā tā atrodas. Tāpēc domes speciālisti vērtē īpaši aizsargājamās teritorijas paplašināšanas lietderību, dabas vērtību saglabāšanas nodrošināšanas iespējas un ierobežojumu iespējamās sekas.

Šobrīd Ventspils pilsētas teritorijā ir trīs īpaši aizsargājamas teritorijas - ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Staldzenes stāvkrasts”, ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Dampeļu atsegums” un dabas liegums, kurš iekļauts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000, “Būšnieku ezera krasts.”

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: