Valsts meža dienests (VMD) aicina medniekus līdz šā gada 31. martam ziņot par vilku un lūšu pēdu novērojumiem, lai VMD iegūtu vairāk datu lielo plēsēju populācijas novērtēšanai, liecina VMD sniegtā informācija Zemkopības ministrijas (ZM) mājaslapā.

Lai arī vilks un lūsis Eiropas valstu mērogā ir iekļauti aizsargājamo sugu sarakstos, starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības (ES) likumdošana pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vietējo situāciju pamato ar regulāri ievāktiem monitoringa datiem, norādīja VMD. Medības ir viens no veidiem lielo plēsēju populāciju monitoringa datu ievākšanai. Vēl viens nozīmīgs monitoringa datu avots, kāds pašlaik tiek izmantots, ir neinvazīvo metožu pielietošana. Lai ieviestu plašāku neinvazīvo datu vākšanas metožu izmantošanu, Valsts meža dienests aicina medniekus līdz šā gada 31. martam ziņot par vilku un lūšu pēdu novērojumiem, pievienojot novērojuma datumu un GPS koordinātes.

Pamanot medību platībās vilka vai lūša pēdas, tās jānofotografē ar ierīci, kam ir ieslēgta GPS atrašanās vietas atzīmēšanas funkcija, piemēram, ar viedtālruni. Lai precīzāk noteiktu konkrēto vietu, vēlams aktivizēt arī mobilo datu pieeju. Pēdas nospiedumam jāpievieno objektu, kas ļauj spriest par pēdas izmēru, piemēram, lineālu, zīmuli, šķiltavas un tamlīdzīgi. Pirms foto uzņemšanas jāaktivizē ierīces GPS atrašanās vietas atzīmēšana un nedaudz jānogaida, citādi GPS koordinātes var nefiksēties vai arī fiksēties ar lielu novirzi. Vilku pēdu fotogrāfijas ar nemainītiem failu nosaukumiem VMD aicina sūtīt uz e-pastu vilki@vmd.gov.lv, bet lūšu pēdu fotogrāfijas uz lusi@vmd.gov.lv.

VMD informēja, ka novērojumi par vilku un arī lūšu kustību un uzturēšanos mežā joprojām ir svarīgi, lai precīzāk būtu iespējams novērtēt konkrētās sugas populācijas stāvokli. Jo vairāk informācijas, jo precīzāks novērtējums.

VMD ir ZM pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: