Lai gan pēdējo 20 gadu laikā Ventspilī no jauna izbūvēti un rekonstruēti vecie ūdensvada tīkli, kas 98,5% iedzīvotāju nodrošina kvalitatīvus un nepārtrauktus centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, darbs pie ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas un paplašināšanas turpinās.

Pašvaldības SIA ŪDEKA valdes priekšsēdētājs EDGARS DAUGELIS pastāstīja par svarīgākajiem šogad paveiktajiem darbiem. «Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas darbi šogad nav tik apjomīgi un vērienīgi kā iepriekšējos gados, jo šobrīd šiem mērķiem nav pieejams ES fondu līdzfinansējums. Tomēr katrs atjaunoto komunikāciju posms ir no svara, jo sniedz iespēju pieslēgties jauniem lietotājiem, uzlabot ventspilnieku sadzīves apstākļus un risināt apkārtējās vides aizsardzības jautājumus,» norādīja Daugelis.

ŪDEKA piedalās kompleksajos projektos

Pilsētā ir sakārtota lielākā daļa maģistrālo ūdensvada tīklu. Tomēr atsevišķās vietās pilsētā joprojām ekspluatācijā ir vecie ūdensvada posmi. Šogad pārbūvēts liela diametra maģistrālā ūdensvada posms Ostas ielā no Ūdens ielas līdz Lielajai ielai. Darbi tika veikti kompleksajā projektā Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai sadarbībā ar citiem šī projekta pasūtītājiem. Rezultātā Ostas ielā izbūvēti apmēram 274 metri ūdensvada tīklu.

Šovasar ŪDEKA piedalījās vēl vienā kompleksajā projektā, paplašinot tīklus Mazajā Priežu ielā. Tur izbūvēti ūdensvada tīkli 40 metru garumā un kanalizācijas tīkli 39,6 metru garumā. Darbi objektā tika veikti sadarbībā ar Ventspils Komunālo pārvaldi un AS Sadales tīkls.

Nodrošina efektīvu notekūdeņu attīrīšanu

Uzņēmums ŪDEKA nodrošina iedzīvotājiem ne tikai tīru dzeramo ūdeni, bet arī efektīvu notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. «Ja ūdensapgādes infrastruktūra tuvākajos gados neprasīs ievērojamus kapitālieguldījumus, tad kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai ir nepieciešama regulāra iekārtu atjaunošana,» norāda Daugelis.

Šogad Brīvības ielā pārbūvēts novecojušais kanalizācijas spiedvada posms. Kanalizācijas stacija Brīvības ielā nodrošina notekūdeņu savākšanu visā pilsētas kreisajā krastā un pārsūknēšanu uz kanalizācijas staciju Muitas ielā. Pirms spiedvada posma pārbūves sūkņu stacijai bija grūti tikt galā ar lielo notekūdeņu apjomu lietus laikā – darbojās tikai divi no trim sūkņiem. Pēc pārbūves jau pirmās lietavas parādīja, ka tagad sūkņu stacija darbojas ar pilnu jaudu – notekūdeņu pārsūknēšanu veic visi trīs sūkņi.

Uzziņai: Ventspilī pavisam darbojas vairāk nekā 20 dažāda lieluma un jaudas kanalizācijas sūkņu staciju, kuras nodrošina pa kanalizācijas tīkliem no patērētājiem saņemto notekūdeņu savākšanu un tālāku pārsūknēšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksu.

Savukārt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā turpināts darbs pie iekārtu efektivitātes paaugstināšanas. Šogad divos aerācijas baseinos, kur notiek notekūdeņu attīrīšana, izmantojot aktīvās dūņas, nomainītas difuzorās membrānas un kondensāta mehānisms. Jaunās membrānas ļauj efektīvāk bagātināt notekūdeņus ar skābekli, bet kondensāta mehānisma nomaiņa – samazināt elektrības patēriņu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā ir četri aerācijas baseini. Divos no tiem mehānismi nomainīti 2022. gadā, bet pārējos divos – šogad. Lai nomainītu membrānas, baseinus bija nepieciešams iztukšot, pie viena tos iztīrot un novērtējot to tehnisko stāvokli.

Plānots tarifa samazinājums par 1%

Šogad PSIA ŪDEKA pabeigs atmaksāt kredītu, kas tika paņemts ūdensvada tīklu modernizācijas un paplašināšanas otrajai kārtai, kuras līdzfinansējumam tika piesaistīti arī ES fondu līdzekļi. Saistībā ar to uzņēmumam bija jāiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā jaunais pakalpojumu tarifa projekts. «Tarifu nepieciešams pārskatīt ne tikai saistībā ar kredīta atmaksas beigām, bet arī dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas izmaksu kāpuma dēļ. Sadārdzinājusies degviela, materiāli, būvdarbi, pieaugušas darbinieku algas,» skaidroja Daugelis.

Kopumā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas ir palielinājušās, un arī tarifam būtu jāpieaug. Taču, pateicoties visas ūdenssaimniecības energoefektivitātes uzlabošanai, jaunais tarifa projekts paredz tarifa samazināšanu par 1% jeb diviem centiem. Neskaitot jau minētos pasākumus – membrānu un kondensāta mehānisma nomaiņu –, uzņēmums ir uzstādījis divas saules paneļu stacijas, par ko arī jau ziņots iepriekš. Tas viss ir devis jūtamu efektu – elektroenerģijas ekonomiju aptuveni par 25% uzņēmumam kopumā.

Apstiprināšanas gadījumā plānots, ka kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs Ventspilī no 2024. gada 1. janvāra būs 2,25 eiro (bez PVN) par kubikmetru pašlaik spēkā esošo 2,27 eiro par kubikmetru (bez PVN) vietā. Ūdensapgādes pakalpojumiem plānots noteikt tarifu 0,90 eiro par kubikmetru (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumiem – 1,35 eiro par kubikmetru (bez PVN).

«Nebūtisko tarifa samazinājumu patērētāji maz izjutīs. Bet uzņēmumam tas nozīmē panāktā līdzekļu ietaupījuma no energoefektivitātes pasākumiem 2023. gadā, ko bija plānots izmantot ūdenssaimniecības tālākai attīstībai, faktisku zaudēšanu nākotnē. Ietaupītos līdzekļus uzņēmums zaudē uz tarifa samazināšanas rēķina,» atzīst Daugelis. Uzņēmuma vadītājs ar Regulatora vadību iecerējis pārrunāt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pārskatīšanas pašreizējo metodiku. «Ja Regulators atņem ieekonomētos līdzekļus, tad uzņēmumam nav iespējas turpmāk ieguldīt infrastruktūras attīstībā. Bez ieguldījumiem ilgtermiņā no tā zaudētāji būs arī iedzīvotāji, jo ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas izmaksas pieaugs,» skaidro Daugelis.

Piedāvā mainīt ūdens patēriņa uzskaites metodiku

Iedzīvotāji vairākkārt ir kritizējuši esošo ūdens patēriņa uzskaites kārtību. Pašreizējā metodika pieļauj starpību starp mājas kopējā skaitītāja rādījumiem un individuālo skaitītāju rādījumu summu. Starpība tiek sadalīta starp visiem dzīvokļiem mājā, veidojot papildu maksājumu par ūdeni. Uzņēmums ŪDEKA un Ventspils dome vairākkārt Ekonomikas ministrijai ir nosūtījuši piedāvājumu mainīt metodiku un dot iedzīvotājiem iespēju izvēlēties alternatīvu metodiku, kas neņemtu vērā mājas kopējā skaitītāja rādījumus. Kārtējo reizi ar šādu priekšlikumu ŪDEKA plāno vērsties pie ekonomikas ministra Viktora Valaiņa. Izmantojot alternatīvo metodiku, ūdens patēriņa uzskaites skaitītāji pārietu uzņēmuma īpašumā, bet tarifs nedaudz pieaugtu.

Viens no iespējamajiem veidiem, kā samazināt ūdens patēriņa starpību, ir attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana. Tas prasa papildu ieguldījumus, kas gulstas uz dzīvokļu īpašnieku pleciem. Pašlaik Ventspilī attālinātā skaitītāju rādījumu nolasīšana tiek izmantota 80 daudzdzīvokļu mājās, informē ŪDEKA. Tomēr tas nenozīmē, ka attālinātās nolasīšanas sistēma ir ierīkota visos dzīvokļos.

ŪDEKA faktos

 • Vienas diennakts laikā Ventspilī vidēji tiek patērēti no 5 līdz 6 tūkstošiem kubikmetru ūdens.

 • Diennakts laikā Ventspils attīrīšanas iekārtās tiek attīrīti no 7 līdz 10 tūkstošiem kubikmetru notekūdeņu.

 • 98,5% Ventspils iedzīvotāju ir iespēja saņemt centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus.

 • Ventspils iedzīvotāju telefonaptauja, kas veikta šī gada augustā un septembrī, liecina, ka absolūtais vairākums ventspilnieku atzinīgi novērtē PSIA ŪDEKA pakalpojumus: 99% ir apmierināti ar centralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem, 96% – ar ūdensapgādes pakalpojumiem.

Lasi vēl

Komentāri (8)

 • -1
  Barons (Freiherr von ...) 24.10.2023, 11:43:43

  Tariff būs samazinat par 2 Oirocent?
  Sehr gut.Tō ir makten liel naud.Pa tō varet nopirkt pus Kastiņ Špick,le zinat.
  Tā tig turpinat.

 • 0
  Alberts koks 25.10.2023, 20:35:19

  Nesaprotu kāpēc ir jāmaina ūdens uzskaites metodika. Ja mājā daudzmaz viss ir kārtībā, tad nav nekādu problēmu ar radušos starpību kura reizēm ir lielāka, reizēm mazāka un reizēm pat ar negatīvu vērtību. Tā ,Jūsu, ŪDEKA "rūpe" ir nevis vēlme izpalīdzēt, bet gan vairot savus ienākumus. Nelielais sadārdzinājums par Jūsu pakalpojumu būs par vismaz 50% dārgāks patērētājam nekā tas rodas uz starpību ar kopējo skaitītāju.

 • -2
  Kristiāna 26.10.2023, 14:02:30

  Tev var būt liekas normāli kādu mēnesi maksāt starpību, kas ir lielāka, citreiz mazāka. Bet dzīves dārdzība ir būtiski palielinājusies, un ļoti daudz mājsaimniecību cītīgi seko līdzi saviem ieradumiem, lai samazinātu izmaksas - ūdens, elektrība, pārtika, pārvietošanās. Kāpēc kādam, kas rūpējas par saviem ikdienas paradumiem būtu jāmaksā par kāda cita neizdarību, nepatiesi noziņotajiem rādījumiem? Šādā veidā skaidri zināms, ka katrs maksā par savu patēriņu. un uzreiz ir iespējams konstatēt, ja kaut kur rodas ūdens zudumi, jo nav vairs variants, ka kāds aizmirsis vai nepareizi noziņojis.

 • 0
  Alberts koks 26.10.2023, 20:24:07

  Jūs laikam nesapratāt, ko rakstīju. Par skaitītāju apkalpošanu maksa būs lielāka, kā par tiem iztrūkstošajiem litriem , kuri katru mēnesi ir dažādi un tomēr mazāk nekā šī attālināto skaitītāju apsaimniekošana. Un ja jums kāds ir iestāstijis ka nebūs starpība, tad neticiet, jo nav tāda fizika ka kopējā skaitītāja rādījums sakritīs ar patērētāju skaitītāju saskaitīto summu. Tā ir miglas pūšana acīs, lai palielinātu ieņēmumus no pakalpojuma. Ja aplūkojiet datus, tad mājas kurās uzlikti attālinātās nolasīšanas skaitītāji, kopumā par pakalpojumu un ūdeni cilvēki maksā nevis mazāk, bet vairāk.

 • 0
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 27.10.2023, 10:19:35

  Labdien,

  Aicinām ņemt vērā, ka metodikas maiņa šobrīd ir tikai priekšlikums, kas tapis, ieklausoties daudzu gadu gaitā saņemtajos komentāros un sūdzībās no iedzīvotājiem. Mūsu priekšlikums paredz dot iespēju daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem pašiem izdarīt izvēli starp metodēm. Tas nozīmē, ka būtu iespējams izvēlēties - turpināt pielietot šobrīd spēkā esošo metodiku, kad aprēķini tiek veikti saskaņā ar kopējā mājas ievadskaitītāja rādījumiem, vai arī alternatīvu metodiku, kas paredzētu, ka kopējā skaitītāja rādījumi netiktu ņemti vērā, bet ūdens patēriņa uzskaites skaitītāji, kas atrodas dzīvokļos pārietu uzņēmuma īpašumā. Šāda alternatīvā metode nozīmētu nelielu tarifa pieaugumu.

 • -1
  Kriska 27.10.2023, 14:41:23

  Varētu būt vēl variants: starpību starp skaitītājiem sadala ne vienādi visiem dzīvokļiem , bet proporcionāli patērētam ūdens daudzumam, lai nebūtu tā ,ka dzīvoklī dzīvo viens pensionārs un patērē 2 m3 ūdens . bet citā dzīvoklī dzīvo 4 cilvēki un patērē 10m3, bet jāpiemaksā visiem vienādi teiksim 1m3.

 • -1
  Kristiāna 30.10.2023, 14:47:53

  Un kāpēc mums, 5 cilvēku ģimenei, kur skaitītāji tiek nolasīti noteiktajā laikā, precīzi būtu jāmaksā tik liela daļa par tiem, kas nav noziņojuši vai noziņojuši nepatiesi? Mums jau tas rēķins tā ir milzīgs. Un tad vēl jāmaksā tik daudz par citiem.. Kur taisnība? Varētu padomāt, ka pabarot, izglītot un uzturēt trīs bērnus neko nemaksā..

 • 0
  Alberts koks 27.10.2023, 22:23:28

  Kriska- pensionāram ir stabila pensija līdz mūža galam. Lielai daļai Ventspilnieku kuriem nav vēl pensija iet daudz grūtāk. Ar katra individuālo patēriņu tam nav nekāda sakara. Ja ir starpība jāpiemaksā vairāk par 300 litriem pārvaldniekam vajadzētu pasekot iesniegtajiem rādījumiem un tur šo to var izsecināt. Var reizi gadà uztaisìt skaitītāju apsekošanu.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: