Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina par pienākumu reģistrēt un apsaimniekot decentralizētās kanalizācijas sistēmas, ievērojot normatīvo aktu prasības. Cīņā par vides aizsardzības prasību ievērošanu nākas piesaistīt arī Pašvaldības policiju.

Jau kopš 2022. gada 1. janvāra visām individuālajām kanalizācijas sistēmām, kas nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jābūt reģistrētām, atbilstoši sakārtotām un apsmainiekotām. Decentralizēto kanalizāciju sistēmu sakārtošanai un reģistrēšanai tika dots ilgs laiks – Ventspilī reģistru sāka veidot un uzturēt jau 2019. gadā. Reģistrs nodrošina aktuālo informāciju par sistēmām, par attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomiem, kā arī dod iespēju pārliecināties, vai sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Līdz šim reģistrā iekļautas 297 decentralizētās sistēmas, kas ir 90% no kopā reģistrējamām. Atlikušais skaits ir tādi īpašnieki, kuri nereaģē uz vairākkārtējiem aicinājumiem veikt reģistrāciju vai arī jautājuma risināšana apstājas, kad jāorganizē sistēmu sakārtošana. Līdzīgi kā uzņēmumi citās pilsētās, šobrīd PSIA ŪDEKA jautājuma risināšanai piesaista arī Pašvaldības policiju. Neiekļaušanās vienotajā Ventspils decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē un sistēmu apsaimniekošanas prasību neievērošana tiek kvalificēta kā administratīvais pārkāpums.

Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka būtiski ir ievērot arī notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāti – minimālais izvešanas biežums jānodrošina ne mazāk kā reizi gadā. Turklāt jāņem vērā, ka notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā var savākt un izvest tikai asenizators, kas pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies pašvaldības reģistrā, atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis ar PSIA ŪDEKA līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Aktuālo informāciju par reģistrētajiem asenizatoriem var apskatīt portālā www.ventspils.lv

Vēl svarīgi atcerēties, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāuzglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā jābūt uzrādītai pakalpojumu sniegšanas adresei, datiem par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datumam un asenizatora rekvizītiem. Tāpat jāņem vērā, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka maiņas gadījumā viena mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām par to jāinformē decentralizēto kanalizāciju sistēmu reģistra uzturētājs PSIA ŪDEKA.

Prasību veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu un Ventspils valstspilsētas domes saistošie noteikumi nr. 5. Šie noteikumi attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Pašvaldības SIA ŪDEKA aicina būt atbildīgiem pret vidi un sabiedrības veselību! Informāciju par decentralizēto kanalizāciju sistēmu sakārtošanu, reģistrēšanu un apsaimniekošanu var saņemt, sazinoties ar pašvaldības SIA ŪDEKA Tehnisko daļu pa tālruni 63607286 vai rakstot vēstuli uz e-pastu: udeka@ventspils.lv.

Lasi vēl

Komentāri (9)

 • 0
  Persona 23.05.2023, 11:18:41

  Tad sakiet lūdzu, kur ir taisnība?
  VNĪ savu dzīvokli netaisījās pieslēgt pie centrās kanalizācijas un ūdensvada. To izdarījām paši, par saviem līdzekļiem.
  Jo tagad sanāk, ka jūs kā Ūdeka prasat, lai slēdzas klāt, tajā pašā laikā VNĪ pasaka pretējo. Kur taisnība?
  Vispirms ir jāsadarbojas jums savā starpā, starp kantoriem.

 • 0
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 23.05.2023, 14:50:47

  Labdien,
  Ja Jūsu nekustamais īpašums ir pieslēgts Ventspils centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tad uz Jums šīs prasības neattiecas, jo par drošu notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu jau rūpējas pašvaldības SIA “ŪDEKA”. Noteikumi skar tikai tos iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri neizmanto centralizētās kanalizācijas sistēmas. Šāda kārtība ir jāievēro visā valstī un regulējumu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.384.

 • -1
  Barons (Freiherr von ...) 23.05.2023, 14:59:56

  Tō ir fein,ka man Muiž neir iekš pilset Teritōrij.
  Varet viss Šaiz no Atej izlietot prekš Ekolōģisk mēslojum,le zinat.Vaidziks tig kād 2 (diu) gad noturet kārtam ar Kūdr.

 • -2
  qwerty 23.05.2023, 15:39:04

  Man but domat,ka viss tav muiž sūd tek iekš Vent !

 • -1
  Barons (Freiherr von ...) 23.05.2023, 17:51:55

  Qwerty kung.
  Adbild:Tō neir taisnib.Aiz tō,ka man muiž ir par daudz tāl no Vent vai kād citt Upp,le zinat.Un ja ar būt ,tad ne būt pesārņot ,un tō Sūd ir vērtig ka Zelt,ne būt laist skāde.

 • -6
  Ventspils_VNI 23.05.2023, 15:04:18

  Ministru kabineta noteikumi neizvirza prasību pieslēgties Ventspils centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Lēmumu par pieslēgšanos pieņem dzīvokļu kopība. Atsevišķos gadījumos, ja tas ir tehniski iespējams, izlemt var arī atsevišķa dzīvokļa īpašnieks.

 • 0
  Persona 23.05.2023, 16:37:15

  Kāds tur sakars ar pārējiem dzīvokļiem? Tas ir pašvaldības dzīvoklis un man, kuram ir privatizēts, kā arī pārējiem kaimiņiem ir pie vienas vietas.
  Kā jūs neko nedarījāt, nedarat un arī nākotnē nedarīsiet. Tas nekas jauns nav.
  Kantoris, kas tikai sūc naudu.
  Paskatieties, kādas ir jūsu mājas un dzīvokļi?
  Bomžatņiki.

 • -5
  Marta P 24.05.2023, 13:42:45

  Tāds, ka šo pieslēgšanās procesu organizē visai mājai kopā, nevis pa vienam dzīvoklis, vismaz parasti. Protams, var dzīvokļa īpašnieks organizēt viena dzīvokļa pieslēgšanu, ja ir tāda vēlme, bet tāda noteikuma jeb prasības nav.

 • 0
  Covid 19-24.ventspils.lv 26.05.2023, 20:48:09

  https://moralpain.blogspot.com/2008/11/dis-diranas-informcijas-sistma.html

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: