Līdz ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu noslēgšanos Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai un svinīgu rekonstruētās ielas atklāšanas pasākumu noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta (nr. 5.3.1.0/16/I/005).

Jau pagājušajā gadā projektā Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta tika veikti būvdarbi pavisam četros objektos – ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazajā Priežu ielā un Uzvaras ielā, ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielā un kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielā. Savukārt Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus uzsāka šā gada martā, un līdz oktobra sākumam tika veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,4 km garumā, ūdensvada tīklu paplašināšana 1,1 km garumā, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un atjaunots asfaltbetona segums virs kanalizācijas tīkliem. Robežu ielas būvdarbu rezultātā centralizētie kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumi nodrošināti divdesmit mājām pilsētas pusē, kā arī deviņām mājām Ventspils novada pusē.

Ūdenssaimniecības attīstības projektos 2014.–2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā ir ne tikai jāizbūvē jauni kanalizācijas un ūdensvada tīkli, bet arī jāsasniedz noteikti projekta mērķi jeb sasniedzamie rādītāji, t.i., pie izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem ir jāpieslēdz mājsaimniecības ar 130 iedzīvotājiem, un tas jāveic piecu gadu laikā no projekta uzsākšanas. Līdz ar to faktiski projekts noslēgsies līdz ar šī mērķa sasniegšanu, bet tam jārealizējas ne vēlāk kā līdz 2022. gada martam.

Kopējās projekta izmaksas ir 895 511 eiro, tai skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām – 335 472 eiro, pārējās izmaksas sedz pašvaldības SIA ŪDEKA.

Mērķtiecīgs ieguldījums

Ventspilī mērķtiecīgi tiek apgūti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās jau kopš 2000. gada. Šo gadu laikā ieguldīts liels darbs iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā – uzbūvēta gan dzeramā ūdens atdzelzošanas stacija, kas nodrošina nemainīgi augstus ūdens analīžu rezultātus, gan notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kas nodrošina attīrītu notekūdeņu novadīšanu Baltijas jūrā, kā arī veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un pārbūve vairāk nekā 230 ielu posmos, vienlaicīgi vairumā posmu sakārtojot un uzlabojot arī ielu infrastruktūru, izbūvējot jaunus segumus, ietves, iebrauktuves, lietus kanalizācijas novadsistēmas, ierīkojot apgaismojumu, sakārtojot apmales.

Ventspils ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu kopgarums, kas pārbūvēti vai paplašināti, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu laikā no 2003. līdz 2018. gadam, šobrīd sasniedz jau 235 kilometrus, un kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami 98,5% pilsētas iedzīvotāju. Šo gadu laikā ūdenssaimniecības attīstībai Ventspilī ir piesaistītas investīcijas vairāk nekā 83,4 milj. eiro apmērā, no kuriem 41 milj. eiro ir Eiropas Savienības (Kohēzijas un ISPA fondu) līdzfinansējums.

Sakārtota un tīra vide

Kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, nekustamā īpašuma saimnieks ir atbildīgs par to, lai tā īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma (krājtvertne, septiķis vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas) darbotos atbilstoši vides aizsardzības prasībām, jo decentralizētas kanalizācijas sistēmas, kuras rada piesārņojumu apkārtējai videi, pastāvēt vairs nevarēs.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība lielākajā daļā pilsētas nodrošina iespēju iedzīvotājiem atvieglot savu ikdienas dzīvi, lietojot tīro un kvalitatīvo pilsētas ūdeni, kā arī izvairīties no liekām raizēm par decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārveidošanu, uzlabošanu un zināmu investīciju veikšanu, lai nodrošinātu to atbilstību jaunajam Ministru kabineta noteiktajam regulējumam. Tāpēc aicinām Ventspils iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēguši savas mājsaimniecības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, būt aktīviem un vēlreiz padomāt par šāda soļa speršanu tuvākajā nākotnē.

Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka, lai motivētu un atvieglotu pieslēgšanās procesu, sadarbībā ar pašvaldību ventspilniekiem tiek piedāvāta tehniskās dokumentācijas sagatavošana bez maksas, kā arī uzņēmums piedāvā pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Par pieslēgumu centralizētajiem tīkliem, iespējamajiem tehniskajiem risinājumiem un citiem jautājumiem aicinām sazināties ar pašvaldības SIA ŪDEKA Tehnisko daļu, ierodoties personīgi Talsu ielā 65, 2. stāvā, vai zvanot pa tālr. 63607286. Plašāka informācija par to, kā pieslēgt savu īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pieejama arī uzņēmuma mājaslapā http://udeka.lv/lv/pakalpojumi#nid-112.

Neapstāties pie paveiktā

Lai gan pēc projekta VI kārtas realizēšanas varētu teikt, ka ir izdarīts viss, kas iecerēts, un jaunu tīklu izbūve tuvākajos gados netiek plānota, droši var apgalvot, ka nekas nav beidzies.

Pašvaldības SIA ŪDEKA šā gada septembrī iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai savus priekšlikumus tālākai ūdenssaimniecības uzlabošanai Ventspils pilsētā, kam varētu piesaistīt Kohēzijas fonda finansējumu 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Ievērojot ministrijas izvirzītos pamatnosacījumus, priekšlikumos tika iekļauti arī pasākumi, kas ir nozīmīgi sadzīves kanalizācijas savākšanai, pārvadei un novadīšanai Baltijas jūrā, t.i., jaunas attīrīto notekūdeņu izlaides caurules izbūve Baltijas jūrā, maģistrālo kanalizācijas kolektoru pārbūve un kanalizācijas un ūdensvada tīklu pārbūve.

Tehnoloģijas attīstās strauji, un uzņēmums centīgi ik gadu uzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāti, domājot gan par klientu ērtībām, gan resursu efektivitātes pastāvīgu uzlabošanu, gan pakalpojumu nepārtrauktu nodrošināšanu. Lielā mērā pateicoties tieši izvēlētajai pieejai un izmantotajām iespējām pilsētas ūdenssaimniecības attīstībā, Ventspils ir kļuvusi mūsdienīgāka, sakārtotāka, tīrāka un ar potenciālu tādai būt ilgtermiņā.

Robežu iela pirms un pēc būvdarbu veikšanas.

Lasi vēl

Komentāri (4)

 • 0
  Ventspilniece 2 26.10.2018, 07:51:33

  Vai ūdens un kanalizācija tiks pievilkta arī,mazajās sānu ielās ,kas atzarojas no Robežu ielas?

 • 0
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 26.10.2018, 11:14:08

  Lūgums precizēt, par kuru ielu tieši šeit jautāts? Piemēram, tādās ielās kā Graudu un Lāču ūdensvada un kanalizācijas tīkli izbūvēti jau projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta” ietvaros 2014.gadā.

 • 0
  Pasaules_naba 29.10.2018, 09:52:52

  Kā tad ar pašu Rotas ielu, Vidusceļa otru pusi un Grīvas ielu?

 • 0
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 29.10.2018, 15:48:08

  Jaunu tīklu izbūve tuvākajos gados (līdz 2020.gadam) šajās ielās netiek plānota.
  Lai izbūvētu jaunus tīklus pilsētas teritorijās, kur tādu vēl nav, ir jāizpildās vairākiem nosacījumiem, kā galvenos minot:
  - Centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi ir jānodrošina tajās pilsētas daļās, kur iedzīvotāju skaits, apdzīvotības blīvums un ekonomiskā aktivitāte ir pietiekami koncentrēta, lai būtu ekonomiski pamatoti veidot centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.
  - Jaunu tīklu izbūvei ir nepieciešams ES līdzfinansējums, jo pretējā gadījumā komunikāciju izbūve prasa lielus ieguldījumus, ko uzņēmums viens pats nevar nodrošināt. Šajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā ES finansējums pašvaldību ūdenssaimniecībām jau ir sadalīts, tāpēc jaunas iespējas jāgaida no 2021. līdz 2027.gadam.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: