Pagājušajā nedēļā pašvaldības SIA ŪDEKA piedalījās Ekonomikas ministrijas vadītajā sanāksmē, lai pārrunātu Ventspils pilsētas domes un pašvaldības SIA ŪDEKA izstrādātos priekšlikumus ūdens starpību mazināšanai un uzsāktu diskusiju par normatīvo aktu pilnveidošanas virzieniem ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā.

Šī gada maijā jau informējām iedzīvotājus par Ventspils pilsētas domes priekšlikumiem, kas izstrādāti sadarbībā ar pašvaldības SIA ŪDEKA, turpmākai rīcībai normatīvo aktu sakārtošanā, lai risinātu radušos jautājumus un neskaidrības iedzīvotāju labā. Vairāk nekā gadu pēc jaunās norēķinu sistēmas ieviešanas, kas paredz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām par pakalpojumiem norēķināties pēc ūdens patēriņa skaitītāja, kas uzstādīts uz ievada ēkā, iedzīvotāju vidū arvien atkārtojas vairāki neskaidri jautājumi, kurus iespējams risināt, veicot izmaiņas LR normatīvajos aktos, kas regulē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.

Pagājušajā nedēļā pašvaldības SIA ŪDEKA pārstāvji piedalījās Ekonomikas ministrijas rīkotajā sanāksmē saistībā ar izstrādātajiem priekšlikumiem par nepieciešamību veikt izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumus regulējošajos normatīvajos aktos. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no LR Ekonomikas ministrijas, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas domes un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Tikšanās laikā tika izskatīti Ventspils pilsētas domes iesniegtie priekšlikumi, kā arī citu institūciju viedokļi par iesniegtajiem priekšlikumiem.

Šobrīd par konkrētiem rezultātiem vēl pāragri spriest, jo priekšlikumu virzīšana nebūs tik vienkārša un ātra, ņemot vērā, ka tiešo norēķinu sistēma par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (kā arī citiem dzīvojamās mājas uzturēšanas pakalpojumiem) lielākajā daļā Latvijas pilsētu tiek reti pielietota. Vairumā Latvijas pilsētu, tai skaitā Rīgā, pastāv netiešie norēķini – rēķinus par ūdenssaimniecības, siltumapgādes un sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumiem izraksta un maksājumus iekasē pārvaldnieki. Līdz ar to šādas problēmas, ar kurām saskaras Ventspils iedzīvotāji, normatīvo aktu virzītājiem ir grūti izprotamas no praktiskā viedokļa.

Nākamajā sanāksmē plānots pieaicināt arī Tiesībsarga biroja un Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas pārstāvjus, jo, iespējams, problēmas netiešo norēķinu gadījumos lielākajā daļā ir līdzīgas un līdz ar to kopīgi risināmas vairākos normatīvajos aktos.

Izstrādātie un piedāvātie grozījumi, kas radīti, izpētot citu valstu pieredzi un pastāvošo kārtību norēķinos par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kā arī izvērtējot iespējas veikt grozījumus esošajā kārtībā, paredz dzīvojamo māju pārvaldniekiem un iedzīvotājiem plašākas iespējas un risinājumus ūdens patēriņa starpību samazināšanai arī tiešo norēķinu gadījumos, kas ierobežotu negodprātīgas rīcības attiecībā uz dzīvokļos esošo skaitītāju rādījumu ietekmēšanu, patēriņa neuzrādīšanu, dzīvojamās mājas īpašnieku pieņemto lēmumu par starpību mazināšanu nepildīšanu u.c. gadījumiem.

Izstrādātie grozījumi paredz plašākas iespējas ūdens patēriņa starpību samazināšanai.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: