Pašvaldības SIA ŪDEKA vērš uzmanību uz jaunās norēķinu kārtības aktualitātēm, informē par jauno klientu pieņemšanas vietu pilsētas kreisajā krastā un atgādina, ka tuvojas jaunais rādījumu paziņošanas periods, kas šoreiz iekrīt tieši Lieldienās.

Aizvadītajā nedēļā ŪDEKA lielākajai daļai klientu izsūtīja rēķinus par februārī sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Tie izrakstīti, ņemot vērā klientu paziņotos aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē, kā to paredz jaunā norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem, kas sakarā ar valdības pieņemto LR likumu un MK noteikumu grozījumiem stājās spēkā un arī Ventspilī ieviesta ar 2016. gada 1. janvāri.

Rēķinus izsūta pakāpeniski

ŪDEKA rēķinus par iepriekšējo mēnesi sagatavo līdz nākamā mēneša 15. datumam, taču to izsūtīšana jaunās kārtības ieviešanas sākumposmā tiek mērķtiecīgi organizēta pakāpeniski, pa daļām aptuveni vienas nedēļas periodā, lai regulētu vienmērīgāku klientu apmeklējumu un zvanu plūsmu. Tādēļ ŪDEKA aicina būt pacietīgiem un neraizēties, ja rēķins nav saņemts uzreiz pirmajās dienās pēc 15. datuma.

Pirmie tiek izsūtīti elektroniskie rēķini, tādēļ, ja klients ir nepacietīgs un vēlas būt viens no pirmajiem, kas saņem rēķinu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, viņam ir jāpiesakās bezmaksas rēķina saņemšanas veidam – elektroniski savā e-pastā. Klientu portāla lietotājiem rēķini elektroniskajā vidē ir pieejami arī Klientu portāla sadaļā Rēķini

Klientus pieņems arī Pils ielā

Klientu ērtībām, sākot ar šodienu, 21. martā, ŪDEKA klientus pieņems arī pilsētas kreisajā krastā – Pils ielā 12. Jaunās ŪDEKAS klientu pieņemšanas telpas ierīkotas turpat, kur pēc telpu remonta darbu atsācis Ventspils siltums, tādējādi turpmāk nodrošinot abu komunālo pakalpojumu sniedzēju klientu pieņemšanu vienuviet.

Atjaunotajās telpās klientiem būs ne vien iespēja saņemt konsultācijas un noskaidrot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, bet arī norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem – ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī siltumenerģiju. Turklāt klientu pieņemšanu regulēs elektroniskā rindas regulēšanas sistēma, kas klientiem ļaus rēķināties ar gaidīšanas laiku un, jādomā, uzlabos arī klientu plūsmu un ierobežos rindu veidošanos.

Klientu apkalpošanas uzlabošanai ŪDEKA ir ieviesusi arī vairākus citus jauninājumus – ir veikti telefoncentrāles uzlabojumi, palielinot telefonlīniju skaitu un nodalot zvanus pa sarunas tematiem Norēķini un Skaitītāji, kā arī ir ieviests automātiskais atbildētājs ar atzvana iespēju, kas ļauj klientam negaidīt savienojumu ar darbinieku, bet atstāt savu kontaktinformāciju un gaidīt, kad viņam atzvanīs. Vairāki klienti, kuri izmantojoši šo iespēju, atzīst to par ērtu veidu, kā noskaidrot savu jautājumu, ieekonomējot laiku.

Klientu pieņemšana, tāpat kā līdz šim, tiks nodrošināta arī Pārventā, Talsu ielā 65, līdz ar ko ŪDEKA cer uz vēl vairāk apmierinātiem klientiem abos pilsētas krastos, jo klientiem būs iespēja noskaidrot sev interesējošos jautājumus un samaksāt par pakalpojumiem, dodoties uz savai dzīvesvietai tuvāko klientu apkalpošanas vietu.

Rādījumu paziņošanas periods Lieldienās

Šo piektdien, 25. martā, sāksies jaunais skaitītāju rādījumu paziņošanas periods, kura ietvaros līdz 28. martam klientiem ir jāpaziņo martā patērēto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms. Tā kā rādījumu paziņošanas periods šomēnes sakrīt ar pavasara saulgriežu svētku, Lieldienu, brīvdienām, kad prāts vairāk būs nodarbināts ar to, kā sagatavot visstiprāko un pievilcīgāko Lieldienu olu, nevis ar domām par skaitītāju rādījumiem, ŪDEKA iesaka, kā rīkoties dažādās situācijas:

 • Ja brīvdienās ir paredzēts kāds atpūtas brauciens un prombūtnes laikā dzīvoklī neviens neuzturēsies un neizmantos ūdenssaimniecības pakalpojumus, tad skaitītāju rādījumi ir jāfiksē tieši pirms došanās prom. Neatkarīgi no iepriekš izvēlētā rādījumu paziņošanas veida rādījumi jāieraksta iepriekšējā rēķina pasaknītī (ja izvēlēta elektroniskā rēķina saņemšana, jāatrod iespēja rēķinu šoreiz izdrukāt), tas jānogriež un jāievieto pastkastītē, ko šim nolūkam kādā no mājas koplietošanas telpām uzstādījis vai norādījis mājas pārvaldnieks.
 • Ja prombūtne nav plānota, bet ir bažas svētku jūtīs aizmirst par rādījumu paziņošanu, ŪDEKA piedāvā lejupielādēt un savā datorā saglabāt zemāk esošo informatīvo materiālu vai rast iespēju to izdrukāt un piespraust pie sienas kalendāra, ievietot savā plānotājā vai novietot citā sev ērtā un redzamā vietā, kur tas ik mēnesi atgādinās un neļaus aizmirst par rādījumu paziņošanas periodu. Šādi informatīvi materiāli no šodienas pieejami arī pilsētas bibliotēkās.
 • Tie ventspilnieki, kuri draudzējas ar jaunajām tehnoloģijām, var iestatīt ikmēneša automātisko atgādinājumu par rādījumu paziņošanas periodu savās viedierīcēs.

Tiek uzrādīts sociālais pabalsts

Iepriekšējā maksāšanas kārtība paredzēja, ka klientiem, kuriem pienākas pabalsts ūdenssaimniecības pakalpojumu daļējai kompensēšanai, ik mēnesi pašiem ir jāaprē­ķina apmaksājamā summa par sa­ņemtajiem pakalpojumiem, jo da­ļu no patēriņa apmaksā Ventspils Sociālais dienests.

Ņemot vērā ieviesto rēķinu sistēmu un to, ka turpmāk visa informācija par klienta patēriņu un to apmaksas apmēru tiek uzrādīta rēķinā, nepārsteidza, ka vairāki iedzīvotāji vērsās ŪDEKĀ ar jautājumu, kādēļ rēķinos par janvāri netiek uzrādīts klientam piemērotais pabalsts ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksai un apmaksājamā summa joprojām jārēķina pašam. ŪDEKA skaidro, ka pabalsts pakalpojumu daļējai kompensēšanai diemžēl vēl nevarēja tikt iekļauts pirmajā rēķinā sakarā ar izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos, kas nosaka pabalstu piešķiršanas kārtību. Izmaiņas stājās spēkā tikai 29. janvārī. Taču rēķinos par februāri un turpmākajos rēķinos klientiem, kuriem tiks piemērots šis pabalsts, tas tiks uzrādīts rēķina ailītē Sociālais pabalsts, līdz ar to klientiem pašiem summa apmaksai nav jārēķina.

ŪDEKA informē, ka atbilstoši minētajiem saistošajiem noteikumiem sociālā pabalsta apmērs ir 50% no maksājuma summas mēnesī, bet ne vairāk kā par 5 m3 mēnesī vienai personai, kā arī 50% atlaide ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumiem. Daudzbērnu ģimenes var saņemt pabalstu 80% apmērā ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai.

Ņemot vērā rēķina uzlabojumus, ŪDEKA ir aktualizējusi iepriekš sagatavoto rēķina skaidrojumu, kas sniedz noderīgu informāciju un atbildes uz jautājumiem par rēķinā iekļautajām sadaļām. Rēķina skaidrojums pieejams mājaslapā www.udeka.lv, ŪDEKAS klientu pieņemšanas vietās, kā arī pilsētas Galvenajā bibliotēkā un Pārventas bibliotēkā.

Portāls pieejams arī privātmāju īpašniekiem

ŪDEKA piedāvā Klientu portāla priekšrocības izmantot arī privātmāju iedzīvotājiem, kuriem skaitītāji atrodas viņu mājokļos un tos nolasa viņi paši. To iespējams izdarīt, atverot Klientu portālu www.klientiem.udeka.lv, nospiežot Reģistrēties un aizpildot reģistrācijas laukus. Pēc datu ievades uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts ieejas vārds un parole, ar ko iespējams piekļūt Klientu portālam un turpmāk skaitītāju rādījumus paziņot elektroniski, bet apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem veikt saskaņā ar saņemto rēķinu savā e-pastā (E-rēķins).

ŪDEKA aicina pieteikties e-rēķiniem arī tos privātmāju iedzīvotājus, kuri pašlaik saņem rēķinus papīra formātā savās pastkastītēs. Pieteikties E-rēķinam ir iespējams, nosūtot e-pastu uz abon.udeka@ventspils.lv, norādot vārdu un uzvārdu, pakalpojumu sniegšanas adresi un kontaktinformāciju.

Jāsamaksā līdz mēneša beigām

ŪDEKA atgādina, ka rēķina apmaksa par iepriekšējā mēneša patēriņu ir jāveic līdz mēneša beigām klientam visērtākajā veidā un vietā – ŪDEKAS maksājumu pieņemšanas vietās, jebkuras bankas filiālē, internetbankā vai citā komunālo maksājumu pieņemšanas vietā. Jāatceras, ka, veicot maksājumu, obligāti jānorāda rēķina numurs, klienta kods, pakalpojumu saņemšanas adrese un rēķinā norādītā Summa apmaksai. Ja rēķina apmaksu nav izdevies veikt norādītajā apmaksas termiņā, nevajadzētu satraukties, jo līgumsodi jaunās kārtības ieviešanas sākumposmā par to netiks piemēroti. Vienīgi – šādos gadījumos jāņem vērā, ka nākamajā rēķinā laikus nesamaksātā summa parādīsies pie sadaļas Parāds, jo, sagatavojot rēķinu, tiek ņemti vērā maksājumi, kas veikti līdz rēķinā norādītā pakalpojuma saņemšanas mēneša beigu datumam (piemēram, ja pakalpojuma saņemšanas mēnesis ir 2016. gada februāris, tad, sagatavojot rēķinu, tiek ņemti vērā veiktie maksājumi līdz 2016. gada 29. februārim). Tāpat ŪDEKA atzīmē, ka, veicot maksājumus pēdējā kalendārā mēneša dienā NE tiešajos kapitālsabiedrības bankas kontos (tiešie konti: Swedbank, SEB banka, DNB banka un Citadele), var paiet vairākas dienas līdz maksājuma nokļūšanai ŪDEKAS kontā, līdz ar ko maksājums var tikt saņemts tikai nākamajā mēnesī un rēķinā netikt atspoguļots.

ŪDEKA vērš uzmanību, ka jaunā norēķinu kārtība joprojām ir tikai tās sākumposmā un – kā jau pie visa jaunā – pie tās ir jāpierod, tā jāvērtē un jāuzlabo. ŪDEKA aicina klientus būt saprotošiem un iecietīgiem šajā pārejas periodā un pēc iespējas vairāk izmantot elektronisko saziņas veidu – e-pastu, rakstot savus jautājumus un ieteikumus uz abon.udeka@ventspils.lv (jānorāda kontaktinformācija), kā arī, sazinoties telefoniski, nebaidīties atstāt ziņu automātiskajā atbildētājā – jums noteikti atzvanīs tuvākajā laikā.

ŪDEKAS kolektīvs novēl ventspilniekiem jaukas un  krāsainas Lieldienas, un, gatavojot ūdeni Lieldienu olu vārīšanai, atcerieties arī ieliet krāna ūdeni glāzē un  atveldzēties – ūdens ir svarīgs cilvēka organismam, un mūsu pilsētā tas ir tīrs un garšīgs!

Lasi vēl

Komentāri (2)

 • 0
  qwerty 21.03.2016, 10:30:05

  Prieks par jaunievedumiem un pretī nākšanu klientiem , izveidojot klientu apkalpošanas vietu kreisā krastā.
  Vēl viens uzņēmums ,tiesa tas nav pakļauts pašvaldībai , īstens monopolists, ar savu abonentu daļas atrašanās vietu ir ļoti neērts veciem ļaudīm. Tas ir LPG.

 • 0
  Ventspilniece 21.03.2016, 11:57:04

  Krāna ūdeni atsāksim dzet tad,kad beigs tecēt sulas.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: