Turpinot realizēt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta”, būvdarbi pilsētā rit pilnā sparā, nule kā uzsākti būvdarbi vēl vairākos ielu posmos.

Realizējot ūdenssaimniecības projektu, šogad paredzēts veikt šīs projekta kārtas noslēdzošos būvdarbus pavisam kopā 14 objektos. Šobrīd darbi pabeigti divos no tiem – Pionieru ielā, kā arī sadzīves kanalizācijas tīkla rekonstrukcija nekustamajos īpašumos Saldus ielā 3 – Lidotāju ielā 20, savukārt jau iepriekš uzsāktie būvdarbi joprojām risinās objektos - Inženieru ielā (Vasarnīcu - Dzeņu), Pļavas ielā (Putnu- Inženieru) un Ostgalā - Līvu (Vasarnīcu-Zvejnieku), Kapteiņu (Līvu–Valdemāra) ielās.

Nule kā sākušies būvdarbi arī Mazirbes, Kapteiņu (Līvu–Kroņa), Austrumu, Zvejnieku, Sanatorijas (P. Stradiņa - Sanatorijas nr. 2) un Kuldīgas (Lauku – Brīvības) ielās. Savukārt, lai uzsāktu būvdarbus atlikušajos šajā gadā paredzētajos objektos – Sporta ielā un sadzīves kanalizācijas kolektora renovāciju Jūras ielā (Kuldīgas–Brīvības), pašlaik aktīvi tiek veikti visi tam nepieciešamie sagatavošanās darbi.

Minētajos ielu posmos tiek veikta maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, kā rezultātā tiek samazināti ūdens zudumi, novērsta gruntsūdeņu ieplūde kanalizācijas sistēmā, kā arī notekūdeņu noplūde gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem, savukārt Sanatorijas ielā tiek veikta ūdensvada un kanalizācijas atzaru izbūve, kas nodrošinās esošajām mājsaimniecībām iespēju pievienoties centralizētajai sistēmai.

Būvdarbus minētajos objektos kopā par 1,81 milj. latu (bez PVN) veic pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” un SIA „Ostas celtnieks”, kas tiesības veikt būvdarbus ieguva atklātā iepirkumu konkursā.

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” aicina iedzīvotājus, kuri plāno savus īpašumus pieslēgt pilsētas maģistrālajam ūdensvada un kanalizācijas tīklam, laikus vērsties uzņēmuma Tehniskajā daļā, lai laicīgi nokārtotu nepieciešamos dokumentus darbu veikšanai.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: