Turpinot realizēt Ūdenssaimniecības attīstības projektu vairākās kārtās, pašvaldības SIA „ŪDEKA” šobrīd strādā pie trim iepirkumu procedūrām projekta III un IV kārtas ietvaros.

Realizējot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta”, tā sākuma posmā veikto iepirkumu rezultātā ir izdevies ieekonomēt finansējumu 0,9 milj. Ls (bez PVN) apmērā. Ieekonomētais finansējums devis iespēju veikt ūdenssaimniecības sakārtošanu papildus septiņos objektos 2013. gadā, izbūvējot 1,14 km maģistrālā ūdensvada un 1,17 km kanalizācijas tīklu.

 

Projekta III kārtas ietvaros šonedēļ paredzēta iepirkuma izsludināšana par būvniecību minētajos papildus objektos - Mazirbes, Kapteiņu (Līvu–Kroņa iela), Austrumu, Zvejnieku, Sporta, Sanatorijas (no P. Stradiņa ielas līdz Sanatorijas ielai nr. 2) ielu posmi, sadzīves kanalizācijas kolektora renovācija Jūras ielā (Kuldīgas–Brīvības), bet nākošnedēļ paredzēts izsludināt iepirkumu par būvuzraudzību šiem objektiem.

 

Šobrīd būvdarbi uzsākti arī divos no septiņiem objektiem, par kuriem būvdarbu līgumi noslēgti jau 2012. gadā, t.i. Pionieru ielā un Saldus ielas 3 - Lidotāju ielas 22 iekškvartālā, un tuvākā laikā plānots uzsākt tīklu izbūvi arī pārējos piecos ielu posmos - Pļavas iela (Putnu – Inženieru), Inženieru iela (Vasarnīcu – Dzeņu), Kuldīgas iela (Lauku-Brīvības), Līvu iela (Vasarnīcu-Zvejnieku), Kapteiņu iela (Līvu – Valdemāra).

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir uzsākusi darbu arī pie projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta”, kā ietvaros paredzēta kanalizācijas un ūdensvada tīklu paplašināšana rajonos, kur pašreiz nav pieejami centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi.

 

Pašlaik ar Eiropas Komisiju tiek saskaņoti projekta vērtēšanas kritēriji, pēc kā tiks veikti grozījumi MK noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēka ekvivalentu lielāku par 2000””. Paredzams, ka uzaicinājumu iesniegt Projekta iesniegumu, pašvaldības SIA „ŪDEKA” varētu saņemt šā gada II ceturksnī.

 

2013.gada sākumā ir uzsākts darbs pie Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes šai projekta kārtai, paralēli notiek būvprojektu izstrāde trīs ielu posmiem Dienvidrietumu rajonā, kā arī izsludināts jauns iepirkums „Būvprojekta „Centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Krievlaukos, Ventspilī” izstrāde”, kur pretendentu pietikšanās notiks līdz 26.aprīlim.

 

Projekta IV kārtā kopā Projekta teritorijā, kurā nepieciešama tīklu paplašināšana, tiek paredzēts izbūvēt ~3,9 km maģistrālā ūdensvada un ~4 km kanalizācijas tīklu, kā arī 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Pēc šo darbu veikšanas 2014. gada beigās centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi būs pieejami 98,3 % iedzīvotāju.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: