Ar maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūves darbiem Medus (posmā no Pulkveža līdz Sārnates ielai) un Šķērsu ielās, uzsācies pēdējais darba cēliens projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” 2012. gadā plānoto būvdarbu apjomos.

Projekta, ko ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu realizē pašvaldības SIA „ŪDEKA”, mērķis ir nodrošinot līdz 100% ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārklājumu pilsētā un iespēju pilsētas iedzīvotāju lietot centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Izbūvējot 658 m ūdensvada un 236 m kanalizācijas tīkla Medus ielā posmā no Pulkveža līdz Sārnates ielai un Šķērsu ielā, pašvaldības SIA „ŪDEKA” būs vēl par soli tuvāk uzstādītajām mērķim. Darbus minētajos ielu posmos par kopējo summu 157 tūkstoši latu veiks: Šķērsu ielā – SIA „VIA”, bet Medus ielā SIA „Variants”.

 

Privātmāju iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgt savus īpašumus izbūvēto tīklu atzariem, izmantojot pašvaldības SIA „ŪDEKA” pakalpojumu – tīklu izbūve privātīpašumos. Tīklu izbūvi ir iespējams uzticēt uzņēmuma speciālistiem, noslēdzot līgumu un vienoties par šo darbu apmaksas kārtību.

 

Tīklu pieslēguma shēmas un pārējo dokumentu sagatavošana joprojām ir bezmaksas pakalpojums. Iedzīvotājiem, kuri plāno veikt tīklu izbūvi savā īpašumā, ar iesniegumu un tam pievienotiem dokumentiem (īpašuma tiesības apliecinošu dokumenta kopiju, zemes gabala plāna kopiju un ēkas inventarizācijas lietas 1. stāva plāna kopiju) jāvēršas ŪDEKAS Tehniskajā daļā (darba dienās no plkst. 8 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 17 otrdienās, trešdienās un ceturtdienās vai līdz plkst. 18 pirmdienās un plkst. 16 piektdienās), lai tālāk varētu nokārtot nepieciešamās atļaujas un saņemtu pieslēguma izbūves tehniskos noteikumus un izbūves shēmu. Papildus informāciju par tīklu izbūvi privātīpašumos var saņemt zvanot uz Tehnisko daļu pa tālruni 636 07286.

 

Papildu informācija par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta”

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” īstenošana plānota no 2010.-2013. gada beigām.

 

Projekta īstenošanas rezultātā centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi būs pieejami 97,4% ventspilnieku (pašreiz centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi ir pieejami 93,4% iedzīvotāju). Šis pieaugums tiks sasniegts, jo plānota jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pilsētas privātmāju rajonos Gāliņciemā, Kurpniekciemā, Žāžciemā - Krēķciemā, Čikstiņciemā, Jāņciemā, un Zaķciemā.

 

Projekta ietvaros plānota arī ūdensvada tīklu rekonstrukcija, lai samazinātu ūdens zudumus, kā arī sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – lai novērstu gruntsūdeņu ieplūdi kanalizācijas sistēmā un notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem.

 

Projekta ietvaros kopumā paredzēta maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve gandrīz 38 km garumā, kā arī maģistrālo tīklu atzaru izbūve uz privātīpašumiem 11 km garumā.

 

Kopējās izmaksas projekta III kārtai plānotas 10,4 miljonu latu apmērā (ar PVN). No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda piesaistīti 7 miljoni latu, savukārt pārējos līdzekļus nodrošinās pašvaldības SIA „ŪDEKA” - finansējot pievienotās vērtības nodokļa nomaksu un piesaistot ilgtermiņa kredītu projekta līdzfinansēšanai.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: