Izglītības kvalitātes valsts dienests pēc divus mēnešus ilgušās pārbaudes akreditējis Ventspils hokeja sporta skolas īstenotās profesionālās ievirzes programmas, kas bija pēdējais solis, lai jaunā mācību iestāde sāktu darbu.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, kvalitātes vērtēšanu nācās veikt attālinātā režīmā, un to darīja ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā. Izglītības iestādes darbības kvalitāte tika vērtēta četrās jomās un 12 kritērijos, nosakot vērtējuma līmeņus. Komisija ļoti atzinīgi novērtēja skolas materiāli tehnisko bāzi, mācīšanas un mācīšanās procesu, kurā tiek pielietoti IT risinājumi (Hockey Coach Vision, Coach Eye), un moderno fizioterapijas centru, kurā ar Ventspils pašvaldības finansiālo atbalstu izglītojamie bez maksas var saņemt kvalitatīvus un modernus fizioterapijas pakalpojumus. Ekspertu komisijai bija arī ieteikumi. Piemēram, atcerēties, ka licencēto izglītības programmu mācību plānos ir noteikts kontaktstundu skaits mācību nedēļā un satura sadalījums mācību priekšmetos, kā arī mērķtiecīgāk virzīt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Ventspils Hokeja savienība, kas pagājušajā gadā pārņēma jauno hokejistu trenēšanu mūsu pilsētā, jau martā reģistrēja arī hokeja skolu – profesionālas ievirzes izglītības iestādi. Toreiz Izglītības kvalitātes valsts dienests jauno hokeja skolu reģistrējis izglītības iestāžu reģistrā un licencējis 20V un 30V programmās. 20V programma ir domāta audzēkņiem līdz devītajai klasei, bet 30V – vidusskolēniem un vecākiem jauniešiem. Tagad tās akreditētas līdz 2027. gadam, tāpēc Ventspils hokeja sporta skolas darbībai vairs nav nekādu šķēršļu. Kopā ar izglītības iestādes darbības kvalitātes novērtēšanu tika novērtēta arī iestādes direktora Mika Goluboviča profesionālā darbība. Akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja vadītājam nepieciešamo kvalifikāciju un kompetences un atzina, ka iestādes direktors atbilst ieņemamajam amatam.

Būtisku atbalstu jauno hokejistu treniņiem un startam sniedz pašvaldība, tāpēc gandarījumu par hokeja sporta skolas attīstību izteica arī pilsētas mērs Jānis Vītoliņš: «Pašvaldība hokeja skolai šim gadam piešķīrusi vairāk nekā 250 tūkstošus eiro, un ir ļoti patīkami, ka tā sekmīgi izturējusi kvalitātes pārbaudes, ko veica Izglītības kvalitātes valsts dienests. Jāatgādina, ka šāda akreditācija ļauj arī pretendēt uz valsts atbalstu pedagogu darba samaksai.» Ar pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu izglītības iestādes darbībai tiek nodrošināta materiāli tehniskā bāze, transporta izdevumi nokļūšanai uz sacensībām un atalgojums administrācijai un pedagogiem.

Ventspils hokeja sporta skola pateicas pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem par neatlaidību un mērķtiecību šajā izaicinājumiem pilnajā laikā, kā arī par atbalstu un iesaisti sekmīgas izglītības iestādes akreditācijas procesa organizēšanā un norisē. Tāpat jaunā izglītības iestāde pateicas pieredzējušajiem kolēģiem no sporta skolas Spars un Sporta pārvaldei par sniegto atbalstu un padomiem. Protams, darbs hokeja klubā Ventspils, ar kādu nosaukumu tagad valsts mēroga mačos startē mūsu hokejisti, akreditācijas procesa laikā nav ticis pārtraukts. Vasarā notiek cītīgs treniņu darbs, tiek rīkotas treniņnometnes, bet vienā no tādām ar jaunajiem ventspilniekiem kopā darbojās arī Latvijas izlases aizsargs Uvis Balinskis un vārtsargs Mareks Mitens. Sporta skola piedāvā iespēju apgūt hokeju, un 2020./2021. mācību gadā tajā darbojas 110 izglītojamie.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: