Sekojot atkritumu apsaimniekošanas nozarei izvirzītajiem mērķiem, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mērķtiecīgi īsteno atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Ventspilī. Prasību īstenošana paredz arī aktualizēt atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai.

Atkritumu apsaimniekošanas nozare pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījusies un ieņem arvien būtiskāku lomu vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības jomā. Viens no šī brīža lielākajiem izaicinājumiem ir pāreja uz aprites ekonomiku, kas paredz izmaiņas visos aprites cikla posmos – sākot no izejvielu ieguves līdz pat produkta patēriņam un radīto atkritumu apsaimniekošanai. Nozarei ir izvirzīti mērķi attiecībā uz sadzīves atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei un apglabāšanu atkritumu poligonos.

Arī pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” pēdējo gadu laikā ir pilnveidojis atkritumu apsaimniekošanas sistēmu – gan paplašinot šķirošanai derīgo atkritumu klāstu, gan izveidojot savākšanas sistēmu jauniem atkritumu veidiem. Taču līdz ar izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas sistēmā uzņēmumam ir jāaktualizē arī Valsts vides dienesta izsniegtās atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai.

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” jau iepriekš informēja, ka patlaban izmaiņas tiek veiktas piesārņojošo darbību atļaujās, kas izsniegtas šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a. Šobrīd grozījumi piesārņojošās darbības atļaujas aktualizēšanai iesniegti arī uzņēmuma transporta mehāniskajam ceham Saules ielā 124. Tajā ikdienas saimnieciskā darbība saistīta gan ar uzņēmumam piederošo transportlīdzekļu uzturēšanu un remontu, gan ar dalīti vākto atkritumu sagatavošanu un nodošanu tālākai pārstrādei. Palielinoties iedzīvotāju iesaistei atkritumu šķirošanā, ir pieaudzis arī pārstrādei nodotais atkritumu apjoms. Tāpat rastas iespējas jaunu atkritumu veidu nodošanai un pārstrādei. Līdz ar to atļaujā nepieciešams pārskatīt transporta mehāniskā ceha teritorijā apsaimniekojamo atkritumu veidus, apjomus un atļautās darbības. Piemēram, izmaiņas paredz, ka teritorijā Saules ielā 124 turpmāk varēs šķirot jaukto iepakojumu, kas savākts no pilsētā izvietotajiem dzeltenajiem konteineriem, atdalot pārstrādei derīgās atkritumu frakcijas no kurināmā ražošanai izmantojamiem atkritumiem. Tāpat atļauja ir papildināta ar dažāda veida iepakojumu (stikls, kompozītmateriālu iepakojums u.c. ) apsaimniekošanas iespējām.

Minētās izmaiņas piesārņojošās darbības atļaujā kopumā vērtējamas kā nebūtiskas, jo uzņēmuma darbības rezultātā ietekme uz vidi nepasliktināsies un iedzīvotājiem šo izmaiņu rezultātā atkritumu apsaimniekošanas kārtība nemainīsies.

Uzziņai

Iedzīvotāji tiek aicināti uzzināt par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas nozarē, apmeklējot pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mājaslapu www.vlk.lv, kā arī sekojot informācijai uzņēmuma sociālo tīklu kontos. Plašāk par izmaiņām piesārņojošo darbību atļaujās var uzzināt Valsts vides dienesta mājaslapā www.vvd.gov.lv. Savukārt jautājumos par atkritumu apsaimniekošanu Ventspilī iedzīvotāji aicināti zvanīt pa tālr. 63626920 vai rakstīt uz e-pasta adresi vlk@ventspils.lv.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: