Trešdien, 2024. gada 7. februārī, plkst. 14.30 Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes ''Ventspils Komunālā pārvalde'' (turpmāk – Pārvalde) telpās Užavas ielā 8, Ventspilī, notiks mutiskā izsole ar augšupejošu soli par tiesībām veikt koku izciršanu un iegūtās koksnes realizāciju Pārvaldes norādītajos zemes gabalos.

Ventspils pašvaldība izsola tiesības veikt koku izciršanu un iegūtās koksnes realizāciju Ventspils pašvaldībai piederošos īpašumos ar kadastra numuru 27000330316, 27000330324, 27000330314.

Izsoles dalībniekiem jāpiesakās izsolei līdz 2024. gada 05. februārim plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu Pārvaldē, Užavas ielā 8, 3.stāvā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00, vai iesniedzot to elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisku parakstu apliecinātus Izsoles noteikumos 4. punktā minētos dokumentus uz e-pastu: kom.parvalde@ventspils.lv. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta hronoloģiskā secībā (hronoloģiskā reģistrācija) un tā tiek uzsākta nākamajā darba dienā pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Ventspils valstspilsētas portālā https://www.ventspils.lv/izsoles/ un Ventspils vietējā laikrakstā “Ventas Balss”.

Dalībniekiem pirms izsoles, līdz reģistrācijas beigu termiņam (2024. gada 5. februāra plkst. 17:00) jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) apmērā no izsoles noteikumos noteiktā izsoles priekšmeta sākuma cenas, to ieskaitot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” reģ. Nr. LV 90000088935 kontā: Nr. LV45RIKO0000082964753, AS Luminor Bank, ar norādi “Izsolei – Augošo koku ciršanas tiesības Ventspilī”.

Izsolē var piedalīties visi pretendenti, kuri iesnieguši pieteikumu un nepieciešamos dokumentus Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, kārtībā un iemaksājuši noteikto nodrošinājuma naudu.

Sīkāk ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties https://www.ventspils.lv/izsoles/

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    Kriska 24.01.2024, 11:36:10

    Auuuu, Ventas balss!! Dīvreiz vienu un to tašu

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: