Jau vairāk nekā divi tūkstoši cilvēku ir parakstījušies pret divu jaunu vēja parku būvniecības ieceri Ventspils novada Tārgales un Popes pagastā.

Aptuveni 1300 paraksti ir savākti klātienē vairākās parakstu vākšanas vietās Ventspils pilsētā un novadā, kā arī caur aktīvistiem, kuri parakstus vākuši individuāli. Savukārt vairāk nekā 800 iedzīvotāji pret vēja parkiem parakstījušies sabiedrības iniciatīvu portālā ManaBalss.lv. Parakstu vākšana vēl turpinās.

Parakstu vākšanā aktīvi iesaistās arī Ventas Balss redakcija un tās darbinieki. Tāpat laikraksts savus lasītājus regulāri informē par vēja parku projektiem, to attīstības gaitu un ietekmi. Redakcijas reklāmas nodaļā ir izveidots parakstu vākšanas punkts, un nodaļas darbinieces stāsta, ka lielākā daļa iedzīvotāju jau mērķtiecīgi nāk uz redakciju parakstīties pret. Ventspilnieki nevēlas tos monstrus pie pašas pilsētas, bet novada iedzīvotāji – pie savām dzīvesvietām novadā. Atnākušie jau ir informēti par šiem projektiem, un viņus tīri cilvēcīgi uztrauc vēja turbīnu negatīvā ietekme uz cilvēkiem, dzīvniekiem, vidi un dabu. Parakstīties pat nākušas iedzīvotāju grupas. Mazāk informētie vaicā, cik daudz un kur šīs turbīnas atradīsies, un, kartē ieraugot iezīmētās vēja parku vietas, ir šokā par grandiozajiem plāniem. Daudzi situāciju īsti nebija aptvēruši un ņem kartes uz mājām, lai saviem kaimiņiem un tuviniekiem varētu parādīt, kur šīs turbīnas plānots būvēt un kā tas viņus ietekmēs.

Viena no parakstu vācējām, tārgalniece Jana Berka novērojusi, ka visbiežāk cilvēki ir ļoti pārsteigti par vēja parku iecerēm un nav bijuši lietas kursā, kādas milzīgas izmaiņas ir plānotas viņu dzīves telpā. Viņi arī nav informēti par to, kādu kaitējumu tas radīs viņu dzīvēs, un nav zinājuši, ka viņiem ir iespēja izteikt savu viedokli un ietekmēt šo projektu virzību. Berka atklāj, ka Tārgales iedzīvotājiem ir visai pārliecinoša nostāja pret šiem projektiem, jo viņi jau tagad saskaras ar esošo Platenes vēja turbīnu mirgošanu, kas traucē iedzīvotāju vakara atpūtu un naktsmieru. Kad izskanējusi pirmā informācija par šiem jaunajiem projektiem, daudzi Janai zvanījuši un interesējušies, ko darīt, lai to novērstu, kur var parakstīties.

Berka norāda, ka tie ir ļoti milzīgi projekti, kas nozīmīgi ietekmēs iedzīvotāju dzīvi, tādēļ nav izprotama novada pašvaldības līdzšinējā taktika par šiem projektiem atklāti nediskutēt ar sabiedrību, nenoskaidrot viņu viedokli, bet vien ķeksīša pēc sarīkot pēc iespējas klusāku sabiedrisko apspriešanu par detālplānojuma izstrādi, pat plašāk neinformējot iedzīvotājus par šo detālplānojumu mērķiem. «Mums tas liek domāt, ka iedzīvotāju intereses nav pirmajā vietā. Man kā iedzīvotājai tas nav pieņemami,» uzsver Berka. Gan viņa, gan citi iedzīvotāji, kuri ir parakstījušies pret vēja parku būvniecības plāniem, cer, ka Ventspils novada dome sapratīs, kā labā viņi strādā, un ka viņiem ir jāaizstāv iedzīvotāju intereses. Cilvēki cer, ka viņu ievēlētie pārstāvji ieklausīsies iedzīvotāju viedoklī un ekonomiskie ieguvumi neaizēnos viņu vajadzības pēc kvalitatīvas dzīves vides. Jana uzskata, ka līdz šim savāktie divi tūkstoši parakstu – tas ir ļoti daudz. Viņa ir pārliecināta – ja nebūtu Covid-19, kas stipri ierobežo cilvēku sabiedriskās aktivitātes, parakstu skaits būtu vēl lielāks.

Nepatīkami pārsteigti par grandiozajiem projektiem ir arī daudzi ventspilnieki, tai skaitā Pārventas iedzīvotāji. Parakstu vācēja, Robežu ielas iedzīvotāja Jana Brūvere stāsta, ka daudzi ir pārsteigti, cik tālu jau šie projekti ir pavirzījušies, un interesējas, vai pastāv iespējas tos apturēt. Daļa iedzīvotāju vēl neapzinās visus riskus un negatīvos aspektus, ko tie radīs, taču lielākā daļa tomēr to saprot un zina. Arī daudzus Pārventas iedzīvotājus ļoti traucē Platenes ģeneratori, it īpaši to mirgošana tumsā. «Ja turbīnas sabūvēs arī tepat pāri laukam, mūsu acu priekšā – tas būs vēl briesmīgāk,» uzsver Brūvere, norādot, ka Robežu ielas iedzīvotāji par to ir ļoti satraukti, tai skaitā uztraucoties par savu veselību, kurai kaitējumu radīs turbīnu radītās vibrācijas. Arī pārventnieki cer, ka novada deputāti ieklausīsies iedzīvotāju viedoklī. Brūvere uzskata, ka pašvaldības pārstāvjiem ir jābūt ar zaļāku domāšanu, jo šo projektu dēļ tiks izcirsti meži, apkārtējā vidē tiks izbūvēti milzu betona pamati, izpostot dabu, kā arī tiks kaitēts putniem. Turklāt cilvēki neiegūs arī ekonomiski, jo būs jāmaksā obligātā iepirkuma komponente.

Viens no aktīvistiem pret vēja parku būvniecību ir arī tārgalnieks Dāvis Zelmenis, kurš tāpat kā citi parakstu vācēji ievērojis, ka lielākā daļa cilvēku ir nepatīkami pārsteigti par šīm iecerēm. Viņš stāsta, ka daļai iedzīvotāju ir divējāda attieksme – viņi ir par attīstību, taču nav mierā, ka tā notiek tik tuvu viņu dzīvesvietām. Savukārt tie cilvēki, kas ir palasījuši pētījumus un papētījuši citu valstu iedzīvotāju pieredzi, ir visai kategoriski pret vēja parku būvniecību.

Dāvis atklāj, ka uz savas ādas jau pilnā mērā ir izjutis Platenes vēja parka negatīvo ietekmi. Tostarp ikdienā viņu traucē mirgošana, kā arī vibrējošā spārnu vēzienu skaņa, kas īpaši dzirdama vasaras klusajos vakaros. Ir lielas problēmas ar sakariem. Viņš nomainījis vairākus pakalpojumu sniedzējus, taču nekas nav mainījies un operatori atzinuši, ka nav tādu tehnoloģiju, kas novērstu mobilo sakaru un interneta problēmas, ko rada tuvējās vēja turbīnas. Tāpat Dāvi kā mežkopi satrauc vēja parku negatīvā ietekme uz dabu. Viņš ir konstatējis, ka vēja parka apkārtnē ir mazinājušās aļņu, briežu un stirnu aktivitātes. Tāpat turbīnas kļūst par iemeslu putnu nāvei. Viņš turbīnu piekājē ir atradis beigtus putnus, tai skaitā aizsargājamo mazo ērgli. Par šiem gadījumiem viņš ziņojis Dabas aizsardzības pārvaldei.

«Cilvēki, kas parakstās, cer, ka dome viņu viedoklī ieklausīsies un vairāk diskutēs ar sabiedrību. Ir cerība, ka uzklausītas tiks visas puses un dome tomēr veiks grozījumus un nepieļaus šo parku būvniecību tik tuvu dzīvesvietām,» saka Dāvis. Arī viņš pats Ventspils novadā vēlas dzīvot līdz mūža galam, taču, ja vēja parku dēļ tiks samazināts viņa dzīves komforts, visticamāk izšķirtos par dzīves vietas maiņu. Līdzīgās pārdomās ir daudzi novadā dzīvojošie.

Jāatgādina, ka iedzīvotāju paraksti tiek vākti vienlaikus pret diviem projektiem – gan SIA 4 Wind, kas vēlas uzbūvēt vēja parku Popes pagastā, nekustamajā īpašumā Sārce, gan SIA Ventspils Wind, kas desmit vēja turbīnas vēlas izbūvēt Tārgales pagasta teritorijā, netālu no Ventspils robežas.

Ventspils novada Popes un Tārgales pagastā šobrīd jau darbojas divi vēja parki – Platenes pļavas un Lipstiņi, un ir secināts, ka izsniegtas būvatļaujas vēl trīs vērienīgu vēja parku – Ziemeļvējš, Dienvidparks un Grīvas – būvniecībai šajos pagastos. Tādēļ ir vēlme nepieļaut šobrīd izvērtēšanas un plānošanas procesā esošo vēl divu projektu īstenošanu, kas, veidojot summāro ietekmi, vēl vairāk pasliktinās dzīves vidi un kvalitāti šo pagastu un tuvējās Ventspils iedzīvotājiem. Abos vēja parku projektos plānots uzsliet vienas no pasaulē augstākajām vēja turbīnām (augstumā līdz 240–250 m), kas atrastos uz sauszemes. Šobrīd notiek abu projektu ietekmes uz vidi novērtējums. Ir konstatēts, ka sabiedrība kopumā ir maz informēta par plānotajiem vēja parkiem un to iespējamo negatīvo ietekmi. Tostarp Ventspils Wind projekta sākotnējā sabiedriskā apspriešana Covid-19 dēļ notika attālināti, un tika iesūtīts tikai viens jautājums. Šobrīd notiek šī projekta atkārtota sākotnējā sabiedriskā apspriešana, jo vairākām vēja turbīnām ir izmainīta atrašanās vieta – tās par aptuveni kilometru ir pavirzītas tuvāk Ventspilij. Savāktie paraksti tiks iesniegti Ventspils novada domei un Vides pārraudzības valsts birojam, pieprasot neapstiprināt abu projektu realizāciju.

Lasi vēl

Komentāri (29)

 • -2
  Juris Orinskis 11.03.2021, 11:05:57

  Kur pilsētā ir tās parakstu vākšanas vietas? Es ar gribu parakstīties.

 • -3
  Kakadū 11.03.2021, 11:28:28

  Ventas Balss redakcijas reklāmas nodaļā ir parakstu vākšanas vieta.

 • -4
  .Panzerfaust 60 11.03.2021, 11:11:54

  Lai pārceļ tos monstrus uz Puzes pagastu.Tuvāk "Vecupēm".Tas īpašums,iespējams,daļēji tiks konfiscēts tā kā tā.

 • -11
  Tīģeris 11.03.2021, 13:59:33

  Cik Latvietis ir skaudīgs .

 • -4
  tiešām suns 11.03.2021, 11:20:05

  mēs esam bezpalīdzīgi kur vien nesaskaramies .ļoti žēl cilvēkus kurus tas skar.protams ka tas sabojās jūsu dzīvi neatgriezeniski.tomēr cerība mirst pēdējā.apmēram tā.

 • -5
  Kakadū 11.03.2021, 11:41:07

  Es no tā visa secinu tikai vienu – daži atbildīgie Ventspils novada deputāti ir uzpirkti un bīda šos projektus par katru cenu. Es tikai nesaprotu vienu – vai Ventspils pilsētas domei šeit nav nekādas teikšanas? Šie ģeneratori taču ietekmēs visas pilsētas iedzīvotājus, vēl jo vairāk tagad, kad tie pavirzīti par kilometru tuvāk Ventspilij. Vai Ventspils pilsētas domes deputāti neko nedarīs lietas labā, lai aizstāvētu savus iedzīvotājus, kuriem vakara un nakts stundās būs jācieš no turbīnu midžināšanas, infraskaņām, ainavas degradācijas un citiem „priekiem” ?? Turpat blakus ir Būšnieku ezers, kas lepojas ar dažādām putnu sugām. Pēc šiem ģeneratoriem tur neviena putna nebūs!!!

 • -1
  ventspilnieks 36,7 11.03.2021, 11:51:36

  Putni jau sen kā nav. Tas ir LVM intensīvas ciršanas rezultātā, kad pamežs - barības bāze, tiek pamests zem riteņiem.
  Pēdējā laika notikumi liek saprast vb aktivitāti šai lietā ;)

 • -3
  Kriska 11.03.2021, 12:39:11

  Neceriet, ka ieklausīsies. Ne pirmā reize- savāc parakstus, bet pšik sanāk

 • -7
  Kriska 11.03.2021, 12:42:12

  Orinska kungs, Jūs taču esat liepājnieks. Kāda daļa Jums par Ventspili?

 • -1
  Juris Orinskis 11.03.2021, 14:05:23

  Žurcēn, jau kopš 2003.g. esmu Ventspilnieks. Lielākā puse darba mūža šeit pavadīta.

 • -6
  .Guntis6060. 11.03.2021, 22:11:39

  Ventspilnieki ir tie kuri dzimuši,auguši Ventspilī ,nevis atbrauc dzīvo gadus 10. Tad jausanak ka tie tumšādas basketspelētāji arī ventspilnieki ? Tad jau esi Liepājas,dzimtās puses nīdejs.Izdzina laikam no turienes ja? LAikam par daudz muldēji,ka sāka klapēt un bij jāmūk.Dumiķs tu i.

 • -2
  macro-x 11.03.2021, 15:23:12

  3000 ir galigi nekas, ja vēja parki var izdzīvot par biržas cenu, tad lai tik būvē. Plus tak jāsāk domāt arī par būvniecību jūrā.

 • -2
  Kakadū 11.03.2021, 17:35:28

  Lai tik būvē – lai tik iznīcina dabas ainavas, lai tik izcērt mežus, slaktē putnus, no meža izdzen zvērus, lai tik degradē vidi, bojā tuvējiem iedzīvotājiem dzīvi… Lai tik! Galvenais, lai daži korumpēti deputāti un daži uzņēmēji var nopelnīt…

 • -2
  Pritchetts 11.03.2021, 17:46:23

  Kakaduu, T

 • -5
  Pritchetts 11.03.2021, 17:47:56

  Tu galju veikalaa peerc un eed? par zveeriem uztraucies nabadzins. putninus nositiis vinam bet pats ar asinainu muti eed

  Zalju energiju kakaduu nevajagot, labak lai tik turpina kuupinaat un smirdeet

 • -3
  Kakadū 11.03.2021, 17:56:21

  Pritchetts, ja Tu paraktu dziļāk, tad sen jau saprastu, ka nekā tur zaļa nav!

 • -2
  Lielais Kretīns 11.03.2021, 16:37:10

  Interesanti, VB raksta tik vienas puses stāstu pa šo tēmu, interesanti kāpēc?

  Ah droši vien lielais vīrs nav iesaistīts šajā projektā, tātad, slikts projekts bez nekādām labām lietām, tik slikts.

 • 0
  Lielais Kretīns 11.03.2021, 16:39:40

  Kur ir kāds zinātnisks vērtējums par šo? Kur kādi zinātniski atzīti papīri? Neredzu tos šeit.

  Tik facebook ekspertu izskalotais viedoklis, neviena cita viedokļa neeksistē. Žēl, ka pa šo aiziet nodokļu maksātāju nauda.

 • -6
  Kakadū 11.03.2021, 17:47:13

  Kādi zinātniski atzīti papīri ir nepieciešami faktam, ka vēja ģeneratori bojā dabas ainavas? Tas jebkuram ir skaidrs, ka industriāli objekti bojā ainavu un iedzīvotāji nevēlas redzēt šādu objektu ainavas. Tāpat ir skaidrs, ka turbīnu spārni notriec putnus, jo to līķīši tiek atrasti zem turbīnām. Tāpat ir skaidrs, ka turbīnu izveidei tiks nocirsti simtiem koku, tiks ierakti milzīgi betona pamati, kurus vēlāk neviens neizvāks. Neviens zinātnieku vērtējums nepārliecinās vēja parka tuvumā dzīvojošos cilvēkus, ka viņiem netraucē ikvakara turbīnu mirgošana un, ka viņus netracina vibrācijas, ko rada šie vēja parki. Neviens zinātnisks atzinums nepārliecinās cilvēku, kurš ir izvēlējies dzīvot laukos klusumā, ka viņš tomēr grib dzīvot vibrējošu objektu tuvumā, jo daži uzņēmēji tā vēlas.

 • -5
  Pritchetts 11.03.2021, 17:50:43

  Pasaule negriezhas ap aivanaam kuras Latvijaa ir padaudz. A vot ap energiju gan daudz kas griezhas. Tas ka dazhiem bus japaciesh taa ir dala no projekta, visiem neizpatiksi ar biznesu. Bet beidz p*st projektu ar savaam emocijaam un go green ka saka

 • -2
  Lielais Kretīns 11.03.2021, 19:04:19

  Pa putniem:
  Ja jau ir fakts, tad jau tas ir pierādīts un atzīts, tātad, kas liedz VB padalīties ar faktiem, nevis cilvēku viedokļiem?

  Pa mežu:
  Latvijā, ir koku pieaugums, katru gadu izaug vairāk koku nekā tiek nocirsti. Fakts:
  https://www.zemeunvalsts.lv/documents/view/087408522c31eeb1f982bc0eaf81d35f/Infografika%20Me%C5%BEa%20nozares%20skait%C4%BCi%20un%20fakti%202020.pdf

  Pa ainavu:
  Tas ir tikai viedoklis, manuprāt ar vēja turbīnām ainava tikai uzlabosies un būs kaut kas interesantāks nekā mežs

  Par cilvēkiem:
  Ko tad, lai saka tie kas dzīvo pie ostas, ka visa māja dreb, ka kuģis brauc garām, vai tie kas dzīvo pie lielceļiem, vai tie kas dzīvo pie dzelsceļa sliedzēm? Ir vairāki risinājumi, kas nemaksā tik dārgi, piemēram aizskari, vai labāka mājas izolācija.
  Ja negribas biški investēt naudu aizskariem, tad lai cilvēks pārvācās un miers.

 • -2
  Kakadū 11.03.2021, 22:12:33

  Vai tad cilvēku viedokļi nav svarīgi? Manuprāt, ir ļoti svarīgi uzzināt, ko domā cilvēki un kā viņi jūtas!
  Cilvēkus neinteresē vidējā meža statistika Latvijā, viņus interesē mežs viņu dzīvesvietas apkārtnē.
  Jā, varbūt garāmbraucot šāda ainava arī šķiet interesanta, bet, ja cilvēks dzīvo laukos un mājas tuvumā uzbliež desmit rotējošus, vibrējošus, trokšņojošus, mirgojošus ģeneratorus, kas ir aptuveni 100 stāvu māju augstumā (250 m augstus), tad ir grūti iedomāties lauku cilvēku, kuru tāda industriāla „ainava” iepriecinātu!
  Un kāpēc gan cilvēkam būtu jāinvestē līdzekļus mājas izolācijai vai aizkariem? Piemēram, pie Platenes dzīvojošie saka, ka nekādi biezie aizkari nepalīdz. Tāpat tā mirgoņa nāk mājās iekšā! Un jums tiešām šķiet, ka lauku cilvēks no rīta līdz vakaram sēdēs savā izolētajā un bieziem aizkariem nodrošinātajā mājā? Nē, viņš rosīsies ārā un būs spiests „baudīt” rotoru dūkoņu.

 • 0
  Lielais Kretīns 12.03.2021, 06:09:19

  Man žēl, ka neesi sapratis mana komentāra domu. Protams iedzīvotāju viedoklis ir svarīgs, bet tā nav vienīgā lieta, ko šajā projektā vajadzētu ņemt vērā. Kā arī šajā rakstā ir tikai viedoklis "pret" un nav uzrunāts neviens cilvēks, kurš ir par. Tādu ir, pat Tārgalē dzīvojot netālu no esošajām turbīnām. Citāts: "Es neparakstīšos par šo, jo ilgu laiku jau dzīvoju un esmu apradis, mirkšķinošās gaismas mani netraucē, nezinu kāpēc cilvēki cepjas par to."

  Ko viņi iesāks, ka izbūves automaģistrāli, ko valdība cer izdarīt līdz 2035 gadam? Tur ne tikai būs koki jāzāģē, bet gan arī kādam jāpārvācās.

  Diskusija ir laba lieta, tikai to vajag attēlot presē no abām pusēm, nevis tikai vienas, tur ir tā būtība, kāpēc vispār rakstu. 3k parakstu ir neliela daļa no Vpils vai Vpils novada iedzīvotājiem

  Kā arī kaut kāds enerģijas resurs mums ir jābūt. Ogles nevar dēļ eiropas, saules enerģija ziemā ir neizdevīga, atom eleketro negribam, hidro negribam, bet kaut kur tai elektrībai ir jānāk

 • -4
  Kakadū 11.03.2021, 17:54:41

  Lai būvē jūrā, nevis lien cilvēkiem sētās ar pasaulē lielākajām turbīnām, kas šobrīd atrastos uz sauszemes. Citur tādas būvē tālu no apdzīvotām vietām, bet mūsu bāleliņi tik grib visiem pakalpot, nerēķinoties ar iedzīvotāju interesēm.

 • -3
  Kakadū 11.03.2021, 17:55:26

  Tas bija komentārs Pritchettam.

 • -4
  STOPVACZISM 11.03.2021, 18:06:15

  Pasaulē sākas problēmas ar veco rotoru nomaiņu un tiek veidotas milzu rotoru kapsētas.
  Ļoti ekoloģiski, vai ne?)))
  Šoziem "zaļās enerģijas" valstīs bija smagas problēmas ar elektroenerģijas piegādi, ( un uzkāpa tās cena biržā) un siltuma ražošanu. Lāpstiņas pārklāja ledus un saules paneļus - sniegs.
  Sāk pa šuvēm jukt mulķīgā zaļuma ideoloģija, ne?))
  Atomenerģiju vajag!

 • -1
  Lielais Kretīns 11.03.2021, 19:11:08

  Wo, atomenerģija, reals risinājums un ļoti labs Latvijas atrašanās vietai, nav ne katastrofu, ne zemestrīces. Tādu vajag uzcelt pēc mūsdienu standartiem, bet redz. Ir problēma. Cilvēki tādu negrib, jo no simtiem staciju 3 uzsprāga. Viena bija padomju laiku stacija, viena cieta no vienas no visstiprākajam zemes trīces un cunami pasaulē, bet trešā bija komunikācijas kļūda.

  Pat ja kaimiņvalsts uzceļ uz reiz ir spiediens no Lietuvas, lai nepērk enerģiju no tās, jo redz viņiem bail.

  Nevienam neinteresē cik drošas ir modernas atomelektrostacijas, jo ir jau iebaidīti, tātad, atliek vien tik vēja ģeneratori un saules paneļi.

 • -1
  tiešām suns 12.03.2021, 10:43:34

  mēs jau visi saprotam kas lietas bīda ļoti šaurs cilvēku loks kuri no tā barosies.bet pamēģiniet to apstādināt.putni nu gan mums vēl ir.to nevar noliegt .taču pēc jaunam turbīnām būs negativas izmaiņas.tāpat arī cilvēkiem.interesanti būtu uzzināt cik tuvu savām mājām viņi ir ar mieru tās uzbūvēt.apmēram tā.

 • -1
  Janis Zvejnieks 12.03.2021, 16:34:19

  https://www.facebook.com/photo?fbid=2913174852337349&set=a.1405783969743119

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: