Vispusēja, gudra, izpalīdzīga, lieliska kolēģe, atjautīga, draudzīga, zinātkāra un mīloša – tāds ir nefroloģes Lindas Mičules dzīves gājums, kurš 11. novembra aukstajā rudens rītā ir noslēdzies.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un darba kolēģiem.

2006. gada 2. janvārī Dr.Mičule uzsāka darbu Ventspils slimnīcā (no 2010. gada 30. aprīļa SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”), pildot nefrologa un internista pienākumus. 2008. gada rudenī, esot Hemodialīzes nodaļas vadītājas amatā, pēc Lindas iniciatīvas tika uzsākta peritoneālā dialīze. No 2010. gada Linda papildus veica Hemodialīzes nodaļas vadītājas un nefrologa darbu arī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas filiālē Talsos. No 2015. gada oktobra līdz 2017. gada augustam Linda Mičule bija Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas galvenā ārsta vietniece medicīniskā darba kvalitātē, bet valdes locekle - galvenā ārste no 2017. gada septembra līdz 2020. gada martam. 2016. gada 28. septembrī SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” Ventspils slimnīcas Hemodialīzes nodaļā svinīgi atklāts Kurzemes Nieru aizstājējterapijas centrs, kurā tiek ārstēti ne tikai pieaugušie, bet arī bērni, t.sk. zīdaiņi. Salīdzinot ar Hemodialīzes nodaļas atvēršanu 1994.gadā, kad tika veikti 89 hemodialīzes seansi gadā, šobrīd skaits sasniedz 6100.

Pateicoties Dr.Mičules organizatoriskajām prasmēm un profesionalitātei, vairāk kā 70 pacientiem veiktas sekmīgas nieres transplantācijas operācijas, vairāki pacientu tuvinieki motivēti kļūt par dzīvajiem nieres donoriem, bez tam jāuzsver, ka Centra paciente bija arī pirmā dzīvas krusteniskās TX recipiente Latvijā. Hemodialīzes nodaļā medicīnisko palīdzību saņēmuši ne tikai pacienti no visas Latvijas, bet arī tādām pilsētām kā Losandželosa, Prāga, Maskava, Oslo, Amsterdama un citas. Iepriekš daktere strādājusi Latvijas Transplantācijas centrā, turklāt no 2015. gada līdz šim bijusi arī transplantācijas koordinatore Kurzemē. Linda aizsāka medicīnas tūrismu ārvalstu nefroloģiskajiem slimniekiem Latvijā. Linda mīlēja, cienīja savas nodaļas kolektīvu un ikdienā kolēģes dēvēja par čaklajām bitītēm.

Nieru slimību pacientiem hemodialīzes procedūras slimnīcā tiek veiktas trīs reizes nedēļā 4 stundu garumā, tādēļ viņiem nodaļa un personāls ir gluži kā otrās mājas un ģimene. Tieši šī iemesla dēļ, katru gadu Linda organizēja svētkus pacientiem un arī kolēģiem, kopā tika svinēti Ziemassvētki un netika aizmirstas dzimšanas un vārda dienas. Redzēt Lindu nākam ar ziedu klēpjiem nebija neierasta lieta.

Lindas ieguldījums nieru aizstājējterapijas attīstības veicināšanai bija viņas sirdsdarbs un to novērtējuši arī neskaitāmi daudz viņas pacientu katru gadu publikācijās medijos, laikrakstos un sociālajos tīklos. Ventspilī par profesionalitāti, sirsnību, iejūtību un citām mediķim svarīgām īpašībām nefroloģe Linda Mičule saņēmusi titulus „Gada kolēģis 2011”, „Gada ārsts 2012”, “Gada ārsts – 2016/2017”, kā arī Ventspils pilsētas domes Gada balvu 2018. gada augustā par ieguldījumu medicīnas pakalpojumu kvalitātes pilnveidē Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā, kā arī par augstu profesionālo kompetenci un iejūtību rūpēs par pacientiem. 2018. gadā par ieguldījumu veselības aprūpes sniegšanā pacientiem Dr.Linda Mičule saņēma Veselības ministrijas augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu.

Lindas darbs neapstājās pie nodaļas attīstības un pacientu aprūpes, viņa aktīvi iesaistījās arī jauno kolēģu apmācības procesā, apmācot rezidentus, kā arī hemodialīzes māsas Talsos, Liepājā un Kuldīgā, nesavtīgi daloties ar savā darbā uzkrāto pieredzi. Pildot galvenā ārsta pienākumus, Dr.Mičule sekmīgi un ar lielu entuziasmu iesaistījās cilvēkresursu piesaistē un jaunu ārstniecības metožu ieviešanā. Linda vienmēr deva padomus un izpalīdzēja darba gaitās praktiski, ikdienas darbā rosināja uzlabojumus. Linda regulāri paaugstināja savu kvalifikāciju dažādos kursos un semināros specialitātē, kā arī apmeklēja nefrologu asociācijas sēdes gan mūsu valstī, gan ārpus tās robežām, interesējās par jaunākiem sasniegumiem nefroloģijā un pediatrijā. Un būtiskākais, ar savām zināšanām dalījās pieredzē ar citu profilu speciālistiem, gatavojot un lasot lekcijas par aktualitātēm un jaunāko nieru slimību ārstēšanā, tādējādi paplašinot zināšanu loku arī saviem kolēģiem.

Mūsdienu mainīgajos darba apstākļos Linda strādāja ar jaunākajām medicīnas tehnoloģijām: hemodialīzes iekārtām, hemodiafiltrācijas iekārtām, automatizētās peritoneālās dialīzes iekārtām, kā arī apguva jaunākās nieru aizstājējterapijas metodes, t.sk. nieru aizstājējterapiju ar hemabsorbcijas metodi pacientiem ar multiorgānu mazspēju. Linda bija progresīvi domājoša ārste. Viņa organizējusi ārstu un māsu zinātniskās konferences, piemēram, “Transplantācijas likumdošana un donoru menedžments”, “Grūtniecība un nieres”, “Anēmijas skola”, “Hepatorenālā skola”, kā arī pati uzstājusies ar dažādiem medicīniska rakstura un praktiskiem priekšlasījumiem ārstiem, māsām un pacientiem. Linda Mičule sagatavojusi informatīvus materiālus - bukletus “Hiperfosfatēmija”, “Uztura pamatprincipi pacientiem ar nieru slimībām”, bijusi līdzautore 2008. gadā izdotajai grāmatai “Nieru transplantācija”, sarakstot nodaļu “Peritoneālās dialīzes pacientu sagatavošana nieru transplantācijai”. Vairākkārt publicēti viņas zinātniski pētnieciskie raksti Latvijas profesionālajos medicīnas žurnālos.

Ņemot vērā Dr. Lindas Mičules profesionālo un nesavtīgo darbu, nefroloģijas attīstīšanu Ventspilī un visā Ziemeļkurzemes reģionā, esam pateicīgi par doto iespēju strādāt kopā ar tik profesionālu speciālistu un labu draugu.

Linda ir un paliks mūsu kolēģu un pacientu sirdīs!

Lasi vēl