2020. gada 17. novembrī no plkst.13.30 Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes ''Komunālā pārvalde'' telpās Užavas ielā 8, 3.stāvā, Ventspilī, notiks pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli, biroju un kafejnīcu telpu īres nomas tiesībām Rūpniecības ielā 2.

Izsole Nr.1 - Inovāciju centra Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 biroja telpu nomas tiesību izsole. Biroja komplekss atradīsies Inovāciju centra 3. un 4. stāvā, kur nākotnē tiks radītas ne mazāk kā 70 jaunas darba vietas.

Nomas vieta

Kadastra numurs

Veids

Nomas platība, m2

Sākumcena (bez PVN 21%),

(EUR /m2)

Izsoles solis EUR

Rūpniecības iela 2, Ventspils

27000080601

Biroja telpas

1215,29

1,80

0,05

Izsole Nr.2 - Inovāciju centra Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 kafejnīcas telpu nomas tiesību izsole. Kafejnīcas telpas Inovāciju centrā atradīsies kompleksa 2.stāvā, kur nākotnē tiks radītas ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas.

Nomas vieta

Kadastra numurs

Veids

Nomas platība, m2

Sākumcena (bez PVN 21%),

(EUR /m2)

Izsoles solis EUR

Rūpniecības iela 2, Ventspils

27000080601

Kafejnīcas telpas

256,5

2,88

0,05

Izsoles dalībniekiem jāpiesakās izsolei, iesniedzot (vai sūtot pa pastu) pieteikumu Ventspils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālā pārvalde” - Ventspilī, Užavas ielā 8, 3.stāvā, 6.kabinetā pie Investīciju daļas vadītāja R.Blumberga (tālr. uzziņām 63620960), katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst.17.00, piektdienās līdz plkst.16:00, līdz 2020.gada 13.novembrim, plkst.15.00 ieskaitot.

Pretendenti var piedalīties izsolē, ja pieteikums iesniegts šajos izsoles noteikumos minētajā termiņā, noteiktā kārtībā iesniegti nepieciešamie dokumenti un iemaksāta izsoles noteiktā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles nolikumiem dalībnieki bez maksas var iepazīties, vēršoties Komunālajā pārvaldē pie Investīciju daļas vadītāja R.Blumberga, vai arī brīvi lejupielādēt:

 1. Inovāciju centra Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 biroja telpu nomas tiesību izsoles nolikums ŠEIT, nomas līguma paraugs pieejams ŠEIT.

 2. Inovāciju centra Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles nolikums ŠEIT, nomas līguma paraugs pieejams ŠEIT.

Savukārt ar būvprojektu potenciālais nomnieks var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnes pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18343.

Nomas objektu var apskatīt dabā Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. Paredzamais nomas līguma termiņš ir 20 (divdesmit) gadi, ar iespēju termiņu pagarināt.

Nomas objekta nomas tiesību pretendents var būt komersants, kurš saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu var iegūt izsolāmās nomas tiesības, ja tas uz pieteikuma iesniegšanas dienu atbilst visām šādām prasībām:

 • pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

 • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

 • pretendenta  plānotās darbības Nomas objektā atbilst Nolikuma nosacījumiem;

 • pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedzis pieteikumu dalībai izsolē;

 • pretendents samaksājis Nolikuma norādīto drošības naudu.

Inovāciju centra Rūpniecības ielā 2, Ventspilī ēkas būvdarbi un teritorijas labiekārtojums tiek veikts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, projekta “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” Nr. 5.6.2.0/19/I/003 ietvaros.

Lasi vēl

Komentāri (2)

 • -1
  Vilis Skuja XVI 03.11.2020, 13:00:13

  Labs domu grauds no "Mērnieku laikiem":
  "Tam zvirbulim, priekš kura nav vēl pat ne ola dēta, tik garu un resnu iesmu drāzt ir tīri smiekli un neprātība."

 • -1
  Mimmīte 03.11.2020, 15:12:16

  Nu vilis! Tev nobeļa prēmija!!!

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: