Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi stingrākas drošuma prasības liftiem. EM norādīja, ka patlaban liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem, nav noteiktas skaidras un viennozīmīgas drošuma prasības, kā arī nav prasība veikt šādiem liftiem padziļinātu pārvērtēšanu, ņemot vērā to lietošanas ilgumu.

"Lai arī šobrīd spēkā esošās prasības nosaka darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu liftu drošu lietošanu, taču nav specifiski definētas drošuma prasības liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem," atzina ministrijā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2017. un 2018.gadā īstenotā liftu uzraudzības pasākuma ietvaros konstatēja, ka no pārbaudītajiem 259 liftiem 159 ir konstatētas neatbilstības - 15% liftu nebija veiktas tehniskās pārbaudes, 81% no neatbilstošajiem liftiem tika konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu, bet 47% no pārbaudītajiem liftiem, kuriem bija spēkā esošā tehniskā pārbaude, tika konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu.

Ņemot vērā PTAC liftu pārbaudēs konstatēto, EM sadarbībā ar PTAC ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi".

Projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai, veselībai un īpašumam nekaitīgu liftu un cēlējplatformu lietošanu un uzturēšanu. Projektā definētas skaidrākas drošuma prasības liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem, ar mērķi palielināt drošuma līmeni visai sabiedrībai kopumā, kā arī atvieglot normatīvā regulējuma izpratni un piemērošanu iesaistītajām pusēm.

Pamatojoties uz Bīstamo iekārtu reģistra datiem, 3734 ir lifti, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem un kuriem būs jāveic drošuma un riska novēršana, lai apzinātu nepieciešamos uzlabojumus un, lai nodrošinātu atbilstību jaunajām drošuma prasībām. Liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem drošuma novērtēšana un riska novēršana būs vienreizējs pasākums, kas būs jāveic noteiktā termiņā un apjomā.

EM informēja, ka spēkā esošais normatīvais regulējums skaidri nedefinē tās cēlējplatformas, kas uzskatāmas par bīstamajām iekārtām un, ka tām jāveic tehniskā uzraudzība. Līdz ar to šobrīd iesaistītās puses interpretē dažādi regulējuma normas, kā rezultātā cēlējplatformu tehniskā uzraudzība netiek veikta pilnā apjomā. Ņemot vērā, ka šādas cēlējplatformas izmanto neaizsargātā sabiedrības daļa projektā tiek skaidri definētas tās cēlējplatformas, kurām inspicēšanas institūcijām jāveic tehniskā uzraudzība.

Patlaban sācies noteikumu projekta sabiedriskās apspriešanas posms, pēc tam tas tiks nodots starpinstitūciju saskaņošanai. Par projekta apstiprināšanu lēmums vēl jāpieņem Ministru kabinetam.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    Eclipse_Cross 28.01.2020, 15:44:17

    Brrr, uzreiz iedomājos par liftiem devenēs.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: