Pilsētas pašvaldībā jau vairākus gadus strādā ģimenes asistenti, kas palīdz ģimenēm ar bērniem, ja tās saskārušās ar dažāda rakstura problēmām. Šī sociālā pakalpojuma mērķis ir atbalstīt un stiprināt ģimenes, kurās aug bērni.

Asistenta pakalpojumi 10 stundas nedēļā

Sociālā dienesta redzeslokā ir ģimenes, kurās bērnu izglītībai un attīstībai netiek nodrošināta labvēlīga vide. Ģimenes asistenti, kuriem ir darba pieredze sociālajā jomā, var palīdzēt ģimenēm veidot bērnam piemērotus apstākļus. Pilsētas Sociālajā dienestā šo pakalpojumu nodrošina Sociālo pakalpojumu aģentūra. Patlaban ģimenes asistenta pakalpojumus sniedz 4 cilvēki, kas palīdz 20 Ventspils ģimenēm. Ģimenes asistenta atbalstu gan emocionālajā, gan praktiskajā ziņā saņem arī kāds jaunietis, kurš ir uzaudzis bērnu namā.

Šogad pilsētas pašvaldības budžetā ģimenes asistenta pakalpojumu sniegšanai piešķirti 33,5 tūkstoši eiro. 2017.gadā šo pakalpojumu sniedza 9 ģimenes asistenti, kuri strādāja ar 16 ģimenēm. Pateicoties šim atbalstam, bērniem ir saglabāta iespēja uzaugt savās ģimenēs. Asistents palīdz saplānot ģimenes budžetu, vecākiem palīdz apgūt zināšanas un iemaņas, audzinot un rūpējoties par bērniem, saprast katra bērna vecuma īpatnības. Kopā ar ģimenēm tiek organizēti ikdienas nepieciešamie darbi. Tas viss sniedz ģimenēm vairāk iespēju patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, nepieļaujot vardarbību pret bērniem un samazinot risku bērnu izņemšanai no ģimenēm.

Ģimenes asistenta pakalpojumi ir pieejami līdz 10 stundām nedēļā. Ģimenēs, kurās vismaz viens no vecākiem sirgst ar garīgiem vai psihiskiem traucējumiem, var izmantot šo pakalpojumu 15 stundas nedēļā. Jaunajiem cilvēkiem pēc ārpusģimenes aprūpes tāpat ir pieejami ģimenes asistenta pakalpojumi uz 4 stundām nedēļā, lai iegūtu iemaņas dzīvot patstāvīgi.

Ventspilī ģimenes asistentu darbu koordinē Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona Ģimeņu atbalsta centra vadītāja Guna Krēgere-Medne. Katru mēnesi viņa brauc uz Ventspili, lai tiktos ar ģimenes asistentiem un apspriestu svarīgākos jautājumus. Kārtējā šāda veida tikšanās tika aizvadīta šonedēļ Sociālā dienesta telpās.

Noder sociālā darba pieredze

Ventspilī ģimenes asistenta pakalpojumus sniedz cilvēki, kuriem ir sociālā darba pieredze. Inese divus gadus nostrādāja par kapelāni sociālās aprūpes namā Selga, pabeidza kursus un piedalījās Sociālā dienesta projektā Atbalsts ģimenēm ar bērniem. «Ģimenes asistenta darbs ir ļoti grūts, taču, ja izdodas palīdzēt, izjūti milzīgu gandarījumu,» viņa saka. Kā visgrūtāko savā pašreizējā darbā viņa min motivācijas trūkumu vecākiem.

Renāte strādā par audzinātāju bērnunamā un sniedz ģimenes asistenta pakalpojumus. Pirms tam viņa strādāja krīzes centrā Paspārne, bērnudārzā. Renāte darbu ar bērniem dēvē par savu misiju «Gribētos, lai bērni uzaugtu pilnvērtīgās, labās ģimenēs,» viņa atzīst. Unai tāpat ir liela sociālā darba pieredze. Desmit gadus viņas darbavieta bija naktspatversme bērniem un pusaudžiem, tāds pats viņas dzīves periods bija saistīts ar darbu krīzes centrā ģimenēm ar bērniem. «Savus klientus es sen pazīstu – vispirms viņi bija bērni, pēc tam kļuva par jaunajām mammām un tētiem, tagad es viņiem palīdzu kā ģimenes asistente,» stāsta Una. Nav šaubu, ka senas pazīšanās faktors veicina uzticēšanos starp asistenti un klientiem. «Ja man zvana un prasa palīdzību jebkurā diennakts laikā, es to uzskatu par uzticēšanos,» pārliecināta Una. Strādājot par ģimenes asistentu, ir jābūt labsirdīgam un labvēlīgam, taču tikpat svarīgs ir arī stingrs raksturs, uzskata Una.

Malda ir romu mediatore Ventspilī. Viņa labi zina romu ģimenes un viņu problēmas, tādēļ arī iesaistījās ģimenes asistenta darbā. «Man ir vieglāk strādāt ar romu ģimenēm, jo tās visas mani labi pazīst un tajā pašā laikā nevar mani piemānīt, jo arī es tās visas ļoti labi zinu,» dalās Malda. Viņa uzskata, ka viņas klienti ir pateicīgi: ja romi redz, ka viņiem vēlas palīdzēt un tas viņiem sniedz labus rezultātus, tad arī paši atveras, ir gatavi sadarboties.

Ar savu lielo sociālā darba pieredzi ir gatava dalīties arī pati Guna Krēgere-Medne. Savu sociālo karjeru viņa uzsāka, strādājot ar klaiņojošajiem bērniem Rīgā, pēc tam turpināja krīzes centrā sievietēm ar bērniem. Tur arī dzima ideja par ģimenes asistentiem. «Gribējās, lai, izejot no krīzes centra, atbalsts šīm sievietēm un ģimenēm turpinātos,» skaidro viņa. Ģimenes asistenta darbs ir ilgtermiņa un tas var ilgt vairākus gadus.

Ģimenes asistentu komanda, kas sniedz palīdzību 11 ģimenēm ar bērniem, ar koordinatori Gunu Krēgeri-Medni (otrā no kreisās).

Mērķis – saglabāt bērniem ģimeni

Guna Krēgere-Medne, Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centra vadītāja:

– Sociālo pakalpojumu aģentūra darbojas visā Latvijas teritorijā. Ģimenes asistentu pakalpojumus mēs nodrošinām visās pilsētās un pašvaldībās, kur tas ir nepieciešams. Ģimenes asistentus pašvaldība piesaista, lai palīdzētu ģimenēm, kas nonākušas Sociālā dienesta redzeslokā. Tās ir ģimenes, kurās aug dažāda vecuma bērni un kuras saskārušās ar dažāda veida problēmām, kas neļauj pienācīgā veidā rūpēties par bērniem, tās var būt gan atkarības, gan veselības problēmas, gan arī prasmju trūkums bērnu audzināšanā. Asistents fokusē savu darbu uz bērniem. Viņš nevar izmainīt neviena dzīvi, taču var sniegt atbalstu. Ja rezultātā bērns paliek savā ģimenē, tad mēs to uzskatām par labu rezultātu. Mēdz būt arī tādi gadījumi, kuros asistenti atklāj būtiskus riskus, un tieši otrādi ierosina bērnu izņemšanu no ģimenes, ja neizdodas izmainīt kritisko situāciju.

Asistenta darbs nav atdalāms no visas sociālās palīdzības sistēmas. Tādu ģimeņu, kurās ir bērna audzināšanas un aprūpes problēmas, manuprāt, ir ļoti daudz. Tikpat liela problēma ir arī nabadzība šajās ģimenēs. Sociālais dienests maksā pabalstu, taču materiālā puse ne vienmēr ir noteicošā. Daudz kas ir atkarīgs no vecāku izpratnes un pieredzes, toskait viņu bērnudienu pieredzes. Ģimenes asistentu darbs ir svarīgs arī valstī uzsāktās deinstitucionalizācijas kontekstā. Tādēļ sociālajiem pakalpojumiem ir jābūt pēc iespējas daudzveidīgākiem. Ja mēs gribam redzēt Latviju ar mazāku bērnunamu skaits, sociālās jomas finansējumam ir jābūt lielākam.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: