Periodā no 1. marta līdz aprīļa vidum Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā papildus jau strādājošiem četriem sociālajiem pedagogiem, kuri katrs savu amata vienību dalīja starp divām skolām, darbu uzsāk vēl četri sociālie pedagogi, no tiem divi (1,5 amata vienības) strādās vispārizglītojošās skolās, bet divi - pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pēc Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes ieteikuma sociālo pedagogu amata slodzes no 0,5 uz 1,0 ir palielinātas Ventspils 2. pamatskolā, 6. vidusskolā un Pārventas pamatskolā. Pārējās Ventspils izglītības iestādēs sociālo pedagogu darba slodze saglabājas līdzšinējā apmērā, kas ir 0,5 amata slodzes.

Sociālā dienesta sociālie pedagogi strādā Ventspils skolās kopš 2005. gada septembra ar mērķi veikt sociālpedagoģisko darbu izglītības iestādē bērnu un jauniešu socializācijas jomā sadarbībā ar bērnu un jauniešu ģimeni, piesaistot citus pašvaldībā pieejamos resursus.

Sociālo pedagogu kā atbalsta personāla nepieciešamība pirmsskolas izglītības iestādēs tika izvērtēta, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujās pausto viedokli. Tādēļ ar š.g. 1. martu darbu pirmsskolas izglītības iestādēs “Vāverīte” un “Rūķītis” uzsāka pirmais sociālais pedagogs, savukārt otrs sociālais pedagogs darbu uzsāks ar aprīļa mēnesi pirmsskolas izglītības iestādēs “Varavīksne” un “Pasaka”. Sociālā dienesta sociālais pedagogs savu amatu vienību dalīs starp diviem bērnu dārziņiem, t.i., katrā no minētajām pirmsskolas izglītības iestādēm sociālie pedagogi strādās 0,5 amata slodzes.

Sociālo pedagogu kā atbalsta personāla ieviešana pirmsskolas izglītības iestādēs veikta ar mērķi pēc iespējas agrīnā stadijā identificēt sociālā riska ģimenes, lai novērstu bērnu tiesību pārkāpumus ģimenē.

Sociālais pedagogs piedalās nodarbībās un vēro bērnu uzvedību, to, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, grupas biedriem. Viņš cenšas laikus pamanīt un novērst problēmas un konfliktus, lai palīdzētu veiksmīgāk iekļauties izglītības procesā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: