14 darbīgi cilvēki šodien Tārgales pamatskolā saņems Ventspils novada Goda rakstus. 

Apbalvoto vidū ir gan zemnieki, gan pedagogi, gan amatierkolektīvu dalībnieki. Svētku noskaņa valda arī Ventas Balsī, jo Goda rakstu pasniegs  mūsu kolēģei korektorei Gunai Kranciņai (attēlā) – īstenam popiņam, kas ar bijību un cieņu nes sava pagasta vārdu.

Viņu, amatierteātra Teātrmīļi vadītāju,apbalvo par ieguldījumu pagasta kultūras dzīves izaugsmē. Gunas aktieri par viņu saka šādus vārdus: «Apsveicami ir tas, ka viņa apņēmusies darboties, nevis sūkstīties. Klusi un mierīgi ar savu nosvērto raksturu Guna spējusi izveidot teātra kopu; viņas talants ir spēja apvienot vienkopus tik dažādu raksturu cilvēkus, kas nav viegli, ņemot vērā, ka katram ir savas ambīcijas un mērķi.

Pateicoties Gunas entuziasmam, mums atkal Popē ir savs teātra kolektīvs.» Un vēl: «Guna ir laba un sirsnīga, ieturēta raksturā, kā arī uzņēmīga – ar dziļu iekšējo kultūru un inteliģenci. Domāju, viņas   talants ir aktiermāksla un dzejas sacerējumi. Viņa ir ļoti saprotoša un atsaucīga.»       

Genovefa Briede:

„Viņa sen šo atzinību ir pelnījusi, jo laikmetā, kad ir augsti attīstītas informācijas tehnoloģijas, cilvēki nebūt neraujas uz kino vai kādiem citiem kultūras pasākumiem. Tālab izveidot kolektīvu nebūt nav vienkārši.Un to, ka mums pašiem ir savs teātra mīļu kolektīvs pagastā, mums tiešām ir jāpasakās Gunai, kura ir spējusi atdzīvināt šo kultūras virzienu pēc tik ilgas klusēšanas.

Paldies par viņas neatlaidību un uzņēmību, un viņa tiešām ir tas cilvēks, kurš ir godam pelnījis balvu!„

Andris Siliņš:

„ Apsveicami ir tas, ka viņa ir apņēmusies darboties nevis sūkstīties, ka nekas jau nav iespējams izdarīt un panākt. Klusi un mierīgi ar savu nosvērto raksturu spējusi izveidot teātra kopu un uzturēt tās eksistenci. Viņas talants ir spēja apvienot vienkopus tik dažādu raksturu cilvēkus, kas nav viegli, ņemot vērā, ka katram ir savas ambīcijas un mērķi. Pateicoties Gunas entuziasmam, mums atkal Popē ir savs teātra kolektīvs ! „

Ilga Bauere:

„Solīda, izturēta raksturā ar savu iekšējo kultūru un inteliģenci. Viņa ar apbrīnojamu pacietību darbojas, pulcinot mūs, teātriniekus, vienkopus uz iknedēļas mēģinājumiem. Guna ar savu toleranci spējusi apvienot vienkopus dažādas paaudzes darbam uz kopīgu mērķi – teātra pastāvēšanu un aktīvu darbošanos. Cilvēks savā vietā, kam par liecinājumu ir viņas literārais talants ! Un kaut viņai būtu bijusi iespēja izglītoties šajā jomā, kultūras pasaule plašākos mērogos(republikas) būtu tikai ieguvēja!„

Renāte Brūne:

„ Laba un sirsnīga pēc dabas un ieturēta raksturā, kā arī uzņēmīga. Visu cieņu Gunai par to, ka ir uzņēmusies atdzīvināt pagasta kultūru dramaturģijā, izveidojot teātra kopu, kas jāatzīst nav viegli nācis. Salīdzinot kultūras dzīvi Popē pirms vairākiem desmitiem gadu, kad bija vīru ansamblis, kori un arī teātra kolektīvs, un vēl dažādi citi kultūras projekti, šodien tiešām ir jāpriecājas, ka spējam sanākt kopā, pateicoties Gunas entuziasmam. Lai viņai veicas arī turpmāk, un lai šī balva ir apliecinājums tam, ka viņa ir savā vietā, lai realizētu savu talantu.„

Ligita Lukševica:

„Lēnprātība, mierīgums un līdzsvarotais raksturs, nestrebjot karstu, realizējies teicienā - „Viss labs nāk ar gaidīšanu„ - kas lieliski raksturo Gunas pieeju dzīvei un lietām, un iecerēm, ko viņa vēlējusies realizēt un sasniegt. Lai pietiek izturības šajos kultūrai ne visai labvēlīgajos apstākļos!„

Kristīne Šteine:

„Manuprāt, Guna ir ļoti mīļš, sirsnīgs cilvēks. Ļoti viegli sastrādāties, vienmēr uzklausīs.
Gunai ir ''zelta rokas''. PALDIES par to, ka Viņa ar mums strādā!

Sanita Butkeviča:

„Domāju, ka Gunas talants ir aktiermāksla un dzejas sacerējumi. Viņa ir ļoti saprotoša un atsaucīga! “

Roberts Bomis:

“Apbrīnojami ir tas, ka viņa spēj saglabāt vēsu prātu pat tad, kad dažkārt nav pilnībā apgūts  lugas teksts. Paldies par iecietību un izpratni!“

Zita Kranciņa:

“Cilvēks ar dziļiem iekšējiem spēkiem, ārēji mierīga, nezinātājam nenojaušams spēks!
Talantam, ar kuru ir piedzimusi Guna,  beidzot iespējas tikt realizētam, un tas tik ir pats sākums.  Aiz viņas teiktā "Nezinu", slēpjas visa pilnība, tikai mirklis, un atbildes uz jautājumiem kā no burvja burtas! Viņas uzdošināšanās sākt sapņa piepildīšanu vien ir balvas vērts! Es novēlu  viņai izturību un turpināt būt iecietīgai pret Teātra mīļiem, kas viņai fantastiski izdodas! “

Svetlana Sīle:

“Gūstam no dzīves tik, cik esam tai atvērti un nobrieduši, lai pieņemtu tās sniegtās izvēles iespējas pārliecībā par savu sapni un ticībā saviem spēkiem.

Un Guna tam ir pierādījums, jo viņai ir izdevies realizēt savu talntu vienā no saviem izlolotajiem sapņiem – teātra kolektīva sapulcināšanu.

Viņas iekšējais miers, garīgā kultūra un cilvēkmīlestība ir saturējusi mūs kopā piecu gadu garumā, kas varbūt ir īss laika sprīdis pagasta dzīvei, bet ne mums, teātra mīļiem. Klusā uzņēmībā Guna ir panākusi, ka ir atdzīvināta viena no senās Popes kultūras dzīves tadīcijām – teātra māksla. Viņas literātes talants iet roku rokā ar teātra kolektīva izveidi.

Gribas novēlēt, lai viņas iesāktais darbs vainagojas panākumiem, jo viņa tiešām ir pelnījusi kā šo balvu, tā arī līdzcilvēku atbalstu, darbojoties kopīgam mērķim – kultūras uzplaukumam pašu pagastā. Paldies viņai un vislabākie novēlējumi radošajā darbībā!“

Goda rakstus pasniegs

Raivo Špudem – z/s Kalnarāji 2 īpašniekam – par ieguldīto darbu augļkopības nozares izveidošanā un attīstībā Zirās.

Elgai Annai Dūdiņai – Zlēku luterāņu baznīcas mantzinei, dāmu klubiņa dalībniecei, zemnieku saimniecības Vilnīši saimniecei – par ieguldījumu un aktīvu darbību Zlēku attīstībā.

Veltai Lagzdiņai – Užavas pamatskolas apkopējai – par ilggadēju un apzinīgu darbu.

Aritai Grīnbergai – Ugāles Mūzikas un mākslas skolas skolotājai – par ieguldījumu Ugāles Mūzikas skolas dibināšanā un attīstībā.

Mārai Kraulei – 808. Puzes mazpulka vadītājai – par ieinteresētību un atsaucību Puzes pagasta un Ventspils novada sabiedriskās dzīves veidošanā un ilggadēju darbību folkloras kopā Sītava.  

Aivaram Čaklim – Zūru pamatskolas skolotājam – par nesavtīgu atbalstu sporta un kultūras darba organizēšanā Vārves pagastā un Ventspils novadā.

Jānis Rikšam – pensionāram – par ilggadēju un apzinīgu darbu Tārgales pamatskolā kā matemātikas, fizikas un darbmācības skolotājam.

Dermaku ģimenei – aktīvie m Usmas iedzīvotājiem – par atbalstu un ieguldījumu dēlu Anša un Arvja attīstībā un sasniegumiem velotriālā Latvijā un pasaulē. 

Pēterim Ainim Krūmiņam – pensionāram, rokdarbnieku kopas Paukers un senioru deju kolektīva dalībniekam – par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu Ances attīstībā.

Gunai Kranciņai – amatierteātra Teātrmīļi vadītājai – par ieguldījumu Popes pagasta kultūras dzīves izaugsmē.

Vijai Kārkliņai – ilggadējai Izglītības pārvaldes darbiniecei – par apzinīgu un atbildīgu darbu izglītības sistēmā.

Marijai Rudzājai – ilggadējai folkloras kopas Maģie suiti dalībniecei – par ilggadēju darbību un ieguldījumu Jūrkalnes dzīves attīstībā.

Zentai Daudzei – pensionārei – par ieguldījumu un ilggadēju darbību kultūras un Piltenes vidusskolas attīstībā.

Astrīdai Kinnei – sieviešu biedrības Spārni valdes loceklei, suvenīru salona Ventiņpūrlād vadītājai – par ieguldīto darbu biedrības attīstībā un pilnveidošanā.      

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: