Valdība šodien apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts arodizglītības standartu, paredzot iekļaut dabaszinības vai fiziku, vai ķīmiju kā obligātus vispārizglītojošos mācību priekšmetus un palielināt šo mācību stundu skaitu visās valsts profesionālajās izglītības iestādēs.

Apmēram 50% profesionālās izglītības iestāžu fiziku vai ķīmiju audzēkņiem piedāvā apgūt kā izvēles mācību priekšmetu, un atvēlētais stundu skaits šajos mācību priekšmetos nav pietiekams. Tāpēc, lai uzlabotu izglītojamo eksakto zināšanu līmeni un nodrošinātu tehnisko profesiju sekmīgu apguvi, noteikumos tiek pastiprināti pievērsta uzmanība eksakto mācību priekšmetu - matemātikas, fizikas, ķīmijas, dabaszinības - mācīšanai profesionālās izglītības programmās. Tas nozīmē, ka līdzās vispārizglītojošo priekšmetu humanitārajam virzienam profesijām ar tehniski orientētiem sasniedzamajiem rezultātiem tiek piedāvāts ieviest vispārizglītojošo priekšmetu tehnisko virzienu.

Grozījumos arī noteikts mācību saturā obligāti apgūstamais veselības izglītības saturs un apjoms visās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot obligātā veselības izglītības kursa ieviešanu no 2016./2017.mācību gada mācību kursā "Sabiedrība un cilvēkdrošība". Profesionālās vidējās izglītības programmās veselības izglītībai noteiktas 24 mācību stundas un arodizglītības programmās - 20 mācību stundas. Līdz ar to šajā vienotajā mācību kursā tiktu nodrošināta darba aizsardzības, pirmās palīdzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, civilās aizsardzības, vides aizsardzības, veselības izglītības tēmu sistēmiska apguve.

Noteikumos tiek novērsta pretruna starp vispārizglītojošo priekšmetu mācīšanu vispārējā vidējā un profesionālajā vidējā izglītībā. Veicot grozījumus, tiek nodrošināta vienota pieeja vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmeniem, nosakot trīs centralizētos eksāmenus - latviešu valodā, vienā svešvalodā un matemātikā un vismaz vienā eksāmenā pēc izglītojamā izvēles atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam.

Veicot grozījumus, ņemts vērā Kultūras ministrijas ierosinājums, ka profesionālās vidējās mūzikas, mākslas, dejas un dizaina jomas izglītības programmas, kuras atbilst izglītības tematiskai jomai "Mākslas" un kuras izglītojamais sāk apgūt pēc vidējās izglītības ieguves, īstenojamas vismaz 3120 stundu apjomā ar izglītības programmas īstenošanas ilgumu vismaz divi gadi. Nosakot vienotu profesionālās vidējās kultūrizglītības programmu īstenošanas apjomu un ilgumu, tiks nodrošināta profesionālās kultūrizglītības programmu kvalitāte un mērķu sasniegšana.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    ventspilniece 09.03.2016, 05:24:20

    Kāpēc "vai"?
    Visi trīs priekšmeti būtu jābūt obligāti.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: