Ventspils novada pašvaldībā vadītājiem gada nogalē dome sarūpējusi lielākas algas. Decembrī spēkā stājās jaunais pašvaldības nolikums, ar kuru īstenota arī administrācijas reforma.

Jaunais Ventspils novada pašvaldības nolikums jau septembrī tika pieņemts steigā, tas stājās spēkā decembrī, bet administrācijas nolikums tika apstiprināts šī gada pēdējā sēdē. Iemesli, kādēļ izvēlēta tieši tāda administrācijas struktūra, netika izskaidroti nedz domes deputātiem, nedz arī sabiedrībai. Domes vadība pagaidām neatbild arī uz Ventas Balss jautājumiem par domes struktūrvienību reformēšanas nepieciešamību un steigas iemesliem.

Apšaubāma rīcība

Reformas efektivitātei grūti noticēt. Tā vairāk izskatās pēc steidzamas lietu sakārtošanas vadības interesēs, pirms spēkā stājies jaunais Pašvaldību likums. Ventspils novada domes vadība izvēlējās jauno likumu negaidīt, un šobrīd, atsaucoties uz jaunajiem noteikumiem, citu pēc cita tapina speciālos nolikumus. Arī par atalgojumu un pašvaldības iestāžu darba organizāciju. Pret jauno pašvaldības nolikumu, kā arī pret steigu to pieņemt iebilda opozīcijas deputāti no Latvijas Reģionu apvienības (LRA).

Opozīcija uzsver, ka nevienā no sēdēm domē, kur nolikuma ietvaros tika skatīts administrācijas reorganizācijas jautājums, ne no domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka, ne no izpilddirektora Jura Krilovska klātesošie nesagaidīja konkrētas un pamatotas atbildes par to, kāds būs finansiālais ieguvums no šādas reformas, kāds ir pamatojums dažas nodaļas apvienot, bet citas atstāt jau esošajā situācijā, un kāds būs nodaļu uzdevumu un atbildības sadalījums. Arī uz laikraksta nosūtītajiem jautājumiem par to, kā tiek pamatota šāda reformas efektivitāte, līdz šī raksta publicēšanai Ventas Balsī atbildes no pašvaldības vadības nesaņēmām.

Iemesli neattaisno steigu

No diskusijām domes sēdēs un audioieraksta noprotams, ka vadība šādu reorganizāciju pamato ar augstāk stāvošiem normatīviem aktiem, to skaitā ar grozījumiem darbinieku atlīdzības likumā. No domes priekšsēdētāja izskanējuši argumenti, ka, atstājot spēkā iepriekšējo nodaļu skaitu, pašvaldības budžeta administratīvie izdevumi būtiski pieaugtu, jo saskaņā ar jaunajām prasībām nodaļu un iestāžu vadītājiem mēneša atalgojumā jāizmaksā krietni vairāk. Tāpat augstākstāvošie normatīvie akti nosaka, ka Izglītības pārvalde nevar būt pašvaldības administrācijas struktūrvienība, bet tai jāpiešķir iestādes statuss. Tas, ka deputātiem, balsojot par jauno nolikumu, faktiski bija jāpērk kaķis maisā, jo nodaļu nolikumi, kā arī konkrēti aprēķini netika apspriesti, Mucenieku nesatrauc. Opozīcijas pārstāvji uzskata, ka loģiska un publiskās pārvaldes lēmumu atklātību nodrošinoša kārtība tiktu ievērota, ja pirms nodaļu nostiprināšanas nolikumā būtu izvērtētas funkcijas, uzdevumu un atbildību sadale starp darbiniekiem, kā arī atalgojuma skala.

Kārojās lielāka atalgojuma

Jau septembrī opozīcija izteica bažas, ka steiga jauna nolikuma izstrādē saistāma ar vēlmi izveidot esošajai domes vadībai izdevīgu un pakļāvīgu administrācijas struktūru, bez amata konkursiem ieceļot nodaļu vadītājus un atalgojot tos ar ievērojami augstāku ikmēneša maksājumu nekā līdz šim. Bija redzama arī vēlme vienlaikus atbrīvoties no vadībai neērtiem nodaļu vadītājiem.

Decembra notikumi domē apliecināja, ka bažas bijušas pamatotas. Ne atklāts, ne iekšējs konkurss un skaidri nodaļu vadītāju izvēles kritēriji no vadības tā arī netika sagaidīti. Informācija novada mājaslapā liecina, ka jaunie nodaļu vadītāji jau sākuši darbu. Redzams, ka pie jauniem amatiem un augstākas algas tikušas tieši vadībai pietuvinātas personas, tai skaitā domes priekšsēdētāja dzīvesbiedre.

Svarīgs ir pamatojums

Kā diskusijās par jauno nolikumu norādīja LRA Ventspils novada domes frakcijas vadītājs Māris Dadzis, administrācijas reorganizācija jau sen bija nepieciešama un ir atbalstāma, taču kvalitatīva pamatojuma un diskusijas neesamība par to, kā šo reformu īstenot, ir tas, kas uzmanīgu dara opozīciju. «Mūsu ieskatā, reorganizācijai bija jābūt pamatotākai un plašākai, bet šobrīd nav skaidrs, kādēļ ir izveidotas tādas plašas nodaļas kā Administratīvā nodaļa, kurai pievienota pat Juridiskā nodaļa, bet vienlaikus, piemēram, Personāla nodaļa un Informācijas tehnoloģiju nodaļa palikušas atsevišķi. Turklāt dažās nodaļās ir tikai viens vai divi darbinieki,» saka Dadzis. «Septembrī aicinājām nesasteigt lēmuma pieņemšanu, lai arī mums būtu iespēja sagatavot kvalitatīvus priekšlikumus, ko diemžēl situācijā, ja lēmuma projekts ir atsūtīts vien dažas dienas pirms tā pieņemšanas, izdarīt nav iespējams,» norāda Dadzis. Viņaprāt, lēmuma pieņemšanas procesā tika pārkāpts arī tobrīd spēkā esošais pašvaldības nolikums.

Vēlme pa kluso sakārtot lietas

Opozīcijas ieskatā, vēl viens no steigas iemesliem ir Pašvaldību likuma grozījumu spēkā stāšanās 2023. gada sākumā. Tie paredz daudz augstāku atklātības līmeni arī domes komitejās un saistošo noteikumu, kāds ir pašvaldības nolikums, pieņemšanas gaitā.

Par to, ka reformu un amatu maiņas pašvaldības vadība vēlējusies nokārtot pēc iespējas klusāk, liecina tas, ka notikušās izmaiņas savos ikmēneša videovēstījumos par domes sēdē lemto Mucenieks neskaidro un par izmaiņu būtību neinformē arī pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums Ventspils Novadnieks.

Strukturālās izmaiņas

Šobrīd novada pašvaldības struktūrā formāli ir stingrāks nodalījums starp politisko varu un izpildvaru, jo izveidots domes priekšsēdētāja birojs. Pašvaldībā darbojas četras iestādes – Ventspils novada pašvaldības administrācija ar 11 nodaļām, Ventspils novada Sociālais dienests, Ventspils novada Izglītības pārvalde un Ventspils novada Bāriņtiesa, kas ir izpilddirektora pakļautībā. Tāpat zem izpilddirektora kontroles darbojas novada vienīgā kapitālsabiedrība – VNK serviss.

Jāatzīmē, ka līdz ar reformu likvidēta novada Būvvalde, tās funkcijas sadalot starp jaunizveidoto struktūrvienību – Būvinspekciju, ko vada galvenais būvinspektors Rolands Cukurs, un Attīstības, plānošanas un būvniecības nodaļu, kurai paplašinātas funkcijas un kuras vadībā iecelta līdzšinējā nodaļas darbiniece Kristīne Strika. Vairāki līdzšinējie darbinieki pēc reformas izvēlējušies darba attiecības ar Ventspils novada pašvaldību pārtraukt, uzskatot, ka reformas rezultātā speciālistiem atsevišķās nodaļās darba apjoms nav samērojams ar atalgojumu. Tas būtiski pieaug nodaļu vadītājiem, bet nesamērīgi maz speciālistiem.

Sarūpēts svētku pīrāgam

Domes koalīcijas deputāti gada nogalē lēma paaugstināt atalgojumu arī pašvaldības izpilddirektoram. Atalgojuma pieaugums novada domes priekšsēdētājam, viņa vietniekam un domes komiteju vadītājiem tika pielemts jau pirmajā sēdē pēc amatu sadales pēc vēlēšanām un tas sasaistīts ar bāzes algu valstī. Pēdējā domes sēdē deputāti, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka Anda Zariņa (Nacionālā apvienība) iesniegumu, ļāva Zariņam savienot amata pienākumus ar ekonomikas ministres padomnieka amatu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības jautājumos. Jāpiebilst, ka Zariņš jau iepriekš bija ārštata padomnieks Ekonomikas ministrijā, nesaņemot par to atalgojumu, un konsultēja enerģētikas politikas jautājumos. Šoreiz Zariņam partijas vadītajā ministrijā garantēts arī atalgojums.

Lasi vēl

Komentāri (4)

 • -1
  Elviss22 02.01.2023, 09:26:00

  Muceniekam tikai vajag ar kāju pa attiecīgo vietu, viņš nu galīgi neatbilst ieņemtajam amatam.

 • 0
  Cibiņš 02.01.2023, 10:14:59

  Viņi šo algas pielikumu patiešām ir pelnījuši. Dienu un nakti 24h diennaktī, sevi nežēlojot un nesaudzējot, nerimstoši domā un rūpējas par tautu. Pateicīgie novada iedzīvotāji nekad nebeigs slavēt un godāt savus viedos un neuzpērkamos virsaišus. Alelujā! Alelujā!!

 • -2
  Antons p 02.01.2023, 10:33:20

  Forši!!!! Par pirmsskolas novada pedagogiem aizmirsuši! Auklīte šogad pelnīs vairāk par pedagogiem ar augstāku izglītību, jo nav slodzes, bet pienākumi ir dubultojušies.

 • 0
  mernigors 02.01.2023, 20:42:36

  Nepļauta zāle, nesakārtots skolu tīkls un kadri, sniegu stumj ar frontālajiem iekrāvējiem, izdrupuši trotuāri, nereālas administrācijas izmaksas visās jomās, sistēmiski nekvalitatīvs ūdens - Tāda ir NA un ZZS "saimniekošana".

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: